Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

donderdag 16 juli 2020

Bezoek aan Zwitserland

Evenals vorig jaar ontvingen we een uitnodiging om aanwezig te zijn in Zurich voor de jaarvergadering van stichting Comunita Brezzano. Daarnaast ook voor het begeleiden van een visiebijeenkomst en voor het geven van een seminar over identiteit. Een druk weekend dus.

Uiteraard ook om met elkaar te eten en bij te praten, kortom: de vriendschapsbanden te versterken!

Wij steunen Comunita Brezzano al jaren door middel van onze werkweken in hun therapeutische woongemeenschap in Italië en ook met financiële giften voor bouw en onderhoud van de opvanghuizen die Maria Meier daar runt.

Voor het eerst in maanden weer eens onderweg door Europa, spannend en fijn. De bijeenkomsten werden gehouden in de Evangelisch-methodistische Kirche in Zurich waar voldoende ruimte was voor alle aanwezigen. 

We hebben met elkaar nagedacht over de toekomst van Comunita Brezzano als stichting, over de mogelijkheden van hulp, opvang en straatwerk in Zwitserland zelf en over nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van gastenhuis Casa Shalom in Toscane.

Het was een inspirerend weekend, iedereen was zeer bemoedigd! 

Helaas kregen wij (Jan en Marja) zondagmorgen het bericht dat moeder Verschoor was overleden en dus zijn we eerder dan gepland naar huis gaan rijden.

Eind augustus zullen we Maria Meier bezoeken in Italië.

Giften zijn ALTIJD welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend). Op dit moment zamelen we geld in voor het werk van Teen Challenge in Georgië.

Geen opmerkingen: