woensdag 6 maart 2024

Project uitbreiding farm rehab 'Centar Duga', Servië

Het is alweer een jaar geleden dat we een mooi bedrag konden schenken aan het voedselpakkettenproject 'Ruka za Druga' (dat zoveel betekent als 'Hand for a Friend'), onderdeel van de Protestant Christian Fellowship in Novi Sad, Servië.

Pastor Dusan Beredji (bij ons bekend als Bera) stuurt regelmatig nieuwsberichten over dat daklozenproject van zijn kerk en ook over het drugs- en alcohol rehab center 'Centar Duga'.

Wat 15 jaar geleden begon als een kleine opvang voor hulp aan verslaafden is in de loop der jaren uitgebreid tot een centrum met 30 bedden!

Mannen en jongens met levensbedreigende problemen kunnen er terecht voor een langdurig rehabilitatieprogramma.

Het rehab centrum is voor een groot deel zelfvoorzienend dankzij een verhuisservice, een kippenfarm en groentekassen, maar ze ontvangen ook giften.

Bera zou graag zien dat de farm uitgebreid gaat worden met meer kassen en kippenhokken en een varkensstal.

De farm biedt meer dan inkomsten alleen, het is ook onderdeel van de dagelijkse therapie dat de mannen daar werk verrichten, voor de dieren leren zorgen en verantwoordelijkheid nemen over de de gewassen.

Wij willen hen graag helpen met een gift om nieuwe kassen te bouwen, zaden en plantjes te kopen etc. etc.  Mocht je ook willen helpen....

Maak dan een bedrag over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van CENTAR DUGA.

👉Rechtstreeks doneren via onze website kan ook!

Wij houden erg van dit soort praktische projecten. Jan is meerdere malen in het centrum op bezoek geweest en ziet met eigen ogen hoe alles gerund wordt en hoe levens veranderen, elke dag opnieuw. 

Geen opmerkingen: