Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

dinsdag 21 november 2017

Vervolgproject crisisopvanghuis Wit-Rusland

Levering van bouwmaterialen
De opbrengst van Twinkeltje over de maand oktober (700 euro) was bestemd voor het crisisopvanghuis voor vrouwen in Baranovichi, Wit-Rusland. We willen dat bedrag graag aanvullen tot zo'n 2,000 euro. Afgelopen zomer maakten we al een mooi bedrag over voor de renovatie en uitbreiding van het opvanghuis dat gevestigd is in een oude school.

Van dat geld zijn al veel bouwmaterialen aangeschaft en er is een begin gemaakt met het verleggen en aansluiten van leidingen naar de 2e etage. Het werk vertraagt soms een beetje, omdat er niet altijd voldoende mankracht aanwezig is. Hou daarbij in gedachten dat bouwwerkzaamheden altijd worden uitgevoerd door mannen die in een rehabilitatiecentrum zitten. Het werk is onderdeel van hun therapie. Als er voldoende bouwvakkers zijn, kan een werkteam worden gevormd.

Nieuwe shelter
In de afgelopen twee maanden is niet alleen voorbereidend werk voor de renovatie van de 2e etage gedaan, maar er is ook hard gewerkt aan een nieuwe shelter voor mannen. De shelter is een nachtopvang voor daklozen in een ander gedeelte van het gebouw. De shelter staat los van het rehabilitatieprogramma waar mannen en vrouwen soms wel een jaar verblijven.

De daklozen zijn vaak ouderen en die kunnen of willen niet meer door een rehabilitatieprogramma heen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze aan hun lot moeten worden overgelaten. Mission Return  wil ook aan hen de liefde van God uitdelen... op een praktische manier dus: onderdak, voedsel, kleding.

Nieuw klaslokaal
De ruimte waar zij tot voor kort tijdelijk werden opgevangen (de nood is groot) is inmiddels omgebouwd tot een klaslokaal voor degenen die wel in het programma zitten. De oude school wordt steeds meer een multifunctioneel gebouw en een zegen voor de stad. Vele mannen en vrouwen vinden hier hun rust en veiligheid. Zodra we meer foto's ontvangen van de bouwwerkzaamheden laten we ze zien op deze blog.

Als je een 'steentje' bij wilt dragen aan dit mooie werk en mee wilt helpen om vrouwen en mannen een warme plek te geven, maak dan je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend). Vergeet niet te vermelden: WIT RUSLAND.


PS: de meesten van jullie ontvangen deze blogberichten per email, maar als je tijd hebt en achter je lap- of desktop zit, kijk dan ook eens op onze BLOG voor een volledig overzicht van projecten en berichten!

Geen opmerkingen: