Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zaterdag 25 juli 2020

Project 'Nes Farm' Teen Challenge, Tsjechië

Het is alweer heel wat jaartjes geleden dat we een project van Teen Challenge Tsjechië ondersteunden. Sommigen van jullie weten het misschien nog wel, de koffiebus voor het straatwerk onder daklozen en verslaafden. 

Het is ook alweer een aantal jaar geleden dat we er op bezoek waren, maar gelukkig kunnen we contact houden via mails en sociale media.

In het christelijk centrum voor drugs- en alcoholrehabilitatie in Poštovice verblijven momenteel 15 mannen en in het vrouwenhuis wonen 4 vrouwen.Twee vrouwen krijgen binnenkort de zorg voor hun kinderen 'terug' om het zo maar te zeggen, dus die komen daar dan ook wonen. Dat is heel fijn!

Het centrum bevindt zich in een voormalig klooster uit de 12e eeuw, een prachtig gebouw. Het vrouwenhuis is er later bijgekomen. Omdat er aardig wat land bij het centrum hoort, kan men veel gewassen verbouwen.

Onlangs is Teen Challenge begonnen met het project 'Nes Farm'. In een oude schuur worden producten verwerkt die van eigen land komen. Op hun FB pagina kun je foto's van de diverse natuurproducten zien.

Er moest water en riolering naar de schuur gebracht worden (een flinke klus) en het dak is aan vernieuwing toe. De studenten doen al het werk op het land zelf en daar komen nu allerlei Nes Farm producten bij. Op die manier leren de bewoners nieuwe skils en kan uiteindelijk in inkomen worden voorzien om het centrum te runnen.

Het is echt geweldig hoe men daar als gemeenschap met elkaar aan het werk is om er iets heel moois van te maken. Bedenk hierbij dat dit allemaal mensen zijn die op een of andere manier ontspoord waren in het leven en nu een nieuwe kans hebben gegrepen om opnieuw te beginnen.

Jirka en Gabriela Zavadzka zijn de directors aldaar. Ze hadden even geen recente foto, dus dan maar een 'oudje' 😀 omdat we toch altijd graag mensen voorstellen op deze blog. We kennen elkaar van conferenties en bijeenkomsten.

Alle hulp is van harte welkom: een bezoekje, gebeden, financiën, etc. Wij hopen er later deze zomer langs te gaan. We kunnen hen nu in elk geval vast blij maken met een gift om hun mooie, hoopvolle werk voort te zetten.

Maak je gift over op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) o.v.v. TC Tsjechië.

donderdag 16 juli 2020

Bezoek aan Zwitserland

Evenals vorig jaar ontvingen we een uitnodiging om aanwezig te zijn in Zurich voor de jaarvergadering van stichting Comunita Brezzano. Daarnaast ook voor het begeleiden van een visiebijeenkomst en voor het geven van een seminar over identiteit. Een druk weekend dus.

Uiteraard ook om met elkaar te eten en bij te praten, kortom: de vriendschapsbanden te versterken!

Wij steunen Comunita Brezzano al jaren door middel van onze werkweken in hun therapeutische woongemeenschap in Italië en ook met financiële giften voor bouw en onderhoud van de opvanghuizen die Maria Meier daar runt.

Voor het eerst in maanden weer eens onderweg door Europa, spannend en fijn. De bijeenkomsten werden gehouden in de Evangelisch-methodistische Kirche in Zurich waar voldoende ruimte was voor alle aanwezigen. 

We hebben met elkaar nagedacht over de toekomst van Comunita Brezzano als stichting, over de mogelijkheden van hulp, opvang en straatwerk in Zwitserland zelf en over nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van gastenhuis Casa Shalom in Toscane.

Het was een inspirerend weekend, iedereen was zeer bemoedigd! 

Helaas kregen wij (Jan en Marja) zondagmorgen het bericht dat moeder Verschoor was overleden en dus zijn we eerder dan gepland naar huis gaan rijden.

Eind augustus zullen we Maria Meier bezoeken in Italië.

Giften zijn ALTIJD welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend). Op dit moment zamelen we geld in voor het werk van Teen Challenge in Georgië.

zondag 5 juli 2020

Project Teen Challenge, Georgië

Op dit moment zamelen we geld in voor de uitbreiding van de CIC Mission Bijbelschool in Georgië.

De opbrengst van Twinkeltje in de maand juni was ook voor een project in Georgië, en wel het werk van Teen Challenge onder daklozen en verslaafden. De opbrengst was 1,400 euro (yeah!).

Dat bedrag gaat uiteraard geheel naar het beoogde doel, maar 👉we zouden het graag (minimaal) verdubbelen. Teen Challenge in Tbilisi heeft namelijk een aantal projecten uit staan waar we mee zouden kunnen helpen.

Bijvoorbeeld: financiën voor het verder afbouwen van het internationale trainingscentrum, het ombouwen van een busje tot koffiebus, en het opstarten van een productielijn voor het maken van kunststof en aluminium ramen en deuren.

Ja ja, ze zitten altijd vol goede ideeën daar. Fysiek werk is ook dagbesteding voor de mannen in het programma, straatwerk is de manier om met andere hulpbehoevenden in contact te komen en het opzetten van businesses is een manier om geld in het laadje te brengen zodat een hogere graad van zelfvoorziening bereikt kan worden.

We zijn een aantal keren op bezoek geweest bij Teen Challenge in Georgië en hebben zelf gezien hoe groot de impact van het programma, de Bijbelstudies, de werkzaamheden en de onderlinge band op de mannen is. Ze weten zich geliefd en vergeven!

Livan (zie foto) bijvoorbeeld kreeg een nieuw leven én een shirt van Traveling Light 😁

Als je meedoen wilt doen om de juni-opbrengst van Twinkeltje te verdubbelen, maak dan een gift over op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) o.v.v. TC GEORGIE.

zaterdag 20 juni 2020

Project uitbreiding Bijbelschool Georgië

We schreven al een aantal malen op onze blog over het werk van CIC Mission in Georgië.

Het trainingscentrum (een Bijbelschool én praktijkvakschool ineen) zit vol met (nieuwe) gelovigen uit (met name) Iran en Azerbejan en er wordt momenteel gewerkt aan uitbreiding met onder andere een woon-/slaapzaal voor vrouwen.

De farm van CIC Mission biedt werkgelegenheid aan studenten en aan mensen uit het dorp en voorziet gedeeltelijk in inkomen om de school te kunnen runnen. Er wordt hard gewerkt en mensen in de omgeving zien dat ook! Zie ook ons bericht van vorig jaar over de farm.

Reza en Tamarika Nadirashvili wonen met hun dochtertje Sara Elizabeth vlakbij het centrum. Reza (oprichter van CIC Mission) leerden wij jaren geleden kennen tijdens een bezoek aan Georgië.

Voor de uitbreiding van de school (en met name voor de vrouwenslaapzaal) wordt op dit moment geld ingezameld. Er is een bedrag nodig voor de bouw van de slaapzaal en voor de inrichting (bedden. tafels, stoelen, wasmachine, verlichting en verwarming). We hebben een hele gespecificeerde lijst, maar we gaan er vanuit dat jullie begrijpen dat er een aardig bedrag nodig is.

Enkele jaren geleden stuurden wij nog een gift voor de bouw van een koeienstal en aankoop van goede melkkoeien uit Nederland. Het is hoog tijd dat we er weer eens een kijkje gaan nemen :)

De missie van CIC Mission sluit naadloos aan bij die van Traveling Light: Ga, en maak discipelen van alle volken. Het is hun verlangen om aan alle mensen met een Iraanse en Perzische achtergrond het Goede Nieuws te vertellen en zo de grote opdracht te vervullen.

Je kunt (indirect) meehelpen om de volkeren te bereiken door het werk van CIC Mission te ondersteunen.

Maak je gift over op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) o.v.v. CIC MISSION.

zaterdag 6 juni 2020

Groeien in tijd van krimp

De Schor, Bosch 6, Papendrecht
In een tijd waarin mensen veelal denken in beperkingen en onmogelijkheden (dit kan niet, dat mag niet etc.) zien wij dat God Zijn eigen plan trekt en Zijn zegeningen onverhinderd uitstort. We worden daar heel blij van!

De maand mei bracht een geweldig bedrag op in Twinkeltje, zeker ook dankzij de hulp van vrijwilligster Chantal de Jong die in haar Atelier Café De Schor in Papendrecht leuke vintage en retro spulletjes verkocht ten bate van Traveling Light. Er werd in totaal 1.600 euro bijeengebracht voor het kinderwerk van Sokrat & Lena Apostolovski onder Roma's in Macedonië.

Er bleven zoveel leuke spullen binnen komen dat Chantal en Cora een ruimte in De Schor hebben ingericht als vintage shop. Elke vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur is de winkel open. De opbrengst is altijd voor Traveling Light. Hoe geweldig is dat! In een tijd van krimp breiden wij uit 😁

Ga dus op vrijdag eens gezellig langs bij Chantal! Op zaterdag is ons eigen Twinkeltje uiteraard open van 12:00-17:00 uur, zoals vanouds. Iedere maand kiezen we een mooi project uit waar de opbrengst (van 2 winkels nu) naartoe gaat. 👉Voor juni is dat werk onder daklozen en verslaafden van Teen Challenge in Georgië.

We hebben inmiddels ook 3.500 euro kunnen schenken aan stichting Embrace voor het werk van Michael en Janet van Boxtel onder daklozen en verslaafden in Hongarije. Zoals jullie op de foto kunnen zien gaat Michael heerlijk onverstoorbaar door met muziek maken en zingen tijdens de uitgifte van voedelpakketten.

Vanaf 1 juni zijn we met de regels in acht nemend ook weer van start gegaan met onze gebedsbijeenkomsten: 
  • 1e vrijdagmiddag van de maand: faciliteren van Lunchgebed Papendrecht
  • 1e vrijdagavond van de maand: Regio gebed Alblasserwaard
  • 2e vrijdagavond van de maand: Re-Store (healing room)
  • 3e vrijdagavond van de maand: Prayer for the Nations
Voor het huidige project, de bouw van een christelijk drugs- en alcoholrehabilitatiecentrum in Libanon, komen ook al veel giften binnen. Hartelijk dank daarvoor. We zouden graag een gift van 4.000 euro willen zaaien!

Giften voor al onze bijzondere projecten zijn ALTIJD welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

zaterdag 30 mei 2020

Vervolgproject rehabilitatiecentrum, Libanon

Fysiek reizen we nog niet naar andere landen, maar via sociale media, nieuwsbrieven en email hebben we met tientallen mensen uit ons netwerk contact. Zo ook met Garo Margossian in Libanon.

Hij begon twee jaar geleden met de bouw van een drugs- en alcoholrehabilitatiecentrum in Beirut. Garo is de oprichter van de organisatie No For Drugs (NFD) op, een stichting die zich inzet om het drugsprobleem onder de aandacht te brengen. Er worden bewustwordingscampagnes gevoerd, gevangenissen bezocht en juridische hulp verleend.

NFD is aangesloten bij Global Teen Challenge en wij kennen Garo al jaren van de Teen Challenge conferenties die we met regelmaat bezoeken.

De bouw van het centrum gaat gefaseerd, iedere keer als er financiën beschikbaar zijn, wordt er weer gewerkt. Inmiddels is de buitenkant van stucwerk voorzien, er wordt gewerkt aan een terras en binnen aan vloeren, wanden en sanitaire ruimtes.

Het is mooi om te zien dat het werk door gaat en dat Garo steeds vol goede moed blijft en gelooft dat zijn lang gekoesterde wens om een Christelijk residentieel centrum voor drugs- en alcoholverslaafden te openen, werkelijkheid zal worden.

Wij weten dat er geen land is waar niet geworsteld word met verslavingsproblematieken en we weten ook dat een programma zoals dat van Teen Challenge grote impact op mensenlevens en de maatschappij kan hebben. We willen graag onderdeel zijn van de zegen die dit werk in Libanon brengt.
Gabriela, Adelina Grace en Garo

Stichting Traveling Light wil deze zomer nog een steentje bijdragen aan de bouw van dit centrum in Libanon. Hoe geweldig is het om vanuit Nederland te investeren in mensenlevens in het Midden Oosten?!

Als je mee wilt helpen, maak dan je gift over op op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) en vergeet niet te vermelden: LIBANON.

zaterdag 23 mei 2020

Projectnieuws

Vorige maand schreven we er al over: Atelier Café De Schor in Papendrecht (Bosch 6) opent in mei elke vrijdag en zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur de deur voor de verkoop van super leuke brocante, vintage en retro spulletjes.

De opbrengst gaat voor de helft naar een project in Oeganda en voor de helft naar Traveling Light. We tellen het op bij de opbrengst van Twinkeltje over mei en dat bedrag zal deze keer gaan naar Sokrat en Lena Apostolovski en het kinderwerk onder Roma's in Macedonië. De verkoop gaat zo goed dat eigenaresse Chantal de Jong er mee door wil gaan. Kom dus snel eens langs! Het is gezellig, de spullen zijn prachtig en je steunt een goed doel met je aankopen.

Het andere project waar we momenteel geld voor inzamelen is het werk van stichting Embrace in Hongarije. Michael en Janet van Boxtel werken daar onder de allerarmsten, daklozen en verslaafden. Van de week plaatste de Nederlandse ambassade in Hongarije een video over het werk van Michael en Janet.

Mooi om te zien dat er aandacht voor hun werk is. We zullen van de week een mooi bedrag overmaken naar stichting Embrace. Dus, als je nog wilt doneren, doe het dan snel!

Van Stella Saghian kregen we het volgende bericht, naar aanleiding van de gift van 3,000 euro die we aan 222 Ministries konden schenken voor hulp aan Iraanse Christenen in Turkije.

"Via onze kerken in 15 steden in Turkije bieden wij deze hulp aan onze broeders en zusters in Christus en wij hopen hen in deze wanhopige situatie te ontlasten. We zijn jullie zo dankbaar voor jullie samenwerking. We zien positieve aspecten als we via ons online kerk, de Persian Community Church in contact komen met mensen, vooral in Turkije en Iran...

We hebben onze maandelijkse kerkdiensten (met gemiddeld 2000 deelnemers) verschoven naar wekelijkse diensten. Afgelopen zondag hadden wij ongeveer 5.000 deelnemers. In de afgelopen twee maanden hebben we meer dan 200 mensen tot geloof zien komen die nu meedoen aan ons discipelschapstraining. Zelfs temidden van onze onrust reikt God naar de verlorenen! Nogmaals hartelijk dank voor jullie steun en samenwerking om Farsi-sprekende christenvluchtelingen te helpen. Wij bidden dat jullie licht verder zal reizen en nog meer zal schitteren in deze donkere wereld. (Yes indeed, may your light travel further and shine even more while penetrating into the darkness)."

Praktische hulp, geestelijke bemoediging, en financiële ondersteuning... een drievoudig snoer eigenlijk. En het werkt, dat zien we overal!

Giften voor al onze bijzondere projecten zijn ALTIJD welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

maandag 11 mei 2020

Ondersteuning Embrace in Hongarije

Michael en Janet van Boxtel van stichting Embrace werken onder daklozen, verslaafden en de allerarmsten in Hongarije.

Zij schreven ons over de huidige situatie in het land en dan met name de gevolgen voor de doelgroep waar zij zich al jaren voor inzetten.

Voor bedrijven en particulieren zijn diverse economische maatregelen afgekondigd. Deze bieden behalve een verbod op huisuitzettingen geen voordeel voor arme mensen en daklozen, de doelgroep waar wij ons voor inzetten. Juist dit is een groep die hard getroffen wordt omdat de vraag naar korte contractarbeiders en dagloners voor het grootste deel is weggevallen waardoor velen zonder inkomen zitten.

Hulpverlening is momenteel nog mogelijk. Voor Tápiobiscke heeft Embrace van de burgemeester een ontheffing gekregen om vrijelijk te kunnen bewegen t.b.v. hulpverlening. Voor Boedapest heeft de Baptist Aid ontheffing verleent voor het betreden van het daklozen centrum en het verlenen van ondersteuning en hulp. Binnen de regels die er zijn krijgen we van de Baptist Aid daar de vrije ruimte om te doen wat we willen/kunnen.

In Tápiobiscke geeft Embrace hulp aan ouderen, alleenstaanden en gezinnen. De hulp bestaat uit een wekelijks voedselpakket, inkoop van op recept benodigde medicijnen,  en overige zaken zoals luiers en babyvoeding. Per week waren dit ongeveer 50 adressen, inmiddels loopt dit aantal snel op vanwege het feit dat steeds meer mensen hun werkplek verliezen.

We hebben hier een continue en intensieve samenwerking met de burgemeester en het Buro Gezinshulp. Het aantal daklozen dat we bereiken begon met 50, maar staat momenteel al op ruim het dubbele per week! Dit komt omdat veel locaties geen hulp meer bieden.

Elke vorm van ondersteuning is welkom, dat zal duidelijk zijn. Michael en Janet delen in het dorp Tápiobiscke zo'n 70 pakketten per week uit, die kosten 18 euro per stuk, in totaal dus 1260 euro per week. Daarnaast nog zo'n 100 pakketten per week voor de daklozen (nog eens 600 euro per week). De pakketten bevatten voedsel voor een week.

Embrace moet het hebben van giften. Wij helpen hen graag. Elk bedrag is welkom. Maak je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van EMBRACE.

Dank je wel!

zondag 3 mei 2020

Ondersteuning kent geen begrenzing

In de eetzaal van het mannencentrum in Sered
De opbrengst van Twinkeltje over de maand maart ging naar het werk van Teen Challenge onder daklozen en verslaafden in Slowakije. Van de week hadden we director Patrik Hipp aan de lijn.

Op het moment dat de overheidsmaatregelen werden aangekondigd verbleven er 15 mannen in het centrum in Sered. Velen van hen kozen ervoor het programma vroegtijdig te beëindigen, ze wilden niet 'opgesloten' zitten zonder te weten voor hoelang.

Er bleven 7 mannen over en er mogen tijdens de lockdown ook geen nieuwe studenten worden aangenomen. 'Dat is best lastig voor de mannen,' aldus Patrik. 'Onderdeel van het programma is dat er steeds studenten komen en gaan, dat brengt verversing en als er nieuwe gasten komen zien degenen die er al maanden zitten hoe ver ze eigenlijk gevorderd zijn.'

De sfeer is verder goed en er wordt hard gewerkt in de groententuin, zoals op het filmpje hieronder te zien is. Patrik was blij met de gift en bedankt bij deze iedereen. Een hartelijke groet uit Slowakije.

Afgelopen week ontvingen we ook een nieuwsbrief van pastor Steve Telzerow uit Slovenië. Daarbij zat een documentaire over het werk van Teen Challenge aldaar die onlangs op televisie te zien was. Echt de moeite waard om naar te kijken.
Zoals jullie zien, de ondersteuning van Traveling Light kent geen begrenzingen 😁

Giften voor al onze bijzondere projecten zijn ALTIJD welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

Filmpje Teen Challenge Slowakije
👇


vrijdag 24 april 2020

Twinkeltje, vluchtelingenwerk & actie De Schor

Twinkeltje
Elke zaterdagmiddag tussen 12.00 en 17.00 uur zijn we open, zij het met een aantal restricties. De koffietafel hebben we tijdelijk weggehaald en er mogen maar drie klanten tegelijk naar binnen.

We ervaren dat het voor veel 'vaste bezoekers' een belangrijk deel van hun week is om even langs te komen voor een praatje. Ze missen de gezellige zaterdagmiddagen echt.

We hebben natuurlijk wel veel leuke spulletjes in de verkoop, dus je kunt heerlijk om je gemak rond snuffelen. De opbrengst gaat deze maand naar het jeugdopvanghuis van Teen Challenge in Kazachstan.

Vluchtelingenwerk
We hebben regelmatig spullen nodig voor eerste opvang van vluchtelingen die een huis toegewezen krijgen. Denk daarbij aan: lampen, gordijnen, beddengoed, pannen, borden, bestek, mokken en glazen.

Als iemand een koelkast of gasfornuis over heeft, kan dat niet bij ons gebracht worden in verband met gebrek aan ruimte daarvoor. We kunnen wel contact opnemen met Vluchtelingenwerk om te kijken of er direct plaats is bij de vluchtelingen zelf of in de opslag van Vluchtelingenwerk.

Atelier De Schor
Gedurende de hele maand mei is atelier De Schor elke vrijdag en zaterdag open tussen 10:00 en 17:00 uur open voor de verkoop van super leuke brocante, vintage en retro spulletjes. Let op: er mogen maar twee klanten tegelijk naar binnen. De opbrengst gaat voor de helft naar Traveling Light. Het adres van De Schor is Bosch 6 te Papendrecht.

Fijn als mensen meedenken en -doen. 👉Het inzamelen van geld voor de projecten gaat namelijk gewoon door. Momenteel staat het werk van 222 Ministries onder vluchtelingen in Turkije centraal.

Via email, Whatsapp en sociale media hebben we contact met mensen in verschillende landen van Europa. Dus zo blijven we aardig op de hoogte van het reilen en zeilen overal.

Giften voor al onze bijzondere projecten zijn ALTIJD welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

maandag 13 april 2020

Project steun Farsi sprekende christenen, Turkije

Op deze blog hebben we al eerder geschreven over het werk van 222 Ministries en Pearl of Persia in Iran en ook onder de vergeten christen-vluchtelingen in centraal Turkije.

Lazarus & Maggie Leghnazar zijn de oprichters van 222 Ministries en Maggie heeft ons indertijd enorm geholpen met het uitbrengen van de Farsi editie van Marja's boek Grace of Giving hier in Nederland. Stella Saghian is al jaren onze contactpersoon.

Veel Farsi sprekende christenen zijn vluchteling geworden als gevolg van conflicten of ze zijn vervolgd omwille van hun geloof. Christen-vluchtelingen zijn extra kwetsbaar. Gezondheidszorg en werkgelegenheid zijn de grote uitdagingen waar ze mee geconfronteerd worden. Voor de meeste mensen is de kerk de plaats van hoop en troost. Met hulp van 222 Ministries zijn er in zo'n 14 verschillende steden in Turkije (huis)kerken voor Farsi sprekende gelovigen geplant. 

Helaas is het door de huidige maatregelen niet of nauwelijks mogelijk om bij elkaar te komen. 222 Ministries is gelukkig begonnen met het aanbieden van beperkte hoeveelheden hygiënische producten, maar er is dringend meer ondersteuning nodig voor de komende maanden.

Je kan de Farsi sprekende christenen in Turkije helpen door een gift over te maken op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van 222 MINISTRIES.

Wij zorgen ervoor dat er één bedrag naar hen toe gaat.

Je kan het werk van 222 Ministries ook steunen door een exemplaar (of meerdere exemplaren) van de Farsi editie van Marja's boek Grace of Giving bij hen te bestellen en dat kado te geven aan iemand in je omgeving die Farsi spreekt.

vrijdag 3 april 2020

Opbrengsten van Twinkeltje door heel Europa tot zegen

Afgelopen week kregen we een berichtje uit Polen en wel van Teen Challenge Winiarczykowka. Janusz en Bogusia Gornicki runnen daar een opvangcentrum voor ouderen in een voormalige grenspost. 'We zijn aan het verven hoor', mailde Bogusia.

👉De opbrengst van Twinkeltje over de maand januari ging naar het werk van Teen Challenge in Winiarczykowka. Ze wilden graag het huis van binnen verven, dat was namelijk sinds de tien jaar dat ze er wonen nog nooit gebeurd.

'Wat zijn we blij met jullie gift,' schreef Bogusia, 'we hebben veel verf kunnen kopen en nu kunnen we de mannen een mooie klus geven. We zitten op dit moment toch min of meer aan huis gekluisterd met deze ouderen, wat geweldig om dan zo'n mooi project te hebben waar we allemaal aan mee kunnen werken. Ze vinden het prachtig!'

Nou, wij hadden in januari ook  niet kunnen verzinnen hoe zo'n gift gebruikt zou gaan worden. Maar we zijn heel blij om te horen dat de timing perfect was. Het wordt vast heel mooi en netjes in het opvanghuis.

👉De opbrengst van Twinkeltje over februari is naar het werk van Brian Slater en Abundant Bread of Salvation in Israël gegaan. Namens Brian hartelijk dank daarvoor.

Ook Brian werkt in zijn voedselbank en soepkeuken veel met ouderen en moet de nodige maatregelen nemen. Maar het werk in Netanya gaat door. Bekijk HIER ook eens het filmpje van zijn adopt-a-holocaust-survivor programma.

👉De opbrengst van Twinkeltje over maart is naar het werk van Teen Challenge onder daklozen en verslaafden in Slowakije gegaan.

We (Jan en Marja) zouden daar vorige week op bezoek gaan, onder andere voor de presentatie van de Slovaakse editie van Marja's boek 'My Neighbor's House'. Dat zal dus allemaal op een ander tijdstip plaats moeten vinden.

Twinkeltje is (net als andere winkels) open en wel op zaterdagmiddag, zij het onder de momenteel geldende regels van de RVIM. Er is momenteel geen koffietafel, maar shoppen kan altijd, we hebben veel leuke spulletjes!
👉Het project in Twinkeltje voor april is jeugdopvang van Teen Challenge in Kazachstan.

Giften voor al onze bijzondere projecten zijn ALTIJD welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

donderdag 26 maart 2020

Terugkijken op een bijzondere reis: Malta

Alle spreekbeurten, bijeenkomsten, conferenties, lezingen, boekpresentaties en reizen die op de planning stonden, zijn gecanceled. Dat betekent niet dat al het werk stil ligt, integendeel.

Bestaande opvanghuizen en drugs- en alcoholrehabilitatiecentra door heel Europa zitten vol. Daarnaast zijn er ook een paar die nog maar net de deuren open hebben (België en Albanië).

Met de nodige aanpassingen gaat het dagelijks leven 'gewoon' door. In sommige landen geldt een avondklok, in weer andere landen een reisverbod en weer elders moet men zoveel mogelijk binnen blijven. We bidden dat God op bijzondere wijze Zijn aanwezigheid zal tonen.

Ondertussen maken wij van de gelegenheid gebruik om nog wat te vertellen over een bijzondere reis die we maakten in 2019.

In december waren we in Malta, of eigenlijk op het kleinere eiland Gozo. Via de Teen Challenge conferenties leerden we Todd en Lawrence kennen. Todd is een Amerikaanse zendeling die al jaren op Gozo woont en Lawrence is een echte Maltees.

Beiden zijn door God gered van een leven vol drugs en ellende. Samen doen zij straatevangelisatie en hebben het plan een Teen Challenge centrum te openen voor verslaafden.

Voor ons was het een eerste bezoek aan Malta en Gozo. We waren diep onder de indruk van het natuurschoon, de prachtige steden en imposante kustlijn.

We verbleven in Victoria Town in het Gozo Jesus Center, een kerkje met daarboven verschillende woonvertrekken. Teen Challenge zou het pand graag aankopen om daar een rehab centrum te beginnen. Er is door Todd reeds een fondsenwervingsactie opgezet.

Todd liet ons veel mooie plaatsen op de eilanden zien. We namen deel aan de wekelijkse Bijbelstudie en spraken in de 'Word of Life Pentecostal Holiness Church Malta' in Valletta. Uiteraard hebben we genoten van lekker eten, veel wandelen, bijpraten en met elkaar bidden.

Wij geloven, onder andere op basis van Psalm 67, dat God een  plan heeft met alle landen... namelijk dat de mensen Hem zullen leren kennen. Dat geldt dus ook voor Malta!

Wat mooi om te zien dat er altijd, overal mensen zijn die gehoor geven aan de roeping om Gods genade en liefde uit te delen.

Giften (groot & klein) voor de projecten die we ondersteunen zijn altijd van harte welkom op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).


woensdag 18 maart 2020

3e fase Project Teen Challenge Moldavië

TC Falesti
In september vorig jaar schreven we over fase 2 van de bouwwerkzaamheden in Moldavië.

De Weissensee sponsoractie, die we in 2019 organiseerden, bracht een mooi bedrag in het laadje voor de uitbreiding van het Teen Challenge rehabilitatiehuis in Falesti. Het huis biedt onderdak en hulp aan mannen met verslavingsproblemen.

Een team mannen uit het Teen Challenge programma in Tsjechië reisde (tweemaal) af naar Moldavië om daar te helpen met het isoleren van het dak, het afbouwen van drie kamers en een klaslokaal en het aanleggen van alle electriciteit. De derde fase, het installeren van sanitair, verlichting en verwarming, stond gepland voor april 2020.

2e verdieping
Door de reisrestricties die momenteel in veel landen gelden, kan de geplande trip niet doorgaan. Althans, niet over een paar weken. Er zal een latere datum worden gekozen.

Wat we ondertussen wel kunnen doen is geld inzamelen zodat het bouwteam tezijnertijd direct aan de slag kan.

Als je (weer) mee wilt helpen, maak dan je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van TC MOLDAVIE.


TC Soceleni
In oktober 2018 bezochten we Moldavië, dat verhaal kun je HIER teruglezen. Het tweede rehab huis voor mannen, in het dorp Soceleni, draait ook op volle toeren. Ook daar kunnen ze wel wat (financiële) hulp gebruiken.

Dus het lijkt ons sowieso goed een inzameling voor het werk van Teen Challenge in Moldavië te doen, want dat gaat gewoon door!

HARTELIJK DANK ALLEMAAL.


PS: We hebben 5,000 euro voor het koeienproject in Wit-Rusland opgehaald!

woensdag 11 maart 2020

Leuke acties en groeten uit Italië

Wij worden altijd heel blij als supporters en vrijwilligers leuke acties verzinnen om geld in het laadje te brengen voor al die mooie projecten die stichting Traveling Light door heel Europa ondersteunt. 


Op zaterdag 28 maart a.s. organiseert Atelier-café De Schor een vintage/brocante markt waarvan de opbrengst naar twee goede doelen gaat, waarvan eentje Traveling Light. Het belooft reuze gezellig te worden, dus kom vooral langs! Vanaf 10:00 uur staat de koffie klaar. Adres: Bosch 6, Papendrecht.


Op dinsdagmorgen 31 maart geeft Chantal de Jong een extra workshop 'Paasstukje maken' in Twinkeltje (de workshop van 2 april zit al vol). Kosten zijn 20 euro (materialen, koffie/thee en wat lekkers). Aanvang is om 10:00 uur en de opbrengst gaat naar het Traveling Light project van de maand. Opgeven kan via Facebook. Wacht niet te lang, want vol=vol.


Op dinsdagavond 31 maart organiseert vrijwilligster Margot Kreukniet met een aantal dames een Beauty Bingo waarvan de opbrengst ook naar Traveling Light gaat. Kosten: 15 euro voor drie rondes. De prijzen zijn allemaal mooie Oriflame producten. De avond begint om 8 uur (inloop vanaf half 8) en wordt gehouden in de Groen van Prinstererschool in Sliedrecht, Frans Halsstraat 1. Opgeven kan via Margot (wij hebben haar nummer).


En dan nog even heel wat anders. Michael en Janet van Boxtel van stichting Embrace zijn binnenkort weer even in Nederland vanuit Hongarije. Zij organiseren een praise & worship night in Goes op zondag 5 april a.s. Wij gaan er heen, dus als je mee wilt rijden, laat het even weten.


En dan ook nog de hartelijke groeten van Maria Meier uit Italië, waar de overheid de beslissing heeft genomen dat mensen thuis moeten blijven om besmetting met het Cornoavirus tot een minimum te beperken.  Ze schrijft: "... we moeten bidden voor de mensen die angst hebben en zo als het ware dicht bij hen staan. Ja, we blijven thuis, niet uit protest of kritiek, maar in vrede, totdat de crisis over is. Laten we deze tijd gebruiken om te groeien in onze roeping, ons getuigenis en in onze relatie met de Vader."

Een goed advies, gebruik je tijd nutig, wat er ook speelt!

Giften voor alle mooie projecten die we ondersteunen, zijn altijd welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).