Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

woensdag 15 mei 2019

Veranderde levens in Wit-Rusland

Opvang en crisiscentrum in Baranovichi
In april bezochten we de Europe Teen Challenge conferentie in Zeewolde waar zo'n 450 mensen uit meer dan 40 landen aanwezig waren. Voor ons altijd een prachtige gelegenheid om in gesprek te gaan met de mensen achter de projecten die we steunen.

Mannenopvang
Zo zaten we om de tafel met de stafleden van Mission Return in Wit-Rusland. We hebben hen meerdere malen geholpen met een bedrag voor de uitbreiding en renovatie van een oude school in Baranovichi waar een opvang voor daklozen, klaslokalen voor mensen in rehabilitatie en een crisisopvang voor vrouwen gevestigd is.

Er wordt nog steeds gewerkt aan de renovatie en inrichting van de 2e verdieping in de linkervleugel. Op de 1e verdieping bevindt zich de vrouwenopvang, ook wel 'Overnight Home' genoemd.

Sinds de opening (2016) hebben 16 vrouwen en 18 kinderen veiligheid en een nieuwe start gevonden via de opvang.

Een van die vrouwen is Anna (29). Ze was verslaafd aan alcohol, drugs en sigaretten  en kampte met seksuele stoornissen in haar leven. Anna heeft 4 kinderen uit haar eerste twee huwelijken en is nu voor de derde keer getrouwd. Haar ex-echtgenoten haalden haar kinderen via de rechtbank bij haar weg. Ze bespotten haar als ze dronken was en zetten dat op het internet.

Gesprekken bij de crisisopvang
Anna was zeer depressief en begon een uitweg te zoeken. Ze begreep dat ze haar kinderen zou verliezen en vroeg mensen om haar heen om hulp. Ze kreeg het advies om hulp te vragen  bij Christenen. Diep in haar depressie kwam Anna begin dit jaar voor een gesprek naar de crisisopvang en ze stemde er zonder aarzelen mee in om naar het rehabilitatieprogramma in Kukovo te gaan.

Daar werd met Anna gebeden, ze bekeerde zich en ze ontving vrijheid van haar verslavingen. Inmiddels bezoekt ze een kerk en heeft ze werk gevonden. Dankzij de gebeden is ze ook met 3 van haar kinderen herenigd.

Het verhaal van Anna is een van de vele verhalen die we te horen kregen. Wat geweldig dat er een plek is voor eerste opvang, een plek vanwaaruit vrouwen door kunnen stromen naar een van de christelijke rehabilitatiecentra elders in het land. Die eerste ontmoetingen en gesprekken, dat eerste teken van hoop... vaak is dat het begin van de verandering. De opbrengst van Twinkeltje over de maand maart is naar het werk van Mission return in Wit-Rusland gegaan.

Giften voor al onze bijzondere projecten zijn ALTIJD welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

Geen opmerkingen: