Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

donderdag 7 november 2019

Stolpersteine gelegd in Dordrecht

Ter nagedachtenis aan de familie Breemer
Op 4 mei jl. (nationale dodenherdenking) schreven wij een blogje over de sponsoring van Stolpersteine (struikelstenen) in Dordrecht.

Vandaag, 7 november 2019, was het zover. De werkgroep Stolpersteine Dordrecht zorgde ervoor dat vijftien koperen gedenksteentjes onder grote belangstelling werden geplaatst.

Stichting Traveling Light sponsorde zeven steentjes aan de Singel 116 en 160 in Dordrecht ter nagedachtenis aan de families Breemer en Monasch die daar woonden en de dood vonden in concentratiekampen Sobibor en Auschwitz.

De kaddiesj wordt gelezen
Vorige week nog waren wij In Israel op bezoek in een bejaardenhuis in Haifa waar veel Nederlandse Joden wonen die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. De gesprekken met hen waren zo bijzonder. Er was nog steeds grote dankbaarheid naar de gezinnen toe die hen een onderduikadres hadden geboden.

Uit onze speech:

Speech namens Traveling Light
Het is voor ons niet te begrijpen dat je vermoord wordt om wie je bent. Wat was jullie misdaad? Dat je Joods was? Is dat een reden om mensen uit hun huizen weg te sleuren, de dood tegemoet?

Is iemands achtergrond, ras of geloof een vrijbrief tot haat? Wij willen niet zwijgen over dat onrecht. Onze drijfveer om op te staan voor vrede, vrijheid en gerechtigheid komt voort uit ons geloof in de bekendste Jood aller tijden, namelijk Jezus uit Nazareth.

Voor ons is het niet meer dan vanzelfsprekend om, zeker in een tijd van opkomend anti-semitisme, het Joodse volk te zegenen, te bidden voor de vrede van Jeruzalem en, hier in mijn [Marja] geboortestad Dordrecht, een steentje bij te dragen aan de boodschap die moet blijven uitgaan naar alle volgende generaties: dit mag nooit meer gebeuren!
Ter nagedachtenis aan de familie Monasch

Individueel en als stichting hebben wij een 💗voor landen en volken en wij brengen overal waar wij komen een boodschap van vrede en verzoening, mogelijk gemaakt door onze Joodse Here Jezus Christus!


Giften (groot & klein) voor de projecten die we ondersteunen zijn altijd van harte welkom op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

donderdag 31 oktober 2019

Project rehabilitatiecentrum Albanië

Het opknappen is begonnen
Blerina & Gesi Hysenaj
We hebben in de loop van de jaren meerdere berichten geschreven over het werk van Orges (Gesi) & Blerina Hysenaj onder daklozen en verslaafden in Albanië. Gesi is director van Teen Challenge Albanië.

Hij bezoekt methadonklinieken, heeft een aantal koffiehuizen opgestart waar verslaafden terecht kunnen voor een gesprek, voor koffie en een aanraking met Gods liefde.

Hij geeft Bijbelstudies en trainingen en was al een tijd serieus op zoek naar een gebouw of huis waar een rehabilitatiecentrum van gemaakt kan worden waar mannen/vrouwen minstens een jaar een programma kunnen volgen.

Prachtige locatie voor een TC mannenhuis
En ja hoor, eindelijk is het zo ver! Sinds kort is hij met een aantal vrijwilligers hard aan het werk om een huis op te knappen dat goed als centrum kan dienen. Teen Challenge huurt het huis met een lease van voorlopig 5 jaar.

👉Het opknappen van een oud en vervallen huis is een mooie parallel met de verwoeste mensenlevens die langzaam maar zeker hersteld worden door God.

Rigoreuze verbouwing :)
Op de foto's is wel te zien hoe hard er gewerkt wordt om dit huis bewoonbaar te maken. Giften (groot en klein) zijn in dit opstartstadium van harte welkom om het huis winterklaar te maken en in te richten.

Zo mooi wordt het!
Het Teen Challenge huis wordt het eerste christelijke residentiële centrum voor mensen met drugs- en alcoholverslaving in Albanië!

We vinden het ontzettend spannend dat op niet al te lange termijn een mannenhuis geopend gaat worden, eindelijk! Een verhoord gebed. Er is geld nodig voor de verbouwing, maar ook voor bedden, meubels, verlichting, verwarming... nou ja, noem het maar op.

Als je een hart hebt voor Albanië en indirect mee wilt helpen om hoop te brengen aan de hopelozen... maak dan je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van ALBANIE.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!


dinsdag 22 oktober 2019

Projectondersteuning PLUS

Dikke stammen worden gespleten
In een vorig blogje schreven we over de vele projecten die we de laatste maanden hebben ondersteund. Maar als stichting Traveling Light doen we zoveel meer dan alleen fondsen werven!

Om nog maar eens even terug te gaan naar eind augustus... Voor de zesde keer vertrokken wij naar Italië voor een werkweek in therapeutische woongemeenschap Comunita Brezzano. Hout hakken, zagen en stapelen voor de koude wintermaanden. Het is niet alleen leuk werk, maar ook heel nuttig. De avonden brachten we door op het door druiven overdekte terras, waar we met elkaar het weekthema 'de stem van de Herder' bespraken.

Bijbelstudie in het mannencentrum
In september zijn we op bezoek geweest bij Teen Challenge in Almaty, Kazachstan. Daarover zullen we later nog wel meer vertellen, want uit dat bezoek zijn enkele projecten voortgekomen die we wellicht kunnen ondersteunen.

We verbleven in het jongenshuis. We bezochten het rehab centrum voor mannen waar Jan de Bijbelstudie verzorgde en het huis voor vrouwen en kinderen waar we heel persoonlijk met de aanwezige vrouwen hebben gebeden. Op zondag spraken we samen in een kerk en verder hebben we natuurlijk ook aardig wat van de mooie omgeving gezien.

Gezellige drukte tijdens de Israelavond
In september organiseerden we weer een Missieavond in Twinkeltje, ditmaal met gasten uit de USA; Jeroen & Robin Honingh. Zij doen drie maanden per jaar vrijwilligerswerk in Israël en beleven veel avonturen. We konden elkaar enorm bemoedigen!

Ook de Israelavond in Twinkeltje was wederom een succes, veel belangstellenden kwamen langs om te shoppen en voor een gezellige ontmoeting aan tafel!

Bezoek aan Lissabon tijdens de trainingsweek
Van 10-17 oktober volgde bestuurslid Cora Donk een Rehab Training bij Europe Teen Challenge in Fanhoes, Portugal. Tijdens de training kwamen alle ins en outs van Christelijke verslavingszorg aan bod. Er waren deelnemers uit diverse Europese landen aanwezig, dus de schoolweek was tevens een mooie netwerkgelegenheid.

En alsof dat allemaal niet genoeg is 😁
  • In september zijn de Alpha cursussen in de gevangenis weer van start gegaan. Cora en Krijn zijn daarbij betrokken.
  • Zaterdag 2 november a.s. organiseren we een WORSHIP avond in de kelder van Atelier Café De Schor, Bosch 6 te Papendrecht. Vanaf 19:30 uur is er inloop met koffie en thee.
Giften (groot & klein) voor de projecten die we ondersteunen zijn altijd van harte welkom op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

donderdag 10 oktober 2019

Project dagbesteding ouderen, Moldavië

Carmen heeft een hart voor  ouderen
Het gebeurt wel vaker dat mensen Traveling Light weten te vinden via een Google zoekopdracht. Zo ontvingen we van de zomer een mailtje van Carmen Ullersma. Zij komt uit Nederland, maar woont en werkt al jaren in Oekraïne en Moldavië.

Ondersteuningsorganisatie
Of wij interesse hadden om de realisering van een dagopvang voor ouderen in Moldavië te ondersteunen...

Een afspraak was snel gemaakt. Carmen was onlangs in Nederland omdat haar ouders 50 jaar getrouwd waren, en zo zaten we op een zonnige middag bij elkaar voor een eerste kennismaking.

Carmen komt uit een gezin waarin missie en zending het hart van het dagelijks leven is; liefde voor landen en volken werd haar met de paplepel ingegoten. "Ik wil me inzetten om op een levende en tastbare manier de geboden die Jezus het grootste noemde tot uitdrukking te brengen: ‘Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, geheel uw ziel, met geheel uw verstand en al uw krachten’, en ‘heb uw naaste lief als uzelf’", aldus Carmen.

Gebouw voor de dagopvang
Carmen is afgestudeerd HBO-Verpleegkundige en heeft Theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In de zomer van 2009 heeft ze de Harvest School van Iris Ministries in Pemba, Mozambique gevolgd. Sinds oktober 2013 werkt ze in Moldavië.

Daar kwam ze in contact met een gepensioneerde verpleegkundige, Liuba, die al jaren vrijwilligerswerk doet in het dorp Costești en dit bekostigt van haar eigen pensioentje. Het idee om een dagopvang voor ouderen te beginnen werd geboren. "Tijdens mijn werk in de dorpen onder de armste mensen heb ik ontdekt dat er een tekort is aan opvang voor bejaarden. In Moldavie is het leven niet makkelijk voor ouderen die in de dorpen leven."

Dit wordt de multifunctionele ruimte
In de dorpen rondom Costești (een dorp in het Rîșcani district) hebben ouderen geen stromend water in huis. Dat betekent dat ze ook geen douche, toilet of wasmachine hebben. In het dagcentrum wordt de gelegenheid gegeven om te kunnen douchen, kleding te wassen in een wasmachine en er zullen ook maaltijden verzorgd gaan worden. "We willen de ouderen en kinderen uit Costești met elkaar in contact brengen en een paar keer in de week samen creatieve activiteiten laten doen in het dagcentrum."

Carmen heeft goed contact met de burgemeester die ook een hart voor de zaak heeft.  Het project wordt gedragen door de lokale bevolking. Liuba vangt na schooltijd kinderen op in de lokale bibliotheek, en verzorgt daar allerlei creatieve activiteiten. Als het dagcentrum af is willen ze dit gaan combineren!
Jongeren van de PKN West Maas en Waal hielpen deze zomer

Carmen is steeds op zoek naar mensen die het project willen steunen. Gelukkig zijn er een aantal kerken in Nederland die achter haar werk staan.  Voor de aanschaf en installatie van het verwarmingssysteem zocht ze echter nog een sponsor 😁

Waarschijnlijk wordt het een grote pelletkachel die een ketel verwarmd waar radiatoren op aangesloten zijn. Het zal allemaal plaatselijk worden gekocht en geinstalleerd. Naar schatting kost zo'n systeem ruim 6,000 euro, inclusief montage (dan snap je ook waarom de meeste mensen geen verwarming hebben!).

Wij hebben toegezegd in elk geval met een groot deel van dat bedrag op de proppen te komen, zodat het centrum nog voor de winter in gebruik genomen kan worden. Het is trouwens de bedoeling de ouderen die afgelegen wonen met een busje (daar worden ook nog sponsoren voor gezocht) op te halen.

Als je een hart hebt voor ouderen, maak dan je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) o.v.v. DAGOPVANG MOLDAVIE.

zondag 6 oktober 2019

Projectnieuwtjes

Hier komt de nieuwe keuken
We hebben de laatste maanden veel projecten ondersteund, dus hier even een update zodat jullie weten waar je giften naartoe zijn gegaan:

De opbrengst van Twinkeltje over de maand september was 1,000 euro en dat hebben we geschonken aan Teen Challenge Oekraïne en wel als aanvulling op het project aanbouw keuken in Berdichev, (wij waren er begin juli op bezoek).

Er is daar van de zomer hard gewerkt aan de nieuwe keuken, een verlenging van het bestaande huis, zoals jullie op de foto kunnen zien. Deze gift helpt weer om de keuken zoveel mogelijk af te maken voor de winter.

Bezoek aan vrouwenhuis in Slienava
We hebben ook een gift van 4,000 euro over kunnen maken naar Teen Challenge Litouwen voor de afbouw van het vrouwenhuis in Slienava. Met dat geld kunnen ze verder met bouwwerkzaamheden aan de binnenkant: vloeren, wanden, kamers, electra, sanitair etc. (wij waren er eind juli op bezoek).

Het is nog een fikse klus, maar we hebben er het volle vertrouwen in dat het gaat lukken voor de winter, en dat ontbrekende fondsen nog via andere kanalen zullen binnenomen bij Teen Challenge in Litouwen.

Stichting Traveling Light was een van de eerste partijen die een gift (10,000 euro!) stuurde naar Teen Challenge België voor de aankoop een gebouw dat inmiddels al als rehabilitatiecentrum in gebruik is genomen. We kunnen mededelen dat Teen Challenge het gebouw gaat kopen!

Met de fondsenwervingsactie werd tot en met 20 september 150,000 euro opgehaald. Nog niet het hele benodigde bedrag, maar voldoende om de koop te sluiten blijkbaar. Hartelijk dank iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Mannenhuis in Falesti, Moldavië
En, ja ja nog meer, we hebben ook 3,000 euro kunnen schenken aan het vervolgproject Teen Challenge mannenhuis in Falesti,  Moldavië. Daar is afgelopen week weer een ploeg uit Tsjechië aangekomen om mee te helpen met de verbouwing.

Jullie moeten allemaal de hartelijke groeten hebben van de mannen!

De ondersteuning van al deze bijzondere projecten is alleen mogelijk dankzij jullie giften, die overigens altijd welkom zijn, en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

woensdag 25 september 2019

Roma Ministry International, Bulgarije

De familie Kratsov
We hebben al een aantal jaren contact met Radko Kratsov uit Bulgarije. Samen met zijn vrouw Nevin en in samenwerking met YWAM Sliven is hij actief op vele fronten binnen de Roma gemeenschap, die zich uitstrekt over heel zuid oost Europa.

Wij kennen hen van de Roma conferenties in Macedonië.

Regelmatig ontvangen we nieuwsbrieven en een aantal malen is de maandopbrengst van Twinkeltje naar het werk van Roma Ministry International gegaan.

Gesprekken in de dorpen
Alleen al in Bulgarije wonen 1 miljoen Roma's. Pastor Radko richt zich in zijn werk met YWAM allereerst op de geestelijke ontwikkeling van de Roma bevolking.  Hij weet uit eigen ervaring dat het ontvangen van Gods liefde het begin is van een nieuw leven... voor iedereen!

Zijn persoonlijk verhaal is te zien in deze zeer interessante documentaire.

Hij geeft onderwijs en leiderschapstrainingen in Bulgarije en omliggende landen en helpt Roma's een Bijbelse visie te ontwikkelen op elk gebied van het leven: relaties, werk, gezondheid, financiën etc.

Straatwerk, evangelisatie, zomerkampen etc.
Een greep uit de activiteiten:
  • Er zijn plannen om in 2020 een DTS (discipelschapstraining schoolvan Jeugd met een Opdracht) op te starten voor Roma jongeren.
  • In oktober reist Radko naar Sarajevo in Bosnië en Herzegovina voor een internationale Roma conferentie.
  • In november gaat Radko op uitnodiging naar Kherson in Oekraine om daar medewerking te verlenen aan een aantal seminars voor Roma leiders.
'Een prachtige gelegenheid', schrijft hij in een email, 'het is jaren geleden dat ik in Oekraine was en het is de eerste keer dat ik daar een leiderschapstraining mag geven.'

Roma vlag
De Bijbel leert ons dat een volk ten onder gaat door gebrek aan kennis en visie en geeft ons daarbij de opdracht om de volken te onderwijzen. Radko en zijn gezin geven daar gehoor aan. Wij willen hen graag ondersteunen met gebed en een gift voor alle reiskosten.

Als je ook mee wilt helpen om een positieve verandering te brengen onder de Roma bevolking in Europa, maak dan je gift over op NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light onder vermelding van: ROMA BULGARIJE.

woensdag 18 september 2019

Vervolgproject Teen Challenge mannenhuis Moldavië

Teamwork  in Moldavië afgelopen juni
In juni schreven we over de bouwwerkzaamheden in Moldavië. De Weissensee sponsoractiedie we begin dit jaar organiseerden, bracht een mooi bedrag in het laadje voor de uitbreiding van het Teen Challenge rehabilitatiehuis in Falesti. Het huis biedt onderdak en hulp aan mannen met verslavingsproblemen.

Een team mannen uit het Teen Challenge programma in Tsjechië reisde af naar Moldavië om daar te helpen met de bouwwerkzaamheden, een flinke klus.

Er werd een hele verdieping op het bestaande huis gebouwd. Zoals bij veel bouwprojecten die betaald worden uit giften is de klus in verschillende fases opgedeeld. Fase 2 staat nu voor de deur.

Terugblik op fase 1 van de verbouwing
Op 1 oktober a.s. zal er opnieuw een team uit Tsjechië naar Moldavië gaan om te helpen met het isoleren van het dak, het afbouwen van drie kamers en een klaslokaal en het aanleggen van alle electriciteit.

Het plan is om later in een derde fase het sanitair te installeren en verwarming aan te leggen. Allemaal afhankelijk van de giften die hiervoor binnenkomen.

Planning fase 2
Wij hebben beloofd weer mee te helpen, in elk geval met een gedeelte van het benodigde bedrag. Het zou mooi zijn als we 3.000 euro bij elkaar konden leggen zodat de werkzaamheden op 1 oktober kunnen aanvangen volgens planning.

Als je (weer) mee wilt helpen, maak dan je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van TC MOLDAVIE.

woensdag 11 september 2019

Bezoek aan Teen Challenge, Duitsland

Met elkaar eten
Een aantal weken geleden waren wij op bezoek bij Teen Challenge Emsland in Duitsland. We waren uitgenodigd om een weekendseminar te geven met als thema: het Vaderhart van God.

Op de boerderij wonen en werken mannen met levensbedreigende problematieken en ondanks dat het maar een paar uur rijden is vanuit Papendrecht, waren we er nog nooit eerder op bezoek geweest.

Bettina Ratering
Nou, dat hebben we nu goed gemaakt 😎

Bettina Ratering en haar man Martin zijn de directors van het programma en wij kennen hen uiteraard van conferenties. Omdat zij op vakantie waren, werden we opgevangen door medewerker Amadeus Schmidgall.

We kregen eerst een rondleiding over het terrein waar momenteel een oude schuur helemaal verbouwd wordt tot een prachtig residentieel centrum. De mannen in het programma doen zelf veel van de werkzaamheden.
Teen Challenge Emsland

Het mooie van dit soort bezoekjes is altijd dat je met elkaar eet, dan ontstaan vaak de mooiste gesprekken. Iedere dag schoven er meer mensen aan: vrijwilligers, stafmedewerkers en bezoekers van het seminar.

We hebben in verschillende sessies over God als Vader gesproken en Zijn hartsverlangen, om zonen en dochters te zien opgroeien, kenbaar gemaakt aan de hand van veel Bijbelteksten.

Volop aan het werk
Uiteraard kregen we uitgebreid de tijd om met mensen te bidden en spreken. In een gezamenlijke sessie hebben we naar Gods hart geluisterd, naar de woorden die de Geest gaf voor de aanwezigen. Dat bracht enorm veel herstel en genezing!

Vaderhart sessie
Op zondagochtend spraken we in de Christus Kirche in Dörpen waar we heel hartelijk werden ontvangen. Ook daar na de dienst mooie gesprekken en ontmoetingen, met name ook met immigranten.

De doelstelling van stichting Traveling Light is drievoudig, namelijk het bieden van: praktische hulp (zoals de werkweek in Italië), financiële steun en geestelijke bemoediging aan bestaande christelijke organisaties en gemeenschappen. Die dingen gaan vaak hand in hand.

Diepgaande gesprekken
Het is ontzettend bemoedigend voor ons om te zien dat er op zoveel plaatsen in Europa mooie, kleinschalige initiatieven zijn om mensen te helpen God te leren kennen en de weg naar herstel en gezonde participatie in de maatschappij te (her)vinden.

Giften voor al onze bijzondere projecten zijn ALTIJD welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

[klik op de foto's voor een vergroting]

donderdag 5 september 2019

Project afbouw vrouwenhuis Slienava, Litouwen

Op bezoek in Slienava
Vorig jaar konden we een mooi bedrag schenken voor de vervanging en verhoging van het dak van het Teen Challenge vrouwenhuis in Litouwen.

We hebben regelmatig contact met hen gehad en afgelopen juli gingen we er voor de tweede keer op bezoek.

De bestaande dakconstructie is inmiddels vervangen door een hele nieuwe constructie die het huis veel hoger maakt waardoor er een enorme ruimte op de tweede verdieping is ontstaan.

Het nieuwe dak
Het is een flinke klus geweest om het dak dicht te krijgen, alles te isoleren, nieuwe balken en een vloer te leggen en alles van nieuwe ramen te voorzien. De vrouwen en kinderen verblijven zolang in het kleinere huis ernaast. Het is nu tijd om electra en sanitair aan te gaan leggen.

Er was tijd om een Bijbelstudie te verzorgen en met de vrouwen persoonlijk te bidden en hen te bemoedigen. We kregen een overheerlijke lunch en gingen daarna op bezoek bij het mannenhuis van Teen Challenge waar we ook een Bijbelstudie verzorgden en tijd namen om met de mannen te bidden voor genezing en herstel.

Kinderclub in Rukla
We brachten ook nog een bezoek aan de stad Rukla waar een zeer hoge werkloosheid is. Er was vroeger een grote Russische legerbasis die veel inwoners van werk voorzag. Na de val van het communisme ontstond er grote werkloosheid, toenemend alcohol- en drugsmisbruik en criminaliteit en de mensen lijken niet uit die impasse te kunnen komen.

Een groep vrijwilligers uit Kauno Krikščionių Bažnyčia, de kerk in Kaunas, is een kinderclub in Rukla begonnen. Wat een geweldig werk doen ze daar zeg. De kinderen kwamen binnenstormen. Er werd gezongen, een Bijbelverhaal verteld, spelletjes gedaan, geknutseld en pizza gegeten.

De wijk in...
Een aantal kinderen namen ons daarna mee de wijk in om hun flat aan te wijzen. Ze vonden het maar wat leuk om bezoek uit het 'buitenland' te krijgen. Er zaten overal mensen die dronken of high waren... de ouders van de kinderen.

Zondag spraken we in de kerk in Kaunas, je kunt de boodschap hier naluisteren. Na de dienst hebben we nog uren met mensen gesproken en gebeden, met dank aan onze tolken!

Zondagmorgen in Kaunas 
Al met al was het weer een bijzonder bezoek, veel mensen gesproken, veel gezien, veel gehoord en bovenal dankbaarheid ontvangen van alle betrokkenen voor de hulp en ondersteuning die Traveling Light biedt.

Het is zo fijn om te zien dat giften goed besteed worden, dat mensenlevens veranderen en dat mensen hoop hebben voor hun stad en land!

Het zou mooi zijn als het vrouwenhuis nog voor de winter in gebruik genomen kan worden. Er is nog een flink bedrag nodig voor de afbouw.

Als je mee wilt helpen, maak dan je gift (klein of groot) over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

donderdag 22 augustus 2019

Missieavond en #charleroichallenge

Afgelopen zaterdag is Twinkeltje weer open gegaan na een zomerstop van vier weken. Jullie zijn weer allemaal van harte welkom op zaterdagmiddag voor een gezellig praatje en lekker koffie. Op de 1e, 2e en 3e vrijdagavond van de maand organiseren we gebedsavonden, altijd zeer bemoedigend en opbouwend.

Om alvast in de agenda te zetten: woensdag 18 september organiseren we weer een Missieavond, ditmaal met gasten uit de USA; Jeroen & Robin Honingh. Zij doen drie maanden per jaar vrijwilligerswerk in Israël en beleven veel avonturen. Vorig jaar waren ze ook in Twinkeltje te gast. Iedereen is van harte welkom, deur is open vanaf 19:30 uur. We houden een collecte voor hun werk.

Vorige week schreven we over Teen Challenge in België en de mogelijkheid die zij hebben om een prachtig rehabilitatiecentrum te kopen. We bedachten er afgelopen weekend nog een leuke actie bij, de #charleroichallenge.

Als tien mensen ieder honderd euro zouden schenken voor dinsdagavond 20 augustus 18:00 uur, zou Jan die inzet verdubbelen. We brachten het onder de aandacht op Facebook en in no-time meldden zich gulle gevers. We hebben met deze snelle actie dus 1,000 euro opgehaald waar Jan nog eens 1,000 euro bovenop doet.

We daagden mensen uit om ook een #charleroichallenge te beginnen... tien mensen zoeken die ieder honderd euro willen geven en dan dat bedrag verdubbelen. Broeder Erik Slobben (die ook het koffiehuis van Teen Challenge in Charleroi bezocht heeft) ging de uitdaging aan. We zijn benieuwd!

Giften zijn nog steeds welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van BELGIE.