vrijdag 29 maart 2024

Project ondersteuning Teen Challenge Slovenië

Het Teen Challenge drugs en alcohol rehabilitatiecentrum in Slovenië was een van de eerste projecten die we als stichting ondersteunden.

In 2010 werd het huis (toen nog huur) geopend en weldra zaten er drie mannen in het programma, klaar om een nieuw leven te beginnen.

In 2011, een aantal maanden na de oprichting van Stichting Traveling Light, plaatsten wij een oproep om geld in te zamelen voor de aanschaf van een kettingzaag.

En wow, wat er sindsdien veel gebeurd. De aanschaf van die ene kettingzaag is uiteindelijk uitgelopen op een bedrijf dat bomen kapt en snoeit. Een vorm van inkomen voor het runnen van het centrum.

Inmiddels verblijven er doorgaans tussen 10 en 20 mannen in het centrum, meestal voor een jaar, soms langer. In 2021 werd het besluit genomen om het bestaande centrum te renoveren en uit te breiden opdat nog meer jongens en mannen met levensbedreigende problematieken er een plek kunnen krijgen.

Het aanvragen van vergunningen en de juiste papieren is een kwestie van een lange adem. Ook het werven van de nodige fondsen, naast de dagelijkse werkzaamheden, was (en is nog steeds) een uitdaging. Een klein jaar geleden kwam nog eens het bericht dat 70% van de maandelijkse sponsoring (uit de USA) stop gezet zou worden. 

Het hele team van stafleden en vrijwilligers ziet ondanks de bureaucratische en financiële tegenslagen dagelijks de hand van God op hun werk. Levens die veranderen, huwelijken die hersteld worden, gezinnen die herenigd worden etc. etc. Mannen die het programma met goed resultaat afronden. Het is altijd de moeite waard!

Afgelopen juni was Jan er nog bezoek (met de motor) en zo bemoedigd door de getuigenissen van de mannen! 

We willen Teen Challenge Slovenië ontzettend graag helpen met een gift voor het dagelijks runnen van het centrum. Mocht je ook willen helpen....

Maak dan een bedrag over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van SLOVENIE.

👉Rechtstreeks doneren via onze website kan ook!

Geen opmerkingen: