Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

donderdag 28 december 2017

Projectnieuwtjes

Afgelopen september in het Teen Challenge vrouwenhuis in Roemenië
Zo vlak voor het einde van het jaar willen we graag nog wat projectnieuwtjes met jullie delen. De laatste weken zijn er uit alle hoeken en gaten giften binnen gekomen. DANK JULLIE WEL! 

We nemen jullie even mee op een rondje Europa :)

We hebben 2.000 euro kunnen schenken aan project Teen Challenge vrouwenhuis in Roemenië. De opbrengt van Twinkeltje over november aangevuld met jullie giften heeft dat mooie bedrag opgebracht. Zeker weten dat het goed gebruikt zal worden. 

We kunnen ook 2.000 euro schenken aan project Pilgrim House in Moldavië. Dat is de opbrengst van Twinkeltje over december aangevuld met jullie giften. Pilgrim House is het opvanghuis voor jonge meisjes die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel.

Een veilige plek in Moldavië
We hoeven denk ik niet te benadrukken wat een zegen dat bedrag voor het werk daar zal zijn!

En ook voor project jeugdkoffiehuis in Oekraïne is al 1.000 euro binnen! Wat zal Natalya daar blij mee zijn. Wat ons betreft... investeren in jeugdwerk door heel Europa is een enorme bemoediging voor de jongeren, de onderwijzers en voor onszelf natuurlijk!

Wat een mooie afsluiting van een geweldig jaar. Zonder jullie hulp had het allemaal niet mogelijk geweest. We hopen echt dat jullie ons ook in 2018 blijven volgen via deze blog.


Natalya (rechts) tijdens het zomerkamp
De Weissensee actie 2018 staat ook voor de deur! Daarover uiteraard binnenkort meer. Wat we wel vast kunnen verklappen is dat het Traveling Light schaatsteam de 200 km gaat schaatsen voor..... tatarata: project Bertine House in Poltava, Oekraïne.

Giften zijn ALTIJD welkom op bankrekening NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

Een fijne jaarwisseling toegewenst. We zien uit naar een nieuw jaar vol mooie projecten!

woensdag 20 december 2017

Project jeugdkoffiehuis, Oekraïne

Natalya Havrilyuk
De giften voor het vrouwenhuis in Roemenië en het meisjeshuis in Moldavië stromen binnen, dank jullie wel. Altijd fijn om positieve response op onze blogberichten te krijgen :)

Een project waar we ook nog een bedrag ter bemoediging aan willen schenken is het jeugdwerk in Raygorodok, Oekraïne.

Natalya Havrilyuk (наталия гаврилюк) is geen onbekende voor Traveling Light. Ze is betrokken bij het werk van Teen Challenge, namelijk in het vrouwenhuis in Berdichev en we hebben haar ook aan het werk gezien tijdens het zomerkamp afgelopen juli, waar ze het kinderwerk verzorgde.

Grote opkomst jongeren
Natalya had al langer het idee een koffiehuis voor jongeren te beginnen. Het idee van een Teen Challenge koffiehuis is meestal om daklozen, verslaafden en ongelovigen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. 

Maar waarom wachten tot mensen diep in de problemen zitten? Preventiewerk is zeker zo belangrijk... kinderen en tieners bereiken vóór ze van het pad af raken.

En zo begon zij jeugdwerk in haar dorp Raygorodok. Door haar werk met Teen Challenge heeft zij goede contacten met de ouders van de kinderen, met de scholen en het gemeentebestuur. Die zijn allemaal blij met haar initiatief. De opkomst van de jongelui is enorm.

En dus is er geld nodig om de ruimte te huren, eten en drinken uit te kunnen delen, knutselspullen en lesmaterialen te kopen etc. etc. En... zoals je op de foto kunt zien, zou het ook wel fijn zijn als er een kachel aan zou kunnen in de zaal!

Natalya tijdens Hanukkah in het mannenhuis, Berdichev
Het leuke van dit soort projecten is dat wij Natalya persoonlijk kennen en ook al jaren goede contacten hebben met Sergey  & Ira Romanenko die het werk van Teen Challenge rondom Berdichev overzien. We kunnen jullie verzekeren dat het geld goed terecht komt!

Giften voor het jeugdwerk in Raygorodok, Oekraïne zijn van harte welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

HARTELIJK DANK!

PS: Op de foto hiernaast zie je Natalya tijdens de Hanukkah-viering die onlangs werd georganiseerd voor iedereen uit het mannen- en vrouwenhuis en werd gehouden in de nieuwe aanbouw, ook door Traveling Light gesponsord. Gaaf! Meer foto's volgen..

dinsdag 12 december 2017

Project Pilgrim House, Moldavië

Veilige plek voor meisjes
Het jaar loopt ten einde en december is een maand waarin we vaak meerdere projecten hebben lopen. De opbrengst van Twinkeltje zal in elk geval naar het meisjeshuis in Moldavië gaan. 

Dus als jullie het op je hart hebben daar een gift voor te geven, graag! We vertellen er even iets meer over....

Charlotte & Johannes
In oktober 2015 werd Pilgrim House, zoals het meisjeshuis officieel heet, geopend. Die naam is afgeleid van Pilgrim International, een stichting opgericht door Johannes & Charlotte Petersen. Zij wonen en werken al meer dan twintig jaar als zendelingen in Moldavië en komen oorspronkelijk uit Denemarken.

Zij hebben hoop voor het armste land van Europa en geven naast humanitaire hulp (voedselpaketten en zorg voor de allerarmsten) ook hulp aan vrouwen en meisjes die uit de mensenhandel komen.

Pilgrim House
Ze hebben kerken gesticht, kinderclubs opgericht en een Teen Challenge rehabilitatiecentrum.

Onze Weissenseeactie 2015 bracht indertijd een mooi bedrag in het laadje voor de afbouw van Pilgrim House in Riscani. Het is geweldig om te zien en horen dat meisjes en jonge vrouwen hier veilig kunnen wonen. Sommigen zijn achtergelaten aan de kant van de weg door hun ouders (die vaak verslaafd aan alcohol zijn) en anderen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel, verkrachting en ontvoering. Charlotte schrijft:

HOME!
'Gelukkig zien we ook dat moeders van die meisjes naar ons rehab centrum komen en echt aan hun leven willen werken. Het mooiste is als er na verloop van tijd hereniging plaats kan vinden. Hele gezinnen kunnen zo veranderen!'

Verjaardagsfeest in Pilgrim House
Voor hun werk zijn Johannes en Charlotte afhankelijk van giften en wij willen hen graag bemoedigen om toch vooral door te gaan, ook al voelt het misschien weleens als een druppel op de gloeiende plaat in een land waar zoveel ellende en uitzichtloosheid is.

Elk mensenleven telt en Traveling Light helpt graag mee om Gods liefde ook in Moldavië zichtbaar en tastbaar te maken. Eindejaarsgiften zijn daartoe van harte welkom op rekening NL91RABO0118582275 ten name van Stichting Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van: MOLDAVIE.

Aan het eind van de maand tellen we de opbrengst van Twinkeltje en alle giften bij elkaar op. We rekenen erop dat we een flink bedrag naar hen over kunnen maken; een mooi begin van een nieuw jaar!

HARTELIJK DANK ALVAST!

woensdag 6 december 2017

Project Teen Challenge vrouwenhuis, Roemenië

'Graduation' van een van de dames
Ook in de maand november hebben we weer een mooie opbrengst uit Twinkeltje kunnen neertellen, dankzij jullie gezellige bezoekjes natuurlijk! Er is ruim 900 euro binnengekomen en dat bedrag zal gaan naar het vrouwenhuis van Teen Challenge, House of Joy, in Roemenië.

Klik op de foto's voor een vergroting!

Afgelopen september waren wij daar op bezoek. De dames waren toen net verhuisd van een tijdelijke locatie naar dit mooie huis, daarbij geholpen door de mannen van het rehab centrum in Grădiștea, twintig minuutjes verderop. Vrouwen die uit de prostitutie komen, dakloos zijn, gekweld worden door drugs- en alcoholverslaving of emotionele en psychische problemen kunnen hier terecht.

House of Joy, Boekarest
Het Teen Challenge programma maakt gebruikt van een zogenaamd stappenplan waarbij de dames vijf fases doorlopen op weg naar herstel. Een authentiek geloof in God en een leven gebaseerd op Bijbelse waarheden en principes staan daarbij voorop.

Wij zij  inmiddels al heel veel jaren betrokken bij het werk van Teen Challenge wereldwijd en het blijft zo geweldig om te zien hoe totaal verwoeste levens volledig herstellen door de kracht van Gods liefde. Vaak zien we dan ook dat niet alleen de persoon in kwestie herstelt, maar ook hele gezinnen en families maken een ommekeer mee!

In de kerk die Teen Challenge geplant heeft in Boekarest, Biserica 43, is dat goed te zien. Niet alleen de gasten die in het programma zitten komen daar naartoe, maar ook hun gezinnen, vrienden en kennissen. Geweldig, wat een impact heeft een veranderd leven op andere mensen.

House of Joy wordt geleid door dames die zelf het programma doorlopen hebben, dat noemen we 'ervaringsdeskundigen'. Zij weten wat er speelt en voelen de dames die om hulp komen heel goed aan. Het huis kan bestaan dankzij giften. Er zijn plannen om een kas en atelier in de achtertuin te maken waar de dames therapeutisch kunnen werken.
De garage is omgebouwd tot chapel/klaslokaal

Traveling Light wil  het bedrag van Twinkeltje graag aanvullen tot minimaal 2.000 euro. Een mooie zegen voor hen zo aan het eind van het jaar denken wij.

Als je mee wilt helpen, maak dan je gift over op rekening nummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van VROUWENHUIS ROEMENIE.


Update lopende projecten:
Hartelijk dank voor jullie vrijgevigheid!

woensdag 29 november 2017

Bezoek aan Teen Challenge Zweden

Gotabro Bijbelschool Zweden
Het doel van Stichting Traveling Light is drievoudig, we bieden praktische hulp, financiële steun en geestelijke bemoediging aan christelijke organisaties en gemeenschappen in Europa en het Middellandse Zeegebied.

Zo waren wij twee weken geleden op uitnodiging in Zweden. We waren te gast op de Götabro Bijbelschool waar Teen Challenge ook een onderkomen heeft.
De Alderblad familie

We waren uitgenodigd om 1) het jonge team van Teen Challenge te bemoedigen, 2) een aantal lessen op de Bijbelschool te verzorgen en 3) te spreken tijdens de jaarlijkse Teen Challenge conferentie.

Directeur van Teen Challenge Zweden is Christian Alderblad. Hij geeft leiding aan een team vrijwilligers die in de nabijgelegen stad Örebro straatwerk doen (koffie en broodjes uitdelen aan daklozen en verslaafden en gesprekken aan gaan) en op scholen actief zijn.

Lesgeven op de Bijbelschool
De Bijbelschool is een volksschool gesubsidieerd door de overheid. Elk jaar schrijven zo'n vijftig jongelui zich in voor een jaar evangelisch onderwijs. Na afronding van de opleiding zet een aantal van hen zich een jaar vrijwillig in voor Teen Challenge.

Twee jaar geleden (tijdens de vluchtelingenstroom) opende de school haar deuren voor asielzoekers. Het mooie daarvan is dat een aantal vluchtelingen inmiddels ook de Bijbelschool volgt!

Teen Challenge kantoor Zweedse stijl :)
Geweldig om zes dagen door te brengen met al deze jonge mensen die een hart voor God hebben en ernaar verlangen positieve verandering in hun land te brengen. We hebben heel veel met elkaar gesproken, onze ervaringen gedeeld en uitgebreid tijd genomen om met en voor elkaar te bidden. Het is zo mooi om dan te zien dat God door de Heilige Geest persoonlijk spreekt tot iedereen... woorden van kennis en wijsheid en profetie.

Met en voor elkaar bidden
Toen we op zondagmiddag de week evalueerden bleek dat vrijwel iedereen de tijd van persoonlijk gebed als heel bijzonder en bemoedigend had ervaren. Voor ons was dat weer een bevestiging dat het nodig blijft om erop uit te gaan om ook gelovigen toe te rusten en bemoedigen en zo gehoor te geven aan de grote opdracht....

Maak alle volken tot Mijn leerlingen!

Tijdens de conferentie werd een collecte gehouden voor Traveling Light. We ontvingen een mooie gift die volledig ten goede komt aan het vervolgproject crisisopvanghuis Wit Rusland.
Tijdens de conferentie

We zijn dankbaar voor al onze internationale contacten en wat mooi dat we als Stichting ook in Zweden tot zegen mogen zijn!


(Eindejaars)giften zijn van harte welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

dinsdag 21 november 2017

Vervolgproject crisisopvanghuis Wit-Rusland

Levering van bouwmaterialen
De opbrengst van Twinkeltje over de maand oktober (700 euro) was bestemd voor het crisisopvanghuis voor vrouwen in Baranovichi, Wit-Rusland. We willen dat bedrag graag aanvullen tot zo'n 2,000 euro. Afgelopen zomer maakten we al een mooi bedrag over voor de renovatie en uitbreiding van het opvanghuis dat gevestigd is in een oude school.

Van dat geld zijn al veel bouwmaterialen aangeschaft en er is een begin gemaakt met het verleggen en aansluiten van leidingen naar de 2e etage. Het werk vertraagt soms een beetje, omdat er niet altijd voldoende mankracht aanwezig is. Hou daarbij in gedachten dat bouwwerkzaamheden altijd worden uitgevoerd door mannen die in een rehabilitatiecentrum zitten. Het werk is onderdeel van hun therapie. Als er voldoende bouwvakkers zijn, kan een werkteam worden gevormd.

Nieuwe shelter
In de afgelopen twee maanden is niet alleen voorbereidend werk voor de renovatie van de 2e etage gedaan, maar er is ook hard gewerkt aan een nieuwe shelter voor mannen. De shelter is een nachtopvang voor daklozen in een ander gedeelte van het gebouw. De shelter staat los van het rehabilitatieprogramma waar mannen en vrouwen soms wel een jaar verblijven.

De daklozen zijn vaak ouderen en die kunnen of willen niet meer door een rehabilitatieprogramma heen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze aan hun lot moeten worden overgelaten. Mission Return  wil ook aan hen de liefde van God uitdelen... op een praktische manier dus: onderdak, voedsel, kleding.

Nieuw klaslokaal
De ruimte waar zij tot voor kort tijdelijk werden opgevangen (de nood is groot) is inmiddels omgebouwd tot een klaslokaal voor degenen die wel in het programma zitten. De oude school wordt steeds meer een multifunctioneel gebouw en een zegen voor de stad. Vele mannen en vrouwen vinden hier hun rust en veiligheid. Zodra we meer foto's ontvangen van de bouwwerkzaamheden laten we ze zien op deze blog.

Als je een 'steentje' bij wilt dragen aan dit mooie werk en mee wilt helpen om vrouwen en mannen een warme plek te geven, maak dan je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend). Vergeet niet te vermelden: WIT RUSLAND.


PS: de meesten van jullie ontvangen deze blogberichten per email, maar als je tijd hebt en achter je lap- of desktop zit, kijk dan ook eens op onze BLOG voor een volledig overzicht van projecten en berichten!

dinsdag 14 november 2017

Project dinershow Amsterdam

Dinershow vorig jaar
Het is alweer een tijdje geleden dat we een project in Nederland sponsorden, terwijl er natuurlijk wel ontzettend veel leuke en mooie initiatieven zijn.

Onlangs kregen we weer eens een mailtje van Elaine Mackay van Victory Outreach in Amsterdam. We hebben haar in het verleden geholpen met diverse projecten en in december staat er weer iets bijzonders op het programma.

Victory Outreach is een internationale kerk met als missie het uitreiken naar kwetsbare mensen in de samenleving. Op zaterdag 23 december organiseert VO in samenwerking met stichting Game of Life een dinershow met als doel gebroken families en gezinnen uit de lagere sociale klasse tijdens de kerstperiode samen te brengen. Vorig jaar was het een groot succes.

Dit jaar worden 500 mensen verwacht
Tijdens de dinershow kunnen gasten kijken naar een indrukwekkend toneelstuk onder het genot van een chique driegangenmenu. Tijdens de show worden cadeaus weggegeven en aan het einde van de avond zal iedereen verblijd worden met een give-away. De organisatie verwacht dit jaar zo’n vijfhonderd gasten.... 

Elaine is, namens stichting Game of Life, op zoek naar vrijwilligers, donaties en financiële ondersteuning voor dit grote evenement. Stichting Traveling Light wordt altijd blij van initiatieven waarbij mensen bij elkaar worden gebracht en de liefde van Christus op een praktische manier wordt uitgedeeld.

Heeft u een hart voor Amsterdam en de mensen die Jezus nog niet kennen? Maak dan een gift over op rekening nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van AMSTERDAM. Wij zorgen ervoor dat het op de juiste plaats terecht komt.

woensdag 8 november 2017

Bezoek aan Teen Challenge, Polen

Broczyna centrum
Begin oktober waren wij te gast bij Teen Challenge in Polen op uitnodiging van director Zbyszek Urbaniak. We hebben een aantal dagen intensief met elkaar opgetrokken en hij heeft ons veel laten zien van het werk van Teen Challenge in Polen.

We bezochten het rehabilitatiehuis in Broczyna waar we de dagelijkse 'chapel service' hebben verzorgd en met de gasten konden bidden. Een jaar geleden zamelden we geld in om in alle kamers wastafels te kunnen installeren, fijn om te zien dat dat er keurig uit ziet.

We bezochten daarna het mannencentrum in Lekini waar Waldemar director is. Hij is zelf een graduate van het programma. Ja, bedenk je dat eens... eens een verslaafde en nu directeur van een heel groot centrum. Hij liet ons ook het administratieve gebouw van Teen Challenge zien, een oude melkfabriek met prachtige kantoorruimtes, een koffiehuis, de kerk en een maatschappelijk reintegratieprogramma. Dat is een klein atelier waar kunststof producten in elkaar worden gezet. Er zijn nog plannen om een jongereninloop te maken. 

Reintegratieproject Teen Challenge
Mooi om te zien en horen dat Teen Challenge goede contacten heeft met de overheid en ook goed bekend staat in de omgeving omdat ze zoveel mensen helpen hun leven weer op te bouwen en werk te vinden.

Over heel Polen verspreid heeft Teen Challenge 44 koffiehuizen. Dat zijn lokaties die één of meerdere malen per week open zijn en door vrijwilligers worden gerund, meestal in samenwerking met een lokale kerk. Het is vaak de eerste plek waar verslaafden het evangelie horen. 

Tijdens de koffiehuis conferentie
Ieder jaar wordt een nationale koffiehuis conferentie gehouden waar vrijwilligers bij elkaar komen voor onderwijs, bemoediging en ontmoeting. Aan ons was gevraagd een aantal spreekbeurten over het thema 'Geven' te verzorgen naar aanleiding van Marja's boek 'Grace of Giving' dat ook in het Pools is uitgegeven door Compassion.

Jan Jędrzejczak, de coordinator van alle koffiehuizen, is trouwens ook een Teen Challenge graduate. Zijn levensverhaal zouden we eigenlijk eens in een aparte blog moeten delen, zo bizar. Het was voor ons een hele bemoediging om al die verhalen vanuit het hele land te horen... hoe mensenlevens veranderen door geloof, hoop en liefde!

Warm welkom bij The Gate
Ook om te zien en ervaren dat de Christenen in Polen geloven dat hun land positief kan veranderen. We moesten er steeds weer aan denken, Ga, en maak alle volken tot mijn discipelen....

Na de conferentie brachten we een bezoek aan de prachtige studentenstad Wroclaw. Daar is vorig jaar het eerste jeugdcentrum The Gate geopend, naar een Nederlands concept.  The Gate bevindt zich in een oud pandje in de stad en wordt gerund door een groep jonge vrijwilligers. Wekelijks komen er tientallen studenten bij elkaar om te praten, muziek te maken en elkaar te ontmoeten.

Het evangelie staat daarbij centraal. In een stad met 120.000 studenten zijn de Christenen een 'alternatieve groep'... We hebben uren met elkaar doorgebracht, naar elkaar geluisterd, met elkaar gebeden en hen bemoedigd om licht te zijn in een donkere wereld.

Heerlijk om tijd door te brengen met jongelui die een hart hebben voor de toekomst van hun land.

We hebben erg genoten tijdens dit 'werkbezoek' als we het zo kunnen noemen. En we willen Zbyszek Urbaniak bij deze bedanken voor alle tijd en aandacht. Heel fijn om zo'n inspirerende rondleiding te krijgen.

Bezoek aan de oude stad Wroclaw
We zien heel veel vrucht van het werk van Teen Challenge. We zijn er meer dan ooit van overtuigd dat we gehoor geven aan de grote opdracht van Jezus om discipelen te maken bijvoorbeeld door programma's daartoe in heel Europa te steunen!

Giften daarvoor zijn altijd welkom op bankrekening NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend). Let op: er komen weer heel veel mooie projecten aan in november en december!

Voor alle zekerheid nog een keer... de reizen die wij maken vallen onder het kopje 'geestelijke bemoediging' en worden door onszelf bekostigd en niet betaald van jullie giften. Dat geld gaat echt allemaal naar de projecten!

vrijdag 27 oktober 2017

Foto's project vrouwenhuis Batumi, Georgië

Werkzaamheden in Batumi in volle gang
De giften voor vervolgproject uitbreiding mannenhuis Berdichev, Oekraine beginnen binnen te komen. We gaan al aardig in de richting van het beoogde bedrag. Super!

We hebben inmiddels ook 5,000 euro aan het werk van Teen Challenge in Armenië kunnen schenken en 2,000 euro voor het werk van Brian Slater onder de ouderen en armen in Israel.

Hoogste tijd om een update te geven van het werk aan het vrouwenhuis in Batumi, Georgië.

De Weissensee actie 2017 was namelijk bestemd voor dit project. Er is de afgelopen zomermaanden hard gewerkt aan de afbouw van het huis. Bedenk daarbij dat vrijwel alles wordt gedaan door staf en studenten (ex-verslaafden) van het Teen Challenge mannenhuis in Tbilisi en dat ze voor alles afhankelijk zijn van giften. Als het geld op is, ligt de bouw weer stil...

Kuanysh (links) aan het werk
Kuanysh & Madina Akkuzov, directors van Teen Challenge in Georgia schrijven: 

We hebben een drukke zomer gehad in Batumi samen met Doug Boyle. We hebben veel vooruitgang geboekt in de bouw, de 1e verdieping is van binnen helemaal af. We hebben jullie gift gebruikt voor deuren en ramen, niet alleen op de 1e verdieping maar ook op de 2e verdieping en gedeeltelijk op de bovenste etage.

Zoals jullie op de foto's kunnen zien hebben de mannen 'gekampeerd' tijdens de werkzaamheden. Inmiddels wonen teamleden die het opvanghuis gaan beheren er al, zij zijn zendelingen uit Kazachstan en zijn de taal nu aan het leren.

Slapen op de veranda
Behalve voor opvang van vrouwen uit de mensenhandel zal het huis ook dienen als trainingscentrum om hen voor te bereiden op zendingswerk in dat gedeelte van de wereld.

Mooie deuren!
Namens alle betrokkenen in Batumi, nogmaals heel hartelijk dank voor jullie giften. de officiële opening van het vrouwenhuis is nog niet bekend.

Wij (Jan en Marja) hopen eind december voor de derde keer op bezoek te gaan in Georgië en zullen dan ongetwijfeld het laatste nieuws meekrijgen.

Het is heel fijn om te zien dat we met elkaar van hier uit kunnen helpen om dit werk in gang te houden. Voor de mannen is het ook therapeutisch om aan zo'n mooi bouwproject te werken. We zijn trots op, en dankbaar voor, hun inzet.

Ramen, deuren, stucwerk...

Worden jullie ook blij van dit soort berichten en vind je het belangrijk dat je giften goed en praktisch besteed worden? Laat dat dan merken door een gift over te maken op bankrekening NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

Dankzij jullie hulp kunnen we dit soort mooie projecten blijven ondersteunen!

donderdag 19 oktober 2017

Vervolgproject uitbreiding mannenhuis Berdichev, Oekraine

2x zo groot en nieuw dak
Eind vorig jaar brachten we geld bijeen voor de uitbreiding van het mannenhuis in Berdichev dat onder de vlag van Teen Challenge Oekraine valt en door onze vriend Sergey Romanenko wordt gerund. Het oorspronkelijke plan was om een 2e etage op het bestaande huis te bouwen om zo meer opvangruimte te kunnen bieden.

Afgelopen juli waren wij in Oekraine tijdens het zomerkamp voor ex-verslaafden dat ieder jaar door Teen Challenge, Sergey Romanenko en de Messiaanse gemeente in Berdichev wordt georganiseerd.

Huidige keuken in het mannenhuis
We bezochten toen ook het rehabilitatiehuis voor mannen. Aan de achterkant van het huis is een flink stuk aangebouwd en ook het dak is helemaal vernieuwd, dat is op de foto goed te zien.

Het is trouwens ongelooflijk dat er zoveel mensen in één huis(je) wonen. De stapelbedden staan opgepropt in een kamer en het keukentje is echt te klein om voor zo'n groep (meestal zo'n 10 mannen) te koken.

Het is uiteindelijk de bedoeling de keuken uit te breiden door o.a. de douches (die daar aan grenzen) te verplaatsen naar het nieuwe gedeelte. Er komt een brede deur die het oude en nieuwe gedeelte met elkaar verbindt. 

Nieuw gedeelte in aanbouw
Al met al moet er nog aardig wat werk verricht worden eer het echt allemaal klaar en bewoonbaar is. Sergey Romanenko schat dat er is nog ongeveer 2,000 euro nodig is om de verbouwing af te ronden.  Of wij alsjeblieft nog een keer willen helpen?

Dat doen wij uiteraard graag, zeker nu we met eigen ogen hebben gezien hoe hard er gewerkt is en wat er nog gebeuren moet. Het wordt prachtig, daar twijfelen we niet aan. Wat nog veel mooier is dan het huis zelf, zijn de mannen die er wonen. Hun verhalen... met geen pen te beschrijven soms. 

Voor de deur van het mannenhuis
Elk mensenleven telt en wij worden er altijd weer blij van om te zien hoe jongens en mannen opkrabbelen uit de diepe duisternis van verslaving, criminaliteit en hopeloosheid en een nieuw begin mogen maken. Dat geldt niet alleen voor hen zelf, maar vaak voor hun gezinnen en families.

Wat is er leuker voor de mannen dan bouwen aan het huis waar ze zelf wonen en opgebouwd worden?! Helpen jullie (van een afstand) ook weer mee?

Maak dan een gift over op rekening nummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van MANNENHUIS BERDICHEV.

Wij zorgen er weer voor dat alles op de plaats van bestemming aankomt en ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor de afbouw van het opvanghuis.

woensdag 11 oktober 2017

Bezoek aan Teen Challenge, Roemenië

Catalin & Oltita Baciu
Halverwege september brachten wij een bezoek aan Roemenië op uitnodiging van Catalin & Oltita Baciu. Zij zijn de directors van Teen Challenge in dat land en de pastors van Biserica 43, een nieuwe, snel groeiende gemeente in Boekarest.

Ons contact met hen gaat jaren terug, naar de tijd dat we nog in Californië verbleven. We ontmoetten hen daar op een conferentie en hoorden over het werk dat zij begonnen waren onder daklozen en verslaafden. Het kwam er steeds niet van een bezoekje te plannen... maar uiteindelijk is dat toch gelukt :)

Mannencentrum in Grădiștea 
We verbleven in het rehabilitatie-centrum voor mannen in Grădiștea, een dorpje buiten Boekarest. De mannen die hier verblijven hebben allemaal een verschillende achtergrond en allemaal een eigen verhaal... soms hartverscheurend, soms moeilijk te bevatten, maar altijd is er dat moment dat ze Gods liefde en genade hebben ervaren.

Met Stefan en Joseph
We hadden alle tijd om naar hen te luisteren en met hen te bidden. We werden hierin bijgestaan door jonge gasten, Joseph (vertaling, percussie) en Stefan (gitaar). We voelden elkaar haarscherp aan en zij wisten (letterlijk) de gevoelige snaar te raken en dat maakte het bidden heel effectief. Zo bijzonder.

Sinds een paar jaar is er ook een vrouwenhuis. Juist tijdens ons bezoek verhuisden ze naar een nieuwe lokatie, daarbij geholpen door de mannen uit Grădiștea. Ook achter de mooie gezichten van deze dames schuilt vaak een tragisch verleden. 
Vrouwenhuis Joy

Wat een dankbaar werk om hen op te mogen vangen in een veilig en warm huis waar zij langzaam maar zeker kunnen herstellen en genezen. De vrouwen die in het huis werken zijn (veelal) zelf ook verslaafd geweest en weten wat er bij rehabilitatie komt kijken.

Het straatwerk is nog altijd de basis van elk Teen Challenge programma: de verslaafden en daklozen opzoeken in hun leefomgeving en hen vertellen dat er hoop is, dat er altijd hoop is! Met Robert en Cristiana gaan we op pad, we spreken gasten aan in het park, op straat, in kraakpanden en steegjes. Wat een leed, maar ook... wat bemoedigend om te weten dat er mensen zijn die op zoek gaan naar die ene, die verslaafde prostituee en haar vertellen over Gods liefde.

Straatwerkers Robert en Cristina (rechts)
Regelmatig wordt een besluit genomen om in rehabilitatie te gaan, een lange weg die niet altijd even makkelijk is. Maar ieder mens moet die kans krijgen!

Bijbelstudie met de mannen
Ook in, de door Teen Challenge gestichtte kerk, Biserica 43 kregen we tijd en gelegenheid om naar de verhalen van mensen te luisteren en met hen te bidden (tot diep in de nacht). We vonden het een enorme bemoediging om te zien dat er heel veel jongelui waren... en met een groot enthousiasme!

Er was ook een filmteam uit Zuid Californië (waaronder enkele bekenden van ons). Met elkaar hebben we ook kunnen genieten van toeristische uitstapjes, lekker eten en de prachtige natuur in Roemenië.

Het werk van Traveling Light is zoveel meer dan fondsenwerving voor bepaalde projecten. Door verschillende landen en programma's te bezoeken krijgen we ook een duidelijker beeld van het mooie opbouwende werk dat overal in Europa plaats vindt en dat vertellen we graag verder!

Bekijk deze bijzondere video en zie hoe het werk begon!

woensdag 27 september 2017

Terugblik werkweek Italië

De werkweek in Toscane ligt alweer even achter ons, maar jullie hebben nog wat actiefoto's tegoed! Het was de vierde keer dat we een werkweek in Italië organiseerden.

Met ongekend enthousiasme hebben we weer een enorme hoeveelheid hout gehakt, gezaagd, gespleten en opgestapeld. Het dubbele van vorig jaar beweerde Henk Swijnenburg... :) We namen daarmee heel wat werk uit handen van Maria Meier die de scepter zwaait in de therapeutische woongemeenschap Comunita Brezzano.

We waren deze keer met acht personen, zes uit Nederland en twee uit Slovenië: Ervin en Andreas. Deze mannen hebben veel ervaring met het kappen van bomen door hun werk voor Teen Challenge in Slovenië, dus we waren heel blij met die extra mankracht.

De temperatuur lag zo rond de 35 C, de Italianen vonden het maar gekkenwerk om je zo uit te sloven met die hitte... maar we hadden ons nu eenmaal voorgenomen om de kelders weer flink te vullen met kachelhout voor de winter.

Het mooiste is om te zien hoe er heel snel prima teamwerk ontstaat en een onderlinge band tussen mensen die elkaar niet eens allemaal kennen. Het thema voor de week was 'living victoriously'. We hebben daar 's avonds steeds met elkaar over gesproken, gelezen en nagedacht.

We zijn uiteraard ook lekker een dag naar het strand geweest. Poeh, wat was het warm zeg, ongekend! 

We kijken terug op een mooie week met elkaar, waarin we ook weer veel van elkaar hebben geleerd en niet te vergeten van God zelf, die ons door de Heilige Geest de woorden gaf om voor en met elkaar te bidden.

Hartelijk dank aan Adrie, Andreas, Anja, Ervin, Henk, Jan, Marc en Marja, dankzij jullie is die klus weer geklaard. Het was fijn om een week met elkaar op te trekken. Wie weet komt er volgend jaar weer een kans om mee te gaan!
De handen uit de mouwen steken, dat doen we graag, evenals fondsenwerven voor de diverse projecten natuurlijk. Het was goed om te zien hoe mooi de reparaties aan Casa Nuova verricht zijn, we haalden daar vorig jaar geld voor op.

Met dank ook aan Adrie Swijnenburg voor de foto's (klik om ze te vergroten).

Giften voor ons actuele projecten zijn altijd welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).
PS: Vorige week waren we in Roemenië, wat een bijzonder bezoek was dat zeg! Daarover binnenkort meer.