maandag 24 oktober 2022

Project verwarming rehab centrum Zaporozhye

In het zuid oosten van Oekraïne ligt Zaporozhye en daar bevindt zich drugs- en alcohol rehabilitatiecentrum 'Hope of Generation'.

Het centrum valt onder de vlag van Teen Challenge en er wonen zowel vrouwen als mannen die hulp voor hun verslavingsproblemen hebben gezocht.

Als gevolg van de oorlog wonen er nu ook vluchtelingen uit de regio in het huis, waaronder ook een aantal kinderen. Er zitten op dit moment tien studenten in het programma, maar ze kunnen in totaal vijftig mensen huizen.

Dat is nogal wat, vooral als je bedenkt dat ze nu veelvuldig de tijd met elkaar moeten doorbrengen in de kelder. Dat het werk 'gewoon' doorgaat is al een wonder op zich!

Tatiana Kochieva (Tanya) runt het centrum. Zelf bracht zij zestien(!) jaar in verschillende gevangenissen door als gevolg van haar criminele drugsverleden. Maar God veranderde haar leven en nu helpt zij anderen, hoe mooi is dat?

Met de winter in aantocht en het veelvuldig uitvallen van electriciteit, is er dringend behoefte aan een generator, brandstof en een aantal kachels.

Wij hebben contact met Sergey Glushko aangaande dit project en we hebben beloofd ons best te doen om een mooi bedrag bij elkaar te brengen voor het centrum in Zaporozhye.

Als je mee wilt helpen, maak dan je gift (groot of klein) over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van OEKRAINE.

Hoe eerder we een bedrag over kunnen maken, hoe beter, dan kunnen ze op zoek naar de benodigde spullen.

In Nederland mopperen we misschien op de hoge energieprijzen (en daar is zeker wat voor te zeggen), maar helemaal zonder stroom of gas zitten, is nog gekker!

Hartelijk dank alvast voor jullie medewerking. 

Geen opmerkingen: