dinsdag 9 juli 2024

Reis en projectupdates

Oh, wat gaat de tijd snel zeg. Het lijkt nog maar even geleden dat we in IJsland waren. Maar inmiddels is Jan ook alweer in Duitsland, Slovenië en Kroatië geweest... op de motor deze keer.

Op 18 juni jl. vertrok hij vanuit het werk op de motor richting Slovenië. Samen met de staf en studenten uit het drugs- en alcohol rehab centrum van Teen Challenge zijn ze daar vandaan met een busje naar Kroatië gereden voor Čuvar Brata Svoga oftewel de 'My Brother's Keeper' conferentie.

Het was alweer de elfde keer dat we daar als Traveling Light aan deelnamen. Het is een activiteitenweekend voor mannen (uit landen die tot het voormalige Joegoslavië behoorden) waarin verzoening, vergeving, eenheid en geestelijke groei centraal staan.

Ook dit jaar gaf een aantal mannen uit het TC programma in Slovenië hun leven over aan Jezus! 💓 Reden tot grote dankbaarheid en vreugde uiteraard!

Na de conferentie is Jan, zoals gewoonlijk, nog een extra dag in het TC centrum in Slovenië gebleven om Bijbelonderwijs te geven, te bidden met de mannen, aan auto's te sleutelen en om gebed te ontvangen!

Op de terugweg naar huis ging Jan langs in het voormalige Teen Challenge rehab centrum Gutes Land in Duitsland. We zijn daar vele malen op bezoek geweest door de jaren heen. Het is ons gebed dat de boerderij weer voor dit doeleind gebruikt zal gaan worden.

✦✦✦✦

Inmiddels hebben we, dankzij jullie fantastische steun, mooie giften over kunnen maken ten behoeve van:

Een rondje Europa noemen we dat weleens 😁 Hoe geweldig is het om onderdeel te zijn van de grote opdracht die Jezus ons gaf: maak ALLE volken tot Mijn discipelen!

✦✦✦✦
Voor de maand juli is het project in Twinkeltje en de Schor het werk van Teen Challenge in IJsland. De maand augustus zijn we gesloten! 

De volgende projecten die we willen ondersteunen zijn het TOV huis van Stichting Vrij om te Leven, het werk van Teen Challenge in Kazachstan en in Berdichev, Oekraine. Daarover binnenkort meer.

Giften, groot en klein, voor de projecten die we ondersteunen zijn uiteraard altijd welkom. Maak een bedrag over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van het beoogde project/land.

Geen opmerkingen: