woensdag 3 januari 2024

Project koffiehuis Teen Challenge Albanië

👉Allereerst willen we jullie allemaal een gezegend 2024 wensen. Hopelijk wordt het weer een jaar waarin we met elkaar veel projecten kunnen ondersteunen waardoor mensenlevens veranderen.

Hartelijk dank voor de recente giften die we mochten ontvangen. We hebben 5,000 euro over kunnen maken naar Teen Challenge Oekraïne voor de aankoop van een huis vlakbij het vrouwenhuis in Berdichev!

Verder noemden we in de vorige nieuwsblog ook nog het werk van Teen Challenge in Albanië. Via de nieuwsbrieven en social media berichten blijven we op de hoogte van het reilen en zeilen in het  rehabilitatiecentrum in Albanië.

Director Gesi Hysenaj schrijft: 'Het centrum zit vol en we zijn dankbaar voor de mannen. Ook ons koffiehuis in Tirana wordt druk bezocht.' Een koffiehuis is vaak de eerste plaats waar verslaafden horen dat er hulp mogelijk is. Dat verslaving niet het laatste woord heeft.

Door gesprekken te voeren, getuigenissen te delen en een luisterend oor te bieden, worden mannen bereikt die diep in hun hart op zoek zijn naar bevrijding, onder hen ook veel Moslims die voor het eerst in aanraking komen met de liefde en genade van Jezus Christus.

Ook door straatevangelisatie worden verslaafden en daklozen bereikt. Het is ook mooi om te horen dat velen Teen Challenge inmiddels weten te vinden en om hulp vragen.

Gesi wil dit jaar graag zien dat de mannen in het programma ook meer betrokken gaan raken bij het koffiehuiswerk. Zij kunnen degenen die nog vast zitten in verslaving aanspreken als geen ander.

We willen hen graag aan het begin van dit nieuwe jaar steunen met een gift voor het koffiehuiswerk (huur gebouw, koffie/thee, boeken, Bijbels en andere materialen). Er is sowieso altijd ondersteuning nodig voor het runnen van het centrum, want vrijwel alles wordt betaald vanuit giften.

Mocht je een gift over willen maken voor het werk onder verslaafden aldaar, dan kan dat op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van ALBANIE.

Hartelijk dank weer voor jullie hulp!

Geen opmerkingen: