zaterdag 9 oktober 2021

Project Issacar in Rivoli (TO) Italië

Vorige maand waren we op bezoek bij de Italiaanse vertaalster van Marja's boeken. De kerkelijke gemeente waar zij actief lid van is, de Christian Evangelical Community Issacar net buiten Torino in Noord Italië, biedt al jaren onderdak en hulp aan daklozen en ontheemden. Pastor Filippo & Emma Felice richtten de gemeente op in 2003.

In 2009 riepen zij stichting Città delle Palme in het leven om daar de praktische en humanitaire hulp onder te brengen. Diverse ruimtes in de kerk worden gebruikt voor het bereiden en uitdelen van maaltijden en voor noodopvang.

Er worden slaapplaatsen aangeboden evenals pastorale hulp en ondersteuning. Momenteel 'wonen' er zo'n twintig mensen in de kerk. Sommigen van hen zijn door de liefde en praktische hulp die zij ontvingen tot geloof gekomen en onlangs gedoopt.

Omdat de huidige ruimte te klein en onpraktisch werd, is begonnen met de bouw van een centrum naast de kerk. De grond daartoe werd door de gemeente Rivoli geschonken! Met hulp van vrijwilligers en donaties wordt een mooi gebouw neergezet. Alles is tot nu toe betaald, er zijn geen schulden. Dat is op zich al prijzenswaardig.

Echter, als gevolg van de huidige crisis ligt de bouw al een tijdje stil. Mensen zijn werkloos geworden, enorm in inkomen achteruit gegaan en hebben niet meer de nodige financiën beschikbaar om dit project af te maken. Er wordt nu naarstig gezocht naar donateurs, want het zou toch wel fijn zijn als het dak er nog voor de winter op zou zitten!

Behalve aan daklozen biedt de kerk/stichting ook onderdak aan studenten uit Afrika die vaak geen geld hebben om in Torino een kamer te huren. Velen van hen studeren aan een van de universiteiten in de stad en doordat zij in de kerk worden opgevangen, raken zij betrokken bij het alles wat daar gebeurt.

Traveling Light wil graag een steentje bijdragen aan dit mooie project. We hebben gezien en gehoord hoe hard velen in Noord Italië financieel, economisch en fysiek getroffen zijn en juichen het toe dat Issacar omziet naar hen die het alleen niet redden. Het mooie is dat ze in hun werk ook rekenen op steun van een aantal andere kerken in de omgeving.

Als je mee wilt helpen, stuur dan een gift naar rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van ISSACAR.

Ondestaand filmpje laat het bouwproject zien, tot nu toe.


woensdag 29 september 2021

Doopfeest

Ga er op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.

[Mattheus 28:19-20]

Alle volken... dat is nogal wat. Het lijkt een onmogelijke taak, maar als iedereen z'n stukje doet, komt het goed 😁

We zijn heel blij en dankbaar dat we aan de opdracht van de Here Jezus gehoor kunnen geven. Zaterdag 25 september jl. hebben we 6 mensen gedoopt in de rivier de Lek bij Langerak. Het was een feestelijke gebeurtenis.

Twee van de dopelingen hebben de Alpha cursus gevolgd die we in Twinkeltje geven. We willen binnenkort met een nieuwe sessie starten voor het najaarsseizoen, dus neem even contact op als je belangstelling hebt.

Het thema van het doopfeest was 'keuzes maken'. We maken elke dag keuzes om dingen wel of niet te doen, om ergens voor of tegen te zijn, om ergens bij te horen of juist weg te lopen.

De mensen die zaterdag gedoopt werden, hadden de belangrijkste keuze in een mensenleven reeds gemaakt: zij besloten bij Jezus Christus te willen horen en dus niet bij de wereld. Hun doop was een openbaar getuigenis van die keuze.

Als stichting doen we zoveel meer dan alleen fondsen werven voor projecten in meer dan 30 landen. We zijn ook lokaal zichtbaar en actief in het helpen van mensen om keuzes te maken die levensveranderend zijn!

Pieter Meijers heeft het doopfeest gefilmd en er een prachtige trailer van gemaakt!

Giften voor al onze mooie projecten zijn overigens altijd welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend).


woensdag 15 september 2021

Project verwarming Comunita Brezzano

Onlangs waren wij weer op bezoek bij Maria Meier in Italië. Maria runt Comunita Brezzano, een Christelijke therapeutische woongemeenschap in het binnenland van Toscane waar mensen met ernstige psychische of verslavingsproblemen ruimte krijgen om tot rust te komen en God beter te leren kennen. 

Comunita Brezzano kan bestaan dankzij giften, gedeeltelijke overheidssteun voor iedere gast en de verkoop van landelijke producten.

Ook gasten met taakstraffen worden te werk gesteld op het landgoed en in de omliggende dorpen. Ze onderhouden bloemenperkjes en verven dorpsbankjes, mooi werk!

Wij (Jan en Marja) hadden voor een week het gastenverblijf Casa Shalom gehuurd en hebben er van een heerlijke vakantie genoten. Het was gelijk een mooie gelegenheid om bij te praten en wat informatie te vergaren voor ondersteuning van een nieuw project.

Op het dak van het mannenhuis Casa Nuova willen ze twee (gebruikte) zonnecollectoren plaatsen voor warmwatervoorziening, dat kan aannemelijk schelen in de electriciteitsrekening.

Daarnaast is het de bedoeling om in Casa Shalom de bestaande (vrij nieuwe) warm water boiler (die ook door zonne-energie wordt verwarmd) aan te sluiten op de centrale verwarming en radiatoren in het huis.

Dus geen houtgestookte kachel meer om de radiatoren te verwarmen, maar zonne-energie. Op die manier kan het huis ook beter verwarmd blijven in de wintermaanden.

Traveling Light wil graag helpen om dat te financiëren.

Mocht je een gift over willen maken, dan kan dat op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van BREZZANO.

Hartelijk dank!


woensdag 8 september 2021

Update Teen Challenge Albanië

In april van dit jaar schreven we over de uitbreiding van het Teen Challenge rehabilitatiecentrum voor drugs- en alcoholverslaafden in Albanië.

Orges Hysenaj, de director en oprichter van Teen Challenge Albanië, houdt ons regelmatig op de hoogte van het reilen en zeilen in het 'Streha' centrum.

Als je zelf op de hoogte wilt blijven kun je TC Albanië volgen op Instagram

Via het koffiehuiswerk komen steeds meer verslaafden in aanraking met het werk van Teen Challenge. Vaak horen zij daar voor het eerst dat er HOOP is en dat zij niet hun hele leven lang hoeven te worstelen met verslaving.

Het betekent wel dat zij zelf de stap moeten nemen om het oude leven de rug toe te keren, dat kan een ander niet voor hen doen! Elk mensenleven is kostbaar en het verheugt ons te zien dat mensenlevens veranderen, één voor één... zeker ook in Albanië.

Het werk in 'Streha' huis kan doorgang vinden dankzij giften. Meer mannen in het programma betekent ook dat er meer geld nodig is voor de dagelijkse gang van zaken (eten, drinken, gas, licht, salaris stafleden etc.).

Als je een hart hebt voor Albanië en indirect mee wilt helpen om hoop te brengen aan de hopelozen ...

Maak dan je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van ALBANIE.

Wij zorgen er weer voor dat alles daar ook werkelijk naartoe gaat!

dinsdag 24 augustus 2021

Twinkeltje 5 jaar in de wijk!

Op 3 september a.s. is het vijf jaar geleden 🥳 dat Twinkeltje haar deuren opende aan de Korenbloemstraat in de Papendrechtse Bloemenbuurt en wat is er veel gebeurd in die vijf jaar!

We hebben enorm veel bezoekers mogen ontvangen, gesprekken gevoerd, spelletjes gedaan, met elkaar gegeten, lief en leed gedeeld, leuke spullen gekregen én kunnen verkopen, fietslessen gegeven, met mensen gebeden, creatieve workshops verzorgd, gebedsavonden georganiseerd, een Alpha cursus gestart en zo kunnen we nog wel even door gaan.

En dankzij al die gezelligheid hebben we meer dan 👉67.000 euro (!) kunnen schenken aan projecten door heel Europa. Die projecten hebben vrijwel altijd te maken met hulp aan verslaafden, daklozen, armen, ontheemden, prostituees en hun kinderen enz. Sinds vorig jaar helpt ook Atelier Café de Schor mee door iedere maand een deel van hun opbrengst aan Traveling Light te schenken!

Wat ons betreft zou elk dorp of elke stad een 'winkeltje' moeten hebben 😀 waar de liefde van God voor mensen voelbaar en tastbaar is en iedereen zich welkom voelt.

Pieter Meijers maakte afgelopen week een leuk filmpje, speciaal voor jullie... het maakt niet uit waar je woont, zo kun je toch even binnen kijken en sfeer proeven.


Giften voor al onze mooie projecten zijn overigens altijd welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend).


woensdag 18 augustus 2021

Project updates, rondje Europa

Velen van jullie zijn misschien met vakantie 🌞, een mooi moment om eens te lezen hoe jullie giften worden besteed. We maken even een rondje Europa 😀 Laten we in de buurt beginnen.

In mei haalden we geld op voor de opknapbeurt van de evangelisatiebus van de Nieuw Leven Gemeente in Alblasserdam, een gemeente met een hart voor missie en evangelisatie.

We konden hen 2.500 euro schenken. Slecht plaatwerk werd onder handen genomen en de hele bus is opnieuw gespoten. Hij glimt als een zonnetje. Mocht je de bus voor een event willen gebruiken, hij is te huur!

Begin juli schreven we over havenevangelist Alexander Eberson die een boekje wilde uitgeven om uit te delen aan de zeelui op de grote schepen in de havens van Terneuzen en Gent, België. 

We konden hem het mooie bedrag van 1.000 euro schenken en inmiddels zijn  de boekjes binnen. Namens Alexander en de zeelui, hartelijk dank!

Ook de zomerkampen voor Roma kinderen en jongelui in Servië waren een groot succes. Er waren veel deelnemers en iedereen heeft genoten! 

We maakten een bedrag van 1.000 euro over om te helpen met de onkosten van de kampen. We hebben leuke filmpjes voorbij zien komen op FB. Namens Miki & Suzana Kamberovic hartelijk dank voor jullie steun!


Verder hebben we ook het prachtige bedrag van 10.000 euro kunnen schenken aan Teen Challenge in Slovenië voor de uitbreiding en renovatie van het centrum in Nova Vas.

De bedoeling is dat er ruimte gaat komen voor twintig bedden! Binnenkort zullen we daar nog wel iets meer over schrijven en er komt ook nog een filmpje.

Vorige maand gaven we al een update van het nieuwe vrouwenhuis in Berdichev, Oekraïne. Inmiddels ontvingen we nog meer foto's en een update.

De vloeren en plafonds zijn klaar, het ziet er prachtig uit! Het wachten is nu op fondsen die nodig zijn om de keuken in te richten met alle benodigde apparatuur. Zodra dat allemaal aangekocht kan worden, kan het huis in gebruik worden genomen!

Wat een zegen dat we daar aan mee hebben kunnen helpen. We zamelen momenteel nog geld in voor de reparatie van de Volkswagen....

We hebben overigens ook nog 3.000 euro kunnen schenken voor het jaarlijkse zomerkamp voor mensen uit de diverse drugs- en alcohol rehab centra in Oekraïne dat georganiseerd wordt door Teen Challenge en de Joods Messiaanse gemeente in BerdichevOok daarvoor hartelijk dank allemaal.
[klik op de foto's voor een vergroting]

We mogen wel zeggen dat het een vruchtbare zomer is geweest qua bieden van financiële steun, want er was nog veel meer... maar daarover later meer.

Alle giften, groot en klein, zijn altijd welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van het project dat je wilt ondersteunen.
woensdag 4 augustus 2021

Bezoek aan Teen Challenge Sluknov, Tsjechië

Vorige maand stapte Jan op de motor en bracht een bezoek aan het mannencentrum van Teen Challenge in Sluknov, Tsjechië.

We hadden al zo vaak beloofd daar een keer te gaan kijken en steeds kwam er niet van.

Vorig jaar zomer ondersteunden we nog een project van Teen Challenge Tsjechië in Poštovice, een andere lokatie nabij Praag.

We zouden daar in september 2020 heengaan, maar dat bezoek kon toen helaas niet doorgaan. Dat houden ze nog tegoed.

Nu dan dus Sluknov. Het centrum biedt ruimte aan zo'n 12-15 mannen die kampen met verslavingen. Het is een prachtig oud landhuis met veel grond er omheen.

Petr & Mira Kral zijn de directors van het centrum en wij kennen hen persoonlijk van de vele conferenties die we in de afgelopen jaren bezochten.

Het huis heeft een gezamenlijke keuken en studieruimte. Rondom worden groenten verbouwd en er is een houtwerkplaats.

Onlangs werd nabij het centrum een oude fabriek aangekocht die ook ingericht gaat worden als werkplaats voor creatieve projecten.

Wow, wat een fantastische ruimte en wat een mogelijkheden voor een koffiehuis, een winkel, ateliers, gebedsruimte, etc. etc. Daar kunnen we echt enthousiast van worden.

Aan visie ontbreekt het zeker niet! In een tijd van 'beperkingen' zien zij juist ook weer mogelijkheden.

Evenals in diverse andere Teen Challenge centra in Europa (Albanië, Slovenië, Oekraine etc.) is ook hier behoefte aan uitbreiding van het aantal bedden. Meer mensen zijn op zoek naar God en naar een oplossing voor hun problemen en uitzichtloosheid.

Voor de uitbreiding (slaapzalen, toiletten, douches etc,) moet een gedeelte van het huis verbouwd worden. Een flinke klus :) Aangezien het programma gedeeltelijk afhankelijk is van giften is alle hulp van harte welkom!

Als je wilt investeren in mensenlevens maak dan een gift over op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) o.v.v. TC Tsjechië.

Hartelijk dank!

woensdag 28 juli 2021

Update vrouwenhuis Berdichev, Oekraïne

Onze alternatieve schaatsactie bracht eerder dit jaar 7.000 euro op en dat geld is gebruikt voor de aankoop van een huis in Oekraïne waar vrouwen kunnen wonen die uit prostitutie en verslaving komen.

In maart maakten we bekend dat het huis was aangekocht!  Inmiddels is het bijna zover dat het huis in gebruik genomen kan worden. Even een update.

Als eerste werd de de keuken, die zich in de hal bevond, verplaatst naar een aparte ruimte. Uiteraard kwam er tijdens die verbouwing meer boven water dat reparatie en/of renovatie nodig bleek te hebben. zo gaat dat.

Het hele huis is inmiddels voorzien van nieuwe electriciteit, er werd verwarming aangelegd en de plafonds werden vernieuwd.

Het hele huis is grondig schoongemaakt en geverfd en momenteel wordt aan de tuin gewerkt. Er is een hek rondom geplaatst en gegraven om de keuken aan te sluiten op de riolering en waterafvoer van de straat.

Witgoed, bedden, meubilair en servies zijn ook al allemaal aangeschaft, dus het begint echt op een gezellig huis te lijken. Er wordt nog gewerkt aan een speeltuin voor de kinderen en een zomerschuur wordt ingericht als studieruimte.

Op de tweede verdieping moet nog een klaslokaal worden ingericht, er moeten nog deuren worden gekocht en geplaatst. 👉Hoe dan ook, de planning is om eind augustus het huis te openen!

Sergey Romanenko mailde ons vorige week dat de Volkswagenbus die voor de diverse rehabilitatiehuizen wordt gebruikt een kapotte motor heeft. Ze zitten nu wel om handen qua vervoer.

Wellicht kunnen we hen ook daarmee een handje helpen. De motor kan vervangen worden, er is ongeveer 2,000 euro nodig voor een nieuwe motor en garagekosten.

Alle giften, groot en klein, zijn altijd welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van BUS BERDICHEV.dinsdag 20 juli 2021

Project zomerkampen Servië

Zomer en vakantie, dat hoort bij elkaar... voor de meeste mensen althans.

Toch is het niet voor alle kinderen vanzelfsprekend dat ze ook werkelijk iets leuks gaan doen, daarom worden in vele landen zomerkampen georganiseerd.

Zo ook door Miki & Suzana Kamberovic in Servië. Het is alweer een aantal jaren geleden dat we over hen schreven (en een project ondersteunden). We ontvangen wel steeds hun nieuwsbrieven en volgen hen op Facebook.

Miki en Suzana wonen met hun kinderen in het Roma Centrum OAZA in Jagodina. Zij leiden een Romakerk, een kleuterschool en een kinderclub en hebben goede hoop voor de toekomst van deze jonge generatie.

Vorig jaar konden de zomerkampen helaas niet doorgaan, nu gelukkig wel. Miki en Suzana organiseren drie zomerkampen en wel voor kinderen van 7-10, en 11-15 jaar en ook een jeugdkamp voor gasten van 16 jaar en ouder.

👉Het thema voor de kinderkampen is Geestelijk Groei (lees je Bijbel, bid elke dag!). Geweldig om kinderen op jonge leetijd te leren dat ze in hun geloof groeien mogen én kunnen (zeker in de Roma cultuur).
Deze week is het eerste kamp van start gegaan. De kinderen zijn dolgelukkig dat er iets voor hen wordt georganiseerd.

Als je mee wilt helpen om de kosten te dekken voor deze kampen, maak dan een gift over op NL91RABO0118582275 ten name van Stichting Traveling Light onder vermelding van SERVIE OAZA.

HARTELIJK DANK!dinsdag 13 juli 2021

Project uitbreiding Teen Challenge centrum, Slovenië

Het is alweer even geleden dat we op bezoek waren in het drugs en alcoholrehabilitatiecentrum van Teen Challenge in Slovenië.

Hoogste tijd dus voor een update van het werk aldaar.

Teen Challenge is inmiddels geen huurder meer van het gebouw, ze hebben het kunnen kopen! Geweldig natuurlijk, maar het betekent ook dat zij nu volledig verantwoordelijk zijn voor onderhoud en renovatiewerkzaamheden aan het gebouw.

Er liggen plannen klaar voor een grondige renovatie van het oude landhuis. Die plannen betekenen ook dat er een uitbreiding van het aantal bedden zal komen.

👉Gemiddeld verblijven er zo'n 8-12 mannen in het programma, maar na renovatie zal er ruimte zijn voor 20(!) mannen.

Meer bedden, meer studenten, dat betekent ook een uitbreiding van sanitaire voorzieningen en keuken faciliteiten. De tekeningen en plannen liggen allemaal bij de gemeente en het wachten is op vergunning.

Een spannende periode is aangebroken. Wij ondersteunen het werk van Teen Challenge in Slovenië van harte en willen dan ook graag helpen met een gift voor het begin van de verbouwing.

Wil je meehelpen? Maak dan je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van: SLOVENIE.

Ook de opbrengsten van Twinkeltje en De Schor over juli/augustus zijn hiervoor bestemd.

Bekijk ook deze documentaire eens over het werk van Teen Challenge, het is Engels ondertitelld, dan krijg je een aardig idee hoe ook daar mensenlevens veranderen door een aanraking met Jezus Christus!