woensdag 21 februari 2024

Project opvanghuis voor vluchtelingen, Armenië

In de agfgelopen jaren hebben we al diverse malen het werk van Teen Challenge in Armenië gesteund. Directors Gagik & Lusine Mkrtchyan runnen daar een drugs- en alcohol rehab centrum.

Zij hebben, naast hun eigen vijf kinderen, tien weeskinderen in huis opgenomen en zijn actief in humanitair werk onder armen, weduwen en wezen.

Vorig jaar zijn ze weer een nieuw initiatief gestart. Tijdens de Europe Teen Challenge conferentie in Milaan in november vorig jaar, hadden we tijd om even bij te praten met de Mkrtchyans. Ze hebben op een stuk land een aantal vluchtelingen uit zowel Oekraine als Rusland opgevangen en die daar onderdak gegeven.

Ondertussen wonen deze mensen daar al een tijdje. Naast hulp bij het afkicken van verslavingen krijgen ze ook het evangelie te horen. Voor velen een echte eye-opener. Als je de vrede van Christus in je hart hebt, kun je ook in vrede met elkaar leven. Ja, zelfs als buren.

De bewoners bewerken het land, kijken naar elkaar om, helpen Gagik waar nodig en gaan een tweede verdieping op het bestaande huis bouwen (!) zodat nog meer vluchtelingen opgevangen kunnen worden.

Wij willen hen graag bemoedigen met een gift waar bouwmaterialen van gekocht kunnen worden. Mocht je ook willen helpen....

Maak dan een bedrag over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van ARMENIE.

👉Rechtstreeks doneren via onze website kan ook!

zaterdag 3 februari 2024

Schaatsactie levert 8,800 euro voor vrouwenhuis in Roemenië op!

Het zit er weer op voor onze schaatsers wat de Weissenseeactie betreft. Zowel Albert als Krijn hebben de rit van 200 km helemaal uitgereden. Petje af hoor.

We kunnen gezamenlijk terugkijken op de sponsoractie die achtentachtig honderd euro in het laadje bracht voor het christelijke opvanghuis ‘House of Joy’ in Roemenië.

Het huis biedt vrouwen die worstelen met verslavingsproblemen en vaak uit de prostitutie komen een veilige plek en een kans om een nieuw leven op te bouwen.

Albert van de Graaf en Krijn Donk reden op respectievelijk 26 en 30  januari jl. de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. De schaatstocht van 200 km ging niet vanzelf, beide schaatsers kwamen zichzelf tijdens de tocht flink tegen door valpartijen en slechter wordend ijs door dooi.

Het ijs veranderde in de loop van de dag in een zachte brei waar de schaatsers zichzelf in vast reden. Ook scheuren waren niet meer zichtbaar en dat was, naast vermoeidheid, de reden voor de vele valpartijen. Beide mannen wilden persé de tocht uitrijden en hun sponsoren niet teleurstellen en haalden uiteindelijk de finish!

De respons op hun actie was overweldigend en het mooie bedrag van 8.800 euro zal volledig ten goede komen aan het vrouwenhuis van Teen Challenge in Roemenië.

Er was al langere tijd geld nodig voor onderhouds- en uitbreidingswerkzaamheden zoals onder andere het aanleggen van buitenverlichting, realiseren van extra parkeerplaatsen voor bezoekers en werkers, uitbreiding van sanitaire voorzieningen en het afbouwen van het klaslokaal en atelier in de tuin bij het huis.

Mede namens stichting Traveling Light willen de schaatsers iedereen heel hartelijk bedanken die, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan deze sponsoractie. We houden jullie via deze blog op de hoogte van de werkzaamheden aan het vrouwenhuis.

Giften, groot en klein, voor de projecten die we ondersteunen zijn trouwens altijd welkom. Maak een bedrag over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van het beoogde project/land.

👉Rechtstreeks doneren via onze website kan ook!

woensdag 17 januari 2024

Project updates en activiteiten

Een hartelijke groet van onze vrienden in Berdichev, Oekraine.

Op 3 november jl. schreven we een bericht over het reilen en zeilen in de diverse rehab huizen aldaar (je kunt dat bericht HIER lezen).

We konden hen een mooie gift van 5,000 euro toesturen die o.a. gebruikt zal worden voor reparaties en onderhoud aan de huizen. Iets dat al langer op de planning stond, zijn reparaties en renovatie van de stookruimte.

Dankzij jullie giften hebben ze materialen kunnen kopen en kan er weer lekker worden gewerkt (ook altijd een nuttig onderdeel van het rehabilitatieproces).

Vlak voor het einde van het jaar hebben we nogmaals een gift van 5,000 euro (DANK!!!) over kunnen maken. Ditmaal voor de aankoop van een huis dat als woning voor staf, bezoekers, vrijwilligers moet gaan dienen. daarover binnenkort nog wel meer nieuws!

✦✦✦✦✦✦✦✦

Verder ook de hartelijke groeten uit Moldavië. Voor de 19e keer werd door onze vrienden van Pilgrims en Teen Challenge de winteractie georganiseerd.

De brandstof- en voedselpakketten voorzien in een enorme behoefte, elk pakket bevat zo'n 12 tot 13 kilo aan etenswaren!

Met de Steyer truck gingen de mannen weer op pad om de pakketten uit te delen. Dankzij jullie giften konden wij een donatie van 3,000 euro overmaken ten behoeve van dit project. Hartelijk dank.

✦✦✦✦✦✦✦✦

We ontvingen ook een nieuwsbrief en foto's van havenevangelist Alexander Eberson. Ook aan zijn organisatie Levend Water mochten we dit keer weer een mooie gift van 2,000 euro overmaken.

Hij heeft juist ook in de decembermaand veel zeelui op de schepen in de havens van Gent en Terneuzen bezocht... de mannen zijn vaak lang van huis. Hij deelde de kerstpakketten uit, mocht met bemanning bidden, Bijbel lezen en veel gesprekken voeren.

✦✦✦✦✦✦✦✦

A.s. woensdag 24 januari organiseren we weer een missieavond in Twinkeltje. Ditmaal hebben we bezoek uit Litouwen... van een Nederlander. Willem van Dijk komt zijn verhaal vertellen, hoe hij van Putten in Ierland terecht kwam en later in Litouwen waar hij stichting Vilties Inkaras (Anker van Hoop) oprichtte.

Het belooft een inspirerende avond te worden. We zien uit naar jullie komst. Inloop vanaf 19:30 uur. WELKOM!

✦✦✦✦✦✦✦✦

Project Koffiehuis Teen Challenge in Albanië loopt nog en verder is natuurlijk de Weissensee actie voor het vrouwenhuis in Roemenië in volle gang. Jullie zien het, genoeg te doen, beleven en weg te geven 😁.

PS: Klik op de foto's als je ze groter wilt zien!

Giften, groot en klein, voor de projecten die we ondersteunen zijn altijd welkom. Maak een bedrag over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van het beoogde project/land.

woensdag 10 januari 2024

Weissensee actie 2024 voor Teen Challenge vrouwenhuis, Roemenië

Het is weer januari, de maand van onze grootste fondsenwervingsactie van het jaar.

Albert van de Graaf (Bleskensgraaf) en Krijn Donk (Papendrecht) zijn voornemens om op resp. 26 en 30 januari a.s. de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk te schaatsen, een toertocht van 200 km!

De schaatsers willen met hun sportieve prestatie geld ophalen voor een mooi project: House of Joy, het christelijk rehabilitatiehuis voor vrouwen met verslavingsproblemen van Teen Challenge net buiten Boekarest in Roemenië.

👉Ze hopen uiteraard dat jullie hun sportieve actie willen sponsoren.

House of Joy werd in 2015 geopend (wij waren er in 2017 op bezoek). Het huis biedt ruimte aan negen vrouwen en vier 'interns', dat zijn vrouwen die het rehabilitatieprogramma hebben afgerond en als vrijwilliger aan blijven om te helpen.

De vrouwen die bij Teen Challenge aankloppen worstelen soms al heel lang met levensbedreigende problemen zoals drugs- en alcoholverslaving, prostitutie, criminaliteit, dakloosheid, fysieke en psychische uitdagingen en ga zo maar door.

In House of Joy vinden ze niet alleen een veilige plek, maar voor velen is het ook voor het eerst dat zij kennis maken met de liefde en genade 💗van Jezus Christus.

Dankzij giften van trouwe donateurs kan House of Joy blijven bestaan. Geld voor de dagelijkse gang van zaken is altijd nodig, maar er zijn daarnaast ook een aantal dingen die al een tijdje op het verlanglijstje staan. Praktische dingen in en om het huis die het wonen en werken ten goede komen:
  • de aanleg van twee officiële parkeerplaatsen bij het huis (voor de werkers)
  • de uitbreiding van sanitaire voorzieningen
  • aanleggen buitenverlichting en
  • het afbouwen van de container units in de achtertuin (klaslokaal en atelier): overkapping en zitruimte rondom.
Daartoe willen Albert en Krijn een mooi bedrag bijeen brengen.  Het is mogelijk hen individueel te sponsoren met een bedrag per kilometer, met een bedrag voor het halen van de finish of met een algemeen bedrag

👉Als je besluit om mee te doen, stuur dan een mail met een opgave van het bedrag dat je wilt geven naar krijncora@gmail.com. Wij houden dan de toezeggingen bij in een bestand, altijd spannend!

Direct een gift overmaken mag natuurlijk altijd 😁 zelfs voor dat de mannen hebben geschaatst. Het kan eenvoudig via onze website of via bankrekening NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

🠈Georgiana Dragan-Moldoveanu is de directeur van House of Joy. Georgiana groeide op in een gewelddadige omgeving, met een alcoholische vader. Hoewel ze een ongelooflijk slimme student was, begon ze als tiener liefde en acceptatie te zoeken op de verkeerde plaatsen. Op twintigjarige leeftijd begon ze heroïne te gebruiken.

De eens zo slimme studente met een carrière voor de boeg kwam uiteindelijk op straat terecht. Stelen, bedelen en het verkopen van haar lichaam waren aan de orde van de dag. In 2009 belandde ze, volkomen hopeloos, in een detoxcentrum waar ze op het punt was gekomen dat haar been geamputeerd moest worden vanwege de vele heroïne-injecties. Dat was het moment waarop ze God om hulp riep.

Nadat ze haar leven had herwonnen en door een rehab programma heen ging, plantte God het verlangen in haar hart om andere vrouwen te helpen die de pijn van verslaving, trauma en misbruik doormaakten. In 2014 trouwde ze met de liefde van haar leven, Mihai (een voormalig rocker die interesse had in satanisme). 

VERANDERDE MENSENLEVENS, WIJ GAAN ER VOOR! U OOK?

woensdag 3 januari 2024

Project koffiehuis Teen Challenge Albanië

👉Allereerst willen we jullie allemaal een gezegend 2024 wensen. Hopelijk wordt het weer een jaar waarin we met elkaar veel projecten kunnen ondersteunen waardoor mensenlevens veranderen.

Hartelijk dank voor de recente giften die we mochten ontvangen. We hebben 5,000 euro over kunnen maken naar Teen Challenge Oekraïne voor de aankoop van een huis vlakbij het vrouwenhuis in Berdichev!

Verder noemden we in de vorige nieuwsblog ook nog het werk van Teen Challenge in Albanië. Via de nieuwsbrieven en social media berichten blijven we op de hoogte van het reilen en zeilen in het  rehabilitatiecentrum in Albanië.

Director Gesi Hysenaj schrijft: 'Het centrum zit vol en we zijn dankbaar voor de mannen. Ook ons koffiehuis in Tirana wordt druk bezocht.' Een koffiehuis is vaak de eerste plaats waar verslaafden horen dat er hulp mogelijk is. Dat verslaving niet het laatste woord heeft.

Door gesprekken te voeren, getuigenissen te delen en een luisterend oor te bieden, worden mannen bereikt die diep in hun hart op zoek zijn naar bevrijding, onder hen ook veel Moslims die voor het eerst in aanraking komen met de liefde en genade van Jezus Christus.

Ook door straatevangelisatie worden verslaafden en daklozen bereikt. Het is ook mooi om te horen dat velen Teen Challenge inmiddels weten te vinden en om hulp vragen.

Gesi wil dit jaar graag zien dat de mannen in het programma ook meer betrokken gaan raken bij het koffiehuiswerk. Zij kunnen degenen die nog vast zitten in verslaving aanspreken als geen ander.

We willen hen graag aan het begin van dit nieuwe jaar steunen met een gift voor het koffiehuiswerk (huur gebouw, koffie/thee, boeken, Bijbels en andere materialen). Er is sowieso altijd ondersteuning nodig voor het runnen van het centrum, want vrijwel alles wordt betaald vanuit giften.

Mocht je een gift over willen maken voor het werk onder verslaafden aldaar, dan kan dat op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van ALBANIE.

Hartelijk dank weer voor jullie hulp!

woensdag 27 december 2023

Reisverslag Moldavië + opbrengst Kerstpakkettenacties

Begin december zijn wij (Jan, Marja, Krijn en Cora) op bezoek geweest in Moldavië. We waren door Ivan Velinchuk (director TC) en Alexandr Lukiyan (Pastor kerk in Falesti) uitgenodigd voor het 20-jarig bestaan van Teen Challenge.

We bezochten de diverse drugs- en alcohol rehabilitatiecentra en kregen alle gelegenheid om de gasten in het programma te bemoedigen met iets uit Gods Woord en ook om met hen persoonlijk te bidden.

Sommigen van hen lieten weten Marja's Russische boeken te hebben gelezen, die daar op de boekenplank staan! 

Het Traveling Light schaatsteam heeft diverse keren voor de Christelijke rehab centra in Moldavië geschaatst op de Weissensee, dus dat maakte een bezoek extra leuk...

Met eigen ogen te zien hoe geld is besteed en bovenal om te horen hoe mensenlevens zijn veranderd door de liefde en genade van Jezus Christus.

We werden iedere morgen verwend met een heerlijk uitgebreid ontbijt in de kerk in Falesti, waarna we op pad gingen.

We bezochten het nieuwe rehab centrum (in aanbouw) in Soceteni. Een prachtig gebouw van 4 verdiepingen dat achter het oude huisje staat waar momenteel 8 mannen in wonen + nog eens 5 mannen in een nabijgelegen huisje.

Ze kunnen niet wachten totdat ze het grote huis kunnen intrekken. Maar daar is nog flink wat werk nodig!

Tijdens de 20-jarige viering was er ruimte voor veel muziek en zang, getuigenissen en bemoedigingen uit de Bijbel. Ook daar mochten wij het Woord delen.

Verder bezochten we nog de missiepost van Johannes en Charlotte Petersen en het meisjeshuis dat zij leiden. Zij zijn tevens de oprichters van Teen Challenge Moldavië en stichters van de kerken in Falesti en Riscani.

Als jullie willen weten aan welke projecten we zoal hebben meegewerkt als stichting Traveling light, kijk dan eens HIER.

Het was geweldig voor ons om daar te zijn, zo warm welkom te worden geheten en zo bemoedigd te worden door alle verhalen.

✦✦✦✦✦✦✦✦

👉We danken jullie hartelijk voor alle giften, steun en gebeden die we in het afgelopen jaar mochten ontvangen. Voor wat betreft de Kerstpakkettenacties dit jaar... we hebben 8,000 euro kunnen verdelen over de drie projecten. Geweldig toch?!

✦✦✦✦✦✦✦✦

Mocht je nog een eindejaarsgift willen doen, aarzel dan niet! We willen:
  •  TC Oekraïne helpen met de aankoop van een huis (5,000 euro) vlakbij het vrouwenhuis in Berdichev. Ze willen dat gaan gebruiken als huis voor de staf (nu wonen de werkers in de rehabhuizen zelf en dan ben je eigenlijk nooit vrij) en voor bezoekers, een soort missiehuis dus.
  • TC Albanië helpen met een gift voor hun koffiehuiswerk in Tirana.

Giften, groot en klein, voor de projecten die we ondersteunen zijn altijd welkom. Maak een bedrag over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van het beoogde project/land.

zaterdag 9 december 2023

Reisverslag Litouwen

'Het is voor het goede doel', wordt er in december nogal eens geroepen. Maar wat is dat goede doel dan? Wat stichting Traveling Light betreft, kunnen we daar duidelijk over zijn: wij investeren in mensenlevens!

👉Mede dankzij jullie support kunnen we christelijke organisaties en initiatieven in meer dan dertig landen van Europa ondersteunen die hulp bieden aan mensen in nood. Dat kunnen verslaafden, dalozen, armen, ontheemden, weduwen en wezen zijn. De ondersteuning bestaat uit financiële hulp maar ook uit bemoediging op relationeel en geestelijk vlak door op bezoek te gaan.

Zo waren wij (Jan en Marja) afgelopen oktober in Litouwen. We waren uitgenodigd om te spreken op de jaarlijkse Teen Challenge conferentie in Kaunas. Daaraan voorafgaand bezochten we de vrouwen- en mannen rehabiliatiecentra. In 2018 en 2019 waren we daar ook op bezoek. Mooi om te zien wat er in die tussentijd allemaal veranderd is.

Zo is de tweede verdieping op het vrouwenhuis nu ook van binnen helemaal af. Wat een prachtige ruimtes zijn dat geworden zeg: slaapkamers, zitkamer, sanitaire ruimtes en een prachtig klaslokaal!

Er was tijd om iets uit Gods Woord te delen en om persoonlijk met alle vrouwen te bidden die momenteel door het rehab programma heen gaan. Dat zijn altijd hele bijzondere momenten en een enorme bemoediging voor de vrouwen dat 'buitenlanders' langs komen om een woord van kennis, wijsheid of profetie met hen te delen. De tranen vloeiden dan ook veelvuldig.

De vrijdag voor de Teen Challenge conferentie was een speciale dag voor de staf en vrijwilligers van de centra. We verbleven in een vakantiehuis in de bossen en hadden alle tijd voor gesprekken, gebed, muziek en zang en lekker eten met elkaar. Ook in dat gezelschap mochten wij een bemoedigend woord delen en persoonlijk met velen bidden voor genezing, herstel, kracht en visie.

Zaterdag spraken we op de Teen Challenge conferentie in Kaunas. Er waren ook ex-verslaafden die hun getuigenissen deelden. 😁Ah, daar doen we het allemaal voor: veranderde mensenlevens voor de eeuwigheid!

Zondag spraken we in de kerk in Kaunas, Kauno Krikščionių Bažnyčia. Een kerk onder leiding van pastor Rytis Berūkštis met een groot hart voor het werk van Teen Challenge! Na de dienst hebben we nog uren met mensen gesproken en gebeden, met dank aan onze tolken.

Elke gift die naar Traveling Light gaat, of het nu 5 of 500 euro is, komt ten goede aan de projecten die we ondersteunen. We noemen het voor het gemak 'projecten', maar uiteindelijk gaat het om mensen die vanuit de duisternis het licht in stappen.

Edvardas en Rasa Kleinas zijn de directors van Teen Challenge Litouwen. Edvardas weet wat het is om verslaafd te zijn en in de gevangenis te zitten. Ook hij vond zijn ware vrijheid in Jezus Christus en zet zich nu al jaren in om anderen te helpen die weg, die waarheid te vinden.

💓Jezus gaf de opdracht om alle volken tot Zijn discipelen te maken en op deze manier helpen we daar allemaal aan mee. Zie je gift dus niet als geld dat je 'weggeeft' maar als zaad dat je zaait in Gods Koninkrijk. De veranderde mensenlevens zijn de opbrengst!

Giften, groot en klein, voor de projecten die we ondersteunen zijn dus altijd welkom. Maak een bedrag over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van het beoogde project/land.

HARTELIJK DANK!

woensdag 29 november 2023

Kerstpakkettenacties 2023

Ieder jaar ondersteunen we als stichting een aantal kerstpakkettenacties van diverse organisaties. Het is een zegen om te kunnen geven aan mensen die het om om wat voor reden dan ook niet zo goed hebben, misschien omdat ze gevlucht zijn, verslaafd, dakloos of ver van huis. Er zit vast wel iets bij dat jullie hart 💓heeft!

Winterpakketten Moldavië

Voor de 19e keer wordt door onze vrienden van Pilgrims en Teen Challenge de winteractie georganiseerd. Vorig jaar hebben ze 40 ton kolen en meer dan 400 voedselpakketten bezorgd bij armen en alleenstaanden.

De voedselpakketten voorzien in een enorme behoefte, elk pakket bevat zo'n 12 tot 13 kilo aan etenswaren!

We sponsoren deze actie ook al heel wat jaren en we gaan het nu zeker ook weer doen. Wil je er warm bij zitten deze winter, geef dan warmte aan een ander! Geef... en het zal u gegeven worden 😁

✦✦✦✦✦✦✦✦

Kerstpakkettenactie zeelui havens Gent en Terneuzen

De kerstperiode is voor havenevangelist Alexander Eberson dè mogelijkheid om aan de zeevarenden in woord en daad te laten zien dat God ook van hen houdt. Hij wil aan de zeemannen die hij dan bezoekt een kerstpakket geven.

In elk kerstpakket zit: een muts, een paar sokken, een geduldspelletje, een schrijfboekje met pen, een reep chocolade, een rol mentos fruit, een fles douchegel, een zelfgemaakte kerstkaart en een kerstboodschap.

✦✦✦✦✦✦✦✦

Operation Christmas Joy

Transform Iran (voorheen 222 Ministries) wil ook deze Kerst aan kwetsbare kinderen de liefde van Jezus laten zien. Dit doen zij met Operation Christmas Joy (OCJ). De ouders van deze kwetsbare kinderen zijn erg arm, worden vervolgd om hun geloof en/of zijn gevlucht.

De kinderen krijgen kerstpakket met daarin warme kleren of schoenen, schoolspullen en speelgoed. Ook worden de kinderen uitgenodigd voor een vrolijk kerstfeest. Op dit feest kunnen ze met anderen spelen, genieten van kerstmuziek en hun cadeautjes laten zien. Misschien horen ze voor het eerst het kerstverhaal uit de Bijbel.

In 2022, maakte Operation Christmas Joy 987 kinderen uit 3 landen blij met cadeautjes. Vandaag hebben de kinderen van Christen-Iraanse vluchtelingen in Turkije het zwaarder dan ooit. Zelfs op school maken ze vervolging mee en ze weten niet waar ze morgen wonen. Ook de kinderen van Armeense vluchtelingen (als gevolg van de aanvallen op Artsakh) hebben hulp nodig. Ook aan deze Armeense kinderen willen zij een kerstpakket geven.

Als je het leuk vindt om een kerspakket te sponsoren, maak dan je gift over op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) o.v.v. KERSTPAKKET. 

vrijdag 24 november 2023

Project Teen Challenge jongenshuis, Kazachstan

Zoals jullie weten kiezen we iedere maand een ander project uit waar de opbrengst van Twinkeltje en Atelier de Schor voor bestemd is.

In november is dat de jeugdopvang van Teen Challenge in Kazachstan.

Maxim en Evgenia Buzinovskiyi leiden het gezinshuis en zij zijn geen onbekenden voor ons. Wij hebben hen tweemaal bezocht, ook al is dat alweer wat jaartjes geleden.

Maxim en Evgenia (Jenja) hebben de zorg voor kinderen die, om wat voor reden dan ook, niet thuis kunnen wonen. Zelf hebben ze ook drie kinderen.

We hebben al eens eerder geld ingezameld om de gezamenlijke studie- en eetruimte in het huis op te knappen. De muren werden geverfd, electriciteit vervangen, beschimmelde muren gerepareerd en nieuwe tafels aangeschaft etc.

Deze winter zouden ze graag de ruimte opknappen waar de jongens hun vrije tijd doorbrengen. Vloerisolatie zou daar geen overbodige luxe zijn, nieuwe ramen zijn ook nodig en verder wat meubelen. Daar willen we hen graag mee helpen en hopelijk jullie ook!

Kom gezellig langs in de Schor (op vrijdag en in december ook op zaterdag geopend) en/of in Twinkeltje (op zaterdag- en/of maandagmiddag). Met jouw aankopen steun je dit project. We hebben ontzettend veel leuke kerstspullen en zoals altijd staat de koffie klaar.

Gespecificeerde giften voor het jongenshuis van TC Kazachstan zijn uiteraard ook welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend).

👉PS: Volgende week volgt meer informatie over de jaarlijkse kerstpakkettenacties!

zaterdag 11 november 2023

Reizen en leuke acties

In oktober zijn wij (Jan en Marja) op bezoek geweest bij Comunita Brezzano in Toscane, Italië.

De Christelijke therapeutische woongemeenschap werd tot begin vorig jaar gerund door onze vriendin Maria Meier. Na haar plotselinge overlijden in februari 2022 waren we er niet meer geweest.

Het bestuur van haar (Zwitserse) stichting nodigde ons uit om een aantal dagen met hen door te brengen in Casa Shalom, het prachtige huis waar we jarenlang logeerden met groepen tijdens de werkweek houthakken.

Het was fijn om er weer te zijn. We hebben veel geluisterd, gepraat, gebeden, gezongen, nagedacht en gebrainstormd over wat te doen met de Comunita. Casa Shalom blijft beschikbaar als huis voor gebedsgroepen, retraites en themabijeenkomsten.

✦✦✦✦✦✦✦✦
Vanuit Toscane zijn we naar Litouwen gereden, waar we uitgenodigd waren om de jaarlijkse Teen Challenge conferentie bij te wonen en daar ook te spreken.

Uiteraard hebben we het mannen- en vrouwen rehabcentrum bezocht en zondag ook gesproken in de kerk in Kaunas. We zullen binnenkort nog een uitgebreider verslag delen.

✦✦✦✦✦✦✦✦

Dit weekend zijn we weer in Italië en wel om deel te nemen aan de jaarlijkse Europe Teen Challenge najaarsconferentie. Voor ons altijd weer een mooi moment om leiders van de diverse rehabilitatiecentra en programma's uit heel Europa te ontmoeten.

✦✦✦✦✦✦✦✦

Dan even aandacht voor een tweetal leuke acties dicht bij huis! Op vrijdag 17 november a.s. organiseert Margot Kreukniet weer eens een gezellige bingoavond ten bate van Traveling Light. Je kan leuke Oriflame prijzen winnen, Marja staat er met een boekentafel en Cora met leuke spulletjes uit Twinkeltje. Opgeven via Margot, Cora of Marja.

✦✦✦✦✦✦✦✦

Dinsdag 21 november a.s. organiseert Chantal een gezellige workshop kerstballen haken in Atelier de Schor ten bate van Traveling Light. Kosten zijn 15 euro. Inloop vanaf 19:30 uur.

Wat leuk toch allemaal die acties die geld in het laadje brengen voor al die mooie projecten die we ondersteunen.
 
Giften, groot en klein, voor de projecten die we ondersteunen zijn altijd welkom.

Maak een bedrag over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van het beoogde project/land.