Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

vrijdag 24 februari 2017

Project Bijbels en koeien, Eurasia

Uitkijken over het boerenland
In tegenstelling tot de tendens die in het dagelijks nieuws de hoofdtoon voert, delen wij graag goed nieuws over de landen in Europa. God houdt van alle volken en natiën en Zijn liefde wordt uitgedeeld als nooit tevoren.

Waar we ook heen reizen, we komen altijd mensen tegen die Zijn roep hebben gehoord en gehoorzaamd:‘Ga de wereld in... en maak discipelen van alle natiën...’

Een van de vele mensen met wie we contact onderhouden in ‘Eurasia’ is pastor R. Hij is de oprichter van CIC Mission en momenteel  is hij met een team van vrijwilligers bezig met de bouw van een Iraans training centrum waar mannen en vrouwen binnenkort terecht kunnen voor Bijbelstudie én het leren van een vak. Laten we het maar een praktijk gerichte missieschool noemen :) Het centrum zal nog dit voorjaar geopend worden en een van de manieren waarop het team geld voor dit alles in wil zamelen is door het runnen van een boerderij.

De training school in aanbouw
Niet zo ver van de school vandaan hebben ze een stuk land gekocht waar onlangs al twee hectare knoflook is geplant. Een aardige klus waarbij gelukkig veel mensen kwamen helpen. Het project heeft nu al een positieve invloed op de nabijgelegen Moslim gemeenschap. Geweldig eigenlijk... hetgeen bedoeld is om de Bijbelschool te sponsoren is al een stuk ‘outreach’ op zich!

Maar dat is nog niet alles. Op het stuk land wordt ook een schuur gebouwd. Het plan is om daar melkkoeien en fokstieren te houden. Dit zal niet alleen inkomen voor de Bijbelschool opleveren, maar ook een zegen zijn voor het nabijgelegen armoedige dorp, waar goede melkkoeien een onbekend fenomeen zijn. Het plan is om te beginnen met twee Jersey (of Holstein) stieren en drie koeien. Traveling Light wil graag helpen om dat begin te maken!

Je kunt (indirect) meehelpen om de grote opdracht in die regio te vervullen door hen te steunen die hun leven daarvoor in de waagschaal stellen. Maak je gift over op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light en vermeld duidelijk KOEIEN.

Om de mensen die hierbij betrokken zijn te beschermen, noemen we geen namen, steden of landen. We gaan ervan uit dat jullie dat begrijpen.

vrijdag 10 februari 2017

Bericht uit Kazachstan

Slaapzaal in 'House of Mercy'
Eind vorig jaar konden we een mooi bedrag schenken aan het vrouwenhuis van Teen Challenge in Almaty, Kazachstan. Het geld was nodig voor isolatie van de slaapzalen..

Wanden, deuren, plafonds en vloeren... alles is van z'n plek geweest.

Nieuw sanitair
We kregen van de week enkele foto's toegestuurd en een kort filmpje waarin director Tamara Rishe haar dankbaarheid uitspreekt. Kijk, dat is nu het mooie van de kleinschalige projecten die Stichting Traveling Light ondersteunt; het geld komt niet alleen goed terecht maar wordt ook goed besteed!

Het is geweldig om te zien hoe blij men is met de gift die we vanuit Nederland konden schenken. Voor ons een klein gebaar, voor hen een grote zegen.

Ook de opbrengsten van Twinkeltje (maand september 2016) hebben bijgedragen aan deze gift. Bij deze dus nogmaals: hartelijk dank voor jullie hulp. Hou deze blog in de gaten voor meer van dit soort praktische projecten.
video

Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van ​Christus​ na [Galaten 6:2].

zaterdag 4 februari 2017

Projectnieuwtjes

Workshop haken in Twinkeltje
Twinkeltje aan de Korenbloemstraat 20 is inmiddels een begrip geworden, en niet alleen in Papendrecht :) We krijgen veel bezoek, het is er altijd gezellig en iedere maand gaat de opbrengst van de verkoop én van de workshops naar een bepaald project.

In januari kwam ruim 1.000 euro binnen en dat schenken we aan het werk van Teen Challenge in Slowakije. Wij hebben goede contacten met director Stanislav Kunak die het rehabilitatiehuis voor mannen in Sered runt.

In gesprek met bestuursleden PCOB
Op 19 januari jl. mocht Marja een presentatie over Stichting Traveling Light geven bij de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) in Papendrecht. De zaal was bomvol en de reacties waren zowel enthousiast als verbaasd....

'Geweldig, dit wisten we niet. Doen jullie dit echt allemaal vanuit Papendrecht?'

We zijn ontzettend dankbaar voor uitnodigingen om iets meer te kunnen vertellen over het werk van de stichting. De gift die we van de PCOB kregen gaat naar het werk van Teen Challenge in Albanië.

In actie op de Weissensee
Ons schaatsteam is inmiddels terug van de Weissensee. We zullen binnenkort een blogje wijden aan hun prestaties en de uiteindelijke opbrengst van de sponsoractie voor het Teen Challenge vrouwenhuis in Batumi, Georgië.

Mocht je een toezegging hebben gedaan, maak dan alstublieft zo snel mogelijk het bedrag over op NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light onder vermelding van: WEISSENSEE.

Gaarkeuken Hongarije
De opbrengst van Twinkeltje over de maand februari is bestemd voor het werk van Michael en Janet van Boxtel onder de allerarmsten in Hongarije. Kom dus gezellig langs op zaterdagmiddag, de koffie staat altijd klaar!

Het nieuwe project op deze blog gaat over koeien, een Bijbelschool en een zorgboerderij! Je kunt je abonneren op onze blog door je emailadres in te vullen in de daarvoor bestemde ruimte in de rechterkolom of mail ons even op janandmarja@gmail.com.

vrijdag 27 januari 2017

Bezoek aan Teen Challenge in Kopenhagen

Allan & Pernilla
Afgelopen weekend waren wij (Jan en Marja) op uitnodiging bij Teen Challenge in Kopenhagen, Denemarken. In september 2016 vierde Teen Challenge in Denemarken haar veertig-jarige bestaan.

Er is een rehabilitatiecentrum (Betesda) in Jutland, waar mannen en vrouwen met verslavingsproblemen terecht kunnen. Daarnaast zijn er diverse koffiehuizen en straatevangelisatieprojecten over het land verspreid.

Denemarken is, net als Nederland, een rijk westers land, maar dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn. In Kopenhagen hebben wij kennis gemaakt met een groeiend aantal daklozen, verslaafden, prostituees, vluchtelingen en ontheemden. Wat een leed op straat...

Straatwerk in Kopenhagen
Allan & Pernilla Frederiksen werken voor Teen Challenge en doen dat samen met een enthousiast team vrijwilligers. Pernilla beheert de 2e-hands winkel Cirkelines Æske, een goed lopende zaak in kinderkleding waarvan de inkomsten naar het rehabilitatiecentrum gaan, maar ook naar Teen Challenge centra in andere landen. Geven maakt rijk!

Allan gaat een aantal malen per week met studenten en vrijwilligers de straat op met koffie en sandwiches voor de daklozen en verslaafden en probeert op die manier met hen in gesprek te komen. Vaak worden uitnodigingen uitgedeeld om eens in koffiehuis Klippen te komen kijken. Daar kunnen zij ook een aantal malen per week terecht om op te warmen, te eten en een kopje koffie te drinken.

Na het eten worden in Klippen een paar liederen gezongen en kort het Woord van God gedeeld. In de loop van de jaren zijn er gelukkig velen geweest die uiteindelijk het besluit hebben genomen om zich aan te melden bij het rehabilitaitecentrum, waar zij hoop voor een nieuw leven hebben ontvangen en de liefde van God hebben leren kennen.
Bemoedigend woord in Kontakt Center Klippen

Het is niet alleen financiële steun die Traveling Light biedt, maar zeker ook geestelijke bemoediging. Dat wil zeggen dat wij op bezoek komen met een bemoedigende boodschap, dat wij bidden met mensen en luisteren naar hun verhalen. 

Wij waren onder andere te gast bij het jaarlijkse vrijwilligersfeest waar Jan zijn getuigenis mocht delen. We hebben een bemoedigende boodschap kunnen delen met de vrijwilligers van Klippen. Jan is met Allan de straat op geweest en maandagavond waren we te gast in het koffiehuis waar we in gesprek zijn gegaan met bezoekers en ook konden bidden met hen.

Skate project Be Free in Roskilde
Jan sprak over Johannes 3:17: God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden... en zoals de vader Hem zond, zendt Hij ook ons. Wat mooi om te zien dat ook in de donkerste straatjes van Kopenhagen God's liefde bekend wordt gemaakt.

We bezochten ook nog een skate park voor jongeren in Roskilde. Teen Challenge heeft een ontmoetingskeet op dat terrein waar wekelijks zo'n 60 jongelui naartoe komen om te chillen. Be Free is een fascinerend project!

Wij geloven dat God Europa niet heeft vergeten. Wij zien Zijn hart aan het werk door mensen heen, in alle landen, steden en buurten. We kunnen daar allemaal een steentje aan bijdragen. Giften zijn daarom altijd welkom op bankrekening NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light. Dankzij de rechtstreekse contacten die wij hebben, kunnen we er ook voor zorgen dat het geld echt goed terecht komt.

Project  Kruis in de asfaltjungle in Albanië staat nog open, er is al bijna 3,000 euro binnen.
Weissensee actie 2017 voor het vrouwenhuis van Teen Challenge in Batumi, Georgië is ook in volle gang, er is al ruim 4,000 euro toegezegd.

zaterdag 7 januari 2017

Weissensee actie 2017

Of er deze winter in Nederland geschaatst gaat worden, weten we niet. Maar wat we wel weten is dat er duizenden Nederlanders naar Oostenrijk zullen afreizen waar eind januari voor de 29e keer de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee wordt georganiseerd.

Het Traveling Light schaatsteam zal uiteraard ook weer van de partij zijn.

Krijn Donk & Henk Swijnenburg
Krijn Donk (Papendrecht) en Henk Swijnenburg (Bleskensgraaf) zijn van plan de 200 km te gaan schaatsen hoog in de Oostenrijkse bergen. En wie zal het zeggen... misschien worden er persoonlijke records gebroken.

Maar wat nog belangrijker is, de heren willen met hun extreem sportieve actie geld inzamelen voor de afbouw van een nieuw vrouwenhuis van Teen Challenge in Batumi, Georgië. Het huis wordt een opvang- en rehabilitatiecentrum op Bijbelse grondslag voor vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel en/of verslavingsproblemen hebben.

Vrouwenopvanghuis in aanbouw
Er is ongeveer 4,000 euro nodig om het gebouw rondom te voorzien van ramen en deuren! Wij zijn een aantal maanden geleden op bezoek geweest. Er werd toen hard gewerkt om het dak voor de winter af te krijgen.

De bouw van het vrouwenhuis is een idee en initiatief van Doug & Anna Boyle die al jaren als zendelingen in Kazachstan en Georgië werkzaam zijn. De bouwwerkzaamheden worden trouwens uitgevoerd door staf en studenten van het Teen Challenge rehabilitatiecentrum in de hoofdstad Tbilisi.

Jullie kunnen de schaatsers als team of individueel sponsoren:
  • met een bedrag per kilometer,
  • met een bedrag voor het halen van de finish,
  • met een algemeen bedrag, of
  • met een eigen idee (bijv. voor het verbeteren van de tijd van vorig jaar...)
Als je hen wilt sponsoren stuur dan een mail met een opgave van het bedrag dat je wilt geven naar krijncora@kpnmail.nl.

Kuanysh & Madina Akkuzov
Direct een gift overmaken kan natuurlijk ook. Bankrekening NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light onder vermelding van: WEISSENSEE (giften zijn belastingaftrekbaar en gaan volledig naar het beoogde project).

We hebben goed contact met Kuanysh & Madina Akkuzov, de directors van Teen Challenge in Georgië. Zij houden ons steeds op de hoogte van de ontwikkelingen en noden. Voor het werk onder drugs- en alcoholverslaafden, daklozen en prostituees zijn zij afhankelijk van giften.

Het zou heel mooi zijn als het vrouwenhuis zo snel mogelijk geopend kan worden, want de nood is groot. Helpen jullie mee om Gods liefde aan deze gebroken vrouwen bekend te maken?

Klik HIER voor Weissensee acties in voorgaande jaren.

donderdag 29 december 2016

Kruis in de asfaltjungle in Albanië

Koffiehuis Tirana
Het werk van Teen Challenge onder daklozen en verslaafden begint vaak in zogenaamde koffiehuizen. Dat zijn plaatsen (zaaltjes, lokalen etc.) waar één of meerdere malen per week de deur openstaat voor mensen die behoefte hebben aan een praatje, gebed en koffie natuurlijk :)

Hoe weet men een koffiehuis te vinden? Eenvoudigweg doordat medewerkers en/of vrijwilligers van Teen Challenge folders en uitnodigingen uitdelen op straat en bij methadonklinieken bijvoorbeeld. Het opstarten van een koffiehuis is als het planten van een zaadje voor de verandering van een land... 

Blerina & Orges
Orges & Blerina Hysenaj wonen in Tirana en zijn vorig jaar een koffiehuis gestart in Albanië. We mochten hun van dienst zijn met een financiële gift voor de opstart, een bezoek en we onderhouden regelmatig contact.

Orges heeft inmiddels een vaste groep mannen die zijn koffiehuis bezoeken, de meesten kampen met ernstige verslavingen. Toch opent Orges de Bijbel met hen en ontstaan er gesprekken over Jezus en Zijn liefde voor de mensheid. Orges hoopt op een dag een rehabilitatiecentrum te kunnen openen in zijn land!
Een middel om in contact en gesprek te komen met verslaafden is (wereldwijd) nog steeds het boek 'Het kruis in de asfaltjungle' van David Wilkerson (de oprichter van Teen Challenge). Het boek is in meer dan 30 talen vertaald en er zijn miljoenen exemplaren van verkocht.

De boeken worden overal ter wereld uitgedeeld en gebruikt om daklozen en verslaafden te bereiken met het goede nieuws dat er een ander leven mogelijk is als je kiest om te leven met Jezus Christus! 

Het boek wordt momenteel in het Albanees vertaald en Orges wil 2.500 exemplaren laten drukken voor verspreiding. We willen hem graag helpen om de kosten voor de vertaling en drukken van het boek te betalen. Wij weten dat het hoop en kans op een nieuw leven zal brengen voor vele Albanezen.

Geloof jij in veranderde mensenlevens? Heb je een hart voor de landen van Europa? Maak dan je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light en vergeet niet te vermelden ALBANIE.

maandag 19 december 2016

Projectnieuws en acties

Vrouwenhuis Teen Challenge Kazakhstan
Aan het eind van weer een bijzonder jaar kunnen we niets anders doen dan jullie allemaal hartelijk danken!

We hebben een grote verscheidenheid aan kleinschalige projecten kunnen ondersteunen. De laatste maanden hebben we bijvoorbeeld mooie bedragen kunnen schenken aan de drugs- en alcohol rehabilitatie centra van Teen Challenge in o.a Kazachstan, Polen en Oekraine. Jullie houden foto's van de werkzaamheden in deze rehabilitatiehuizen nog tegoed!

We zijn ook heel blij met de enthousiaste reacties op Twinkeltje. We krijgen veel spullen, we verkopen goed en ook de workshops die we tot nu hebben georganiseerd, worden prima bezocht. Kom vooral eens langs op zaterdagmiddag in de Korenbloemstraat 20 te Papendrecht.
meisjeshuis Moldavië

De opbrengst van Twinkeltje gaat per maand naar een ander project, in December is dat het meisjeshuis in Moldavië. Een veilige en liefdevolle plek waar meisjes wonen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel.

nieuw Teen Challenge vrouwenhuis in Batumi, Georgië
Begin januari gaan we ook alweer van start met de actie Weissensee 2017, de schaatsers zijn al hard in training. Het project waarvoor onze sportieve vrijwilligers (je kunt je nog opgeven) 200 km gaan schaatsen in Oostenrijk is het in aanbouw zijnde Teen Challenge vrouwenhuis in Batumi, Georgië. Er is ongeveer 4,000 euro nodig voor de aanschaf van ramen en deuren.

De kerstpakkettenactie van havenevangelist Guus Peters loopt ook goed. We kunnen Guus al helpen met de sponsoring van meer dan veertig pakketten. Voor 8 euro maak je de jongens op de zeeschepen blij met een warme sweater, iets lekkers en een dvd.

Ook project ondersteuning boek- en muziekwinkel Sjaloom in Papendrecht houden we nog een paar dagen open, want er komen nog steeds giften binnen.

ALLE giften, groot en klein zijn welkom op rekening nummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light én zijn natuurlijk belastingaftrekbaar! Maak je eindejaarsgift over en als je het aan een bepaald project wilt geven zet dat er dan even bij.

vrijdag 9 december 2016

Winter fair in Twinkeltje

De gezelligste winkel van Papendrecht
Zoals de meesten van jullie inmiddels wel weten, openden we begin september Twinkeltje. Een unieke shop in Papendrecht met leuke 2e-hands spullen. Bestuurslid Cora Donk zwaait er de scepter.

Samen met een trouwe groep vrijwilligers heeft zij Twinkeltje heel creatief en gezellig ingericht. Iedereen is er welkom, niet alleen om te winkelen, maar ook voor een bakkie koffie en iets lekkers.

Tijdens de maand december wordt er iedere zaterdagmiddag van 12:00-17:00 uur een gezellige winter fair gehouden. De winkel is prachtig versierd, er zijn veel kerstspulletjes te koop. Je kunt er terecht voor warme soep, iets lekkers uit de oven, koffie, thee en chocomel. Of misschien wil je een spelletje doen, een boek lezen, gewoon even lekker kleuren of een praatje maken. Het kan allemaal!

Juist in deze donkere maand hebben mensen behoefte aan gezelligheid en warmte. Het mooie is dat we die warmte ook door kunnen geven aan mensen die het nog harder nodig hebben.

Van harte welkom!
Iedere maand staat een ander project van Stichting Traveling Light centraal. De totale verkoopopbrengst gaat in december naar een meisjesopvanghuis in Moldavië.

We nodigen jullie bij deze van harte uit om eens te komen kijken en te shoppen voor het goede doel!

KORENBLOEMSTRAAT 20, PAPENDRECHT

Tot ziens!

donderdag 1 december 2016

Actie kerstpakketten zeelui

Guus temidden van enkele bemanninsleden
Ja, het is alweer december, hoogste tijd om de actie kerstpakketten zeelui voor dit jaar aan te kondigen. Helpen jullie weer mee?

Het is ieder jaar weer een hartverwarmende actie van havenevangelist Guus Peters en zijn vrouw Annemiek. Tijdens de feestdagen bezoeken zij de bemanning van de schepen die voor anker liggen in de grote zeehavens van Antwerpen, Gent en Terneuzen. Zij maken de bemanning op vele schepen ieder jaar weer heel blij met een kerstkado!

De mannen en jongens op de zeeschepen zien altijd uit naar het bezoek van Guus en Annemiek tijdens de kerstdagen, het zijn feestelijke ontmoetingen.

Sommigen horen voor het eerst over Jezus die naar de aarde kwam, niet om te oordelen, maar juist om mensen te redden uit de duisternis.

Annemiek in actie
Deze jaarlijkse actie is steeds weer mogelijk dankzij giften. Voor slechts 8,00 euro kun je een kerstpakket weggeven. Dit jaar zit er een sweater, iets lekkers en een Christelijke dvd in.

Als je de jongens tot zegen wilt zijn deze kerst, maak dan zo snel mogelijk een gift van 8,00 euro (of een veelvoud daarvan) over op rek.nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

Vermeld wel duidelijk KERSTPAKKETTEN want we hebben nog meer projecten in december!

Laat je licht schijnen, juist ook in de donkere decembermaand!

dinsdag 22 november 2016

Groeten vanuit het vrouwenhuis in Kazachstan

Vrouwenhuis 'House of Mercy' in Almaty
Het is alweer een aantal weken geleden dat we een prachtig bedrag ophaalden voor project Teen Challenge vrouwenhuis in Almaty, Kazachstan.

De opbrengst van de verkopen in 't Winkeltje over de maand september kwamen ook volledig ten goede aan dit project, met elkaar brachten we de benodigde 4,500 euro zo bij elkaar.

Tamara Reshe
Van de week kregen we foto's toegestuurd van de werkzaamheden op de slaapzalen die inmiddels in volle gang zijn. Er wordt hard gewerkt aan isolatie van de wanden, geen overbodige luxe want het is daar al echt winter hoor!

Tamara Reshe, die de dagelijkse leiding over het vrouwenhuis heeft, vroeg ons aan jullie door te geven dat de vrouwen heel blij zijn met de verbouwing van hun slaapzaal.

Wat is er mooier dan jonge moeders met hun babies een veilige én warme plek aan te bieden waar ze tot rust kunnen komen. Soms hebben ze jaren op straat geleefd of steeds in andere kraakpanden.
Klaar voor de start

Het is zeker ook mooi dat de gift die we hen schonken vrijwel direct en heel praktisch wordt gebruikt om de leefomstandigheden van de vrouwen en meisjes te verbeteren. Giften goed besteed... daar worden we allemaal blij van.

Zo wil Traveling Light ook te werk blijven gaan: praktische, kleinschalige projecten ondersteunen die door de lokale bevolking zijn opgezet. En, niet te vergeten, vriendschappelijke relaties opbouwen voor de lange termijn.
Mooi vakwerk!

Zonder jullie hulp kunnen we dat niet doen. Hartelijk dank voor jullie giften, gebeden en bezoekjes aan 't Winkeltje.

Momenteel zamelen we geld in voor de uitbreiding van het mannen rehabilitatiehuis in Berdychiv, Oekraine (er is al ruim 3,000 euro binnen). Ook voor project ondersteuning Sjaloom in Papendrecht beginnen de giften goed binnen te komen.

Elk bedrag, klein of groot, is van harte welkom op rekening nummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).