Hoe werken wij?

Traveling Light heeft ten doel:
Het bieden van praktische hulp, financiele steun en geestelijke bemoediging aan bestaande christelijke organisaties en gemeenschappen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • korte missietrips te organiseren om praktische hulp te bieden,
  • fondsenwerving in gang te zetten om financiele steun te bieden, en
  • persoonlijke bezoeken af te leggen teneinde geestelijke bemoediging te kunnen verlenen
Voor alle duidelijkheid:
We willen ons richten op Europa en het Middellandse Zeegebied
De stichting wordt gerund door vrijwilligers.
De stichting heeft geen betaalde krachten in dienst.
Alle giften komen volledig ten goede aan de diverse projecten.
De bestuursleden zetten zich geheel kosteloos in ten behoeve van de stichting.

We reizen voor eigen rekening
Wij willen projecten/organisaties/gemeenten ondersteunen door middel van het aanbieden van praktische hulp, financiele steun en geestelijke bemoediging. Simpelweg komt het er op neer dat we zelf de reizen bekostigen, dat geldt ook voor iedereen die meegaat, en dat we de ontvangen giften via de Stichting persoonlijk gaan overhandigen op die plaatsen waar we ook daadwerkelijk contacten hebben en weten waar het geld voor gebruikt gaat worden.

We steunen kleinschalige projecten
Het kan bijvoorbeeld zijn dat een nieuw Teen Challenge centrum in Israel 10 bedden nodig heeft, of een kleine gemeente in voormalig Oost Duitsland een koffiehuis voor jongeren op wil zetten etc. etc. Uiteraard zullen we zo veel mogelijk over de te steunen projecten op deze weblog vertellen. We werken kleinschalig, maar dat heeft wel als voordeel dat de betrokkenheid van een ieder die ons werk wil steunen groot is!