woensdag 22 mei 2024

Project internationaal rehab centrum Tbilisi, Georgië

Tijdens de afgelopen Europe Teen Challenge conferentie in Warschau konden we ook weer uitgebreid bijpraten met onze lieve vrienden Kuanish en Mada Akkuzova, de directors van Teen Challenge in Georgië.

Wij hebben hun mooie werk door de jaren heen op verschillende manieren gesteund: met giften, met bezoekjes (Krijn en Cora waren er in de zomer van 2022 nog) en met online bemoediging 💓

Staf en vrijwilligers van Teen Challenge Georgië runnen een drugs- en alcohol rehabilitatiecentrum voor mannen en een huis voor vrouwen in Tbilisi. Kuanish & Mada zijn ook pastors van een actieve en levendige kerk en zondagschool in Tbilisi.

Verder doen zij aan straatwerk en zijn ze actief betrokken bij kinderwerk in vluchtelingenkampen.

Het tweetal komt overigens oorspronkelijk uit Kazachstan. Kuanish heeft een moslim achtergrond en kwam van zijn verslavingen af in een Teen Challenge centrum aldaar. Zo leerde hij ook God kennen!

De afgelopen twee en een half jaar zijn ze bezig geweest met het voltooien en opzetten van een internationaal rehabcentrum voor moslims met verslavingen, uit omringende landen. We hebben het allereerste begin van dat centrum gezien. Er is al veel gebeurd.

De faciliteit is een gebouw van vier verdiepingen. De 4e verdieping is gerenoveerd en ingericht. Deze verdieping wordt bewoond door mannen uit Georgië die in rehab zitten.

De 2e verdieping, waar de gastenkamers zich bevinden, wordt gebruikt door een Chinese missieschool die mensen uitzendt naar (moslim)landen in het Midden-Oosten.

De 1e verdieping is voor 80% voltooid en zal worden gebruikt als kerkzaal. Aanstaande zondag zal daar de eerste dienst worden gehouden. De huidige ruimte is te klein geworden. 

De renovatie op de 3e verdieping is afgerond. Er is plaats voor zo'n twintig mensen en daar willen ze dus hulp bieden aan onder meer mannen uit Iran en Azerbeidzjan.

Huidige behoefte: inrichting van de 3e verdieping met onder meer een studio voor de werkers, vier slaapzalen voor rehabstudenten en een klaslokaal.

De vraag om christelijke hulpverlening is groot! Het is zo mooi als je bedenkt dat God alle landen en alle volken wil bereiken met zijn liefde en genade. En ja, soms gaat dat via drugs- en alcohol rehab centra.

We willen Teen Challenge Georgië graag helpen met een gift om dit centrum af te kunnen bouwen. Mocht je een steentje bij willen dragen....

Maak dan een bedrag over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van GEORGIE.

👉Rechtstreeks doneren via onze website kan ook!

Ga en maak alle volken tot Mijn discipelen... (Mattheus 28:18-19)

Geen opmerkingen: