Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

woensdag 29 november 2017

Bezoek aan Teen Challenge Zweden

Gotabro Bijbelschool Zweden
Het doel van Stichting Traveling Light is drievoudig, we bieden praktische hulp, financiële steun en geestelijke bemoediging aan christelijke organisaties en gemeenschappen in Europa en het Middellandse Zeegebied.

Zo waren wij twee weken geleden op uitnodiging in Zweden. We waren te gast op de Götabro Bijbelschool waar Teen Challenge ook een onderkomen heeft.
De Alderblad familie

We waren uitgenodigd om 1) het jonge team van Teen Challenge te bemoedigen, 2) een aantal lessen op de Bijbelschool te verzorgen en 3) te spreken tijdens de jaarlijkse Teen Challenge conferentie.

Directeur van Teen Challenge Zweden is Christian Alderblad. Hij geeft leiding aan een team vrijwilligers die in de nabijgelegen stad Örebro straatwerk doen (koffie en broodjes uitdelen aan daklozen en verslaafden en gesprekken aan gaan) en op scholen actief zijn.

Lesgeven op de Bijbelschool
De Bijbelschool is een volksschool gesubsidieerd door de overheid. Elk jaar schrijven zo'n vijftig jongelui zich in voor een jaar evangelisch onderwijs. Na afronding van de opleiding zet een aantal van hen zich een jaar vrijwillig in voor Teen Challenge.

Twee jaar geleden (tijdens de vluchtelingenstroom) opende de school haar deuren voor asielzoekers. Het mooie daarvan is dat een aantal vluchtelingen inmiddels ook de Bijbelschool volgt!

Teen Challenge kantoor Zweedse stijl :)
Geweldig om zes dagen door te brengen met al deze jonge mensen die een hart voor God hebben en ernaar verlangen positieve verandering in hun land te brengen. We hebben heel veel met elkaar gesproken, onze ervaringen gedeeld en uitgebreid tijd genomen om met en voor elkaar te bidden. Het is zo mooi om dan te zien dat God door de Heilige Geest persoonlijk spreekt tot iedereen... woorden van kennis en wijsheid en profetie.

Met en voor elkaar bidden
Toen we op zondagmiddag de week evalueerden bleek dat vrijwel iedereen de tijd van persoonlijk gebed als heel bijzonder en bemoedigend had ervaren. Voor ons was dat weer een bevestiging dat het nodig blijft om erop uit te gaan om ook gelovigen toe te rusten en bemoedigen en zo gehoor te geven aan de grote opdracht....

Maak alle volken tot Mijn leerlingen!

Tijdens de conferentie werd een collecte gehouden voor Traveling Light. We ontvingen een mooie gift die volledig ten goede komt aan het vervolgproject crisisopvanghuis Wit Rusland.
Tijdens de conferentie

We zijn dankbaar voor al onze internationale contacten en wat mooi dat we als Stichting ook in Zweden tot zegen mogen zijn!


(Eindejaars)giften zijn van harte welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

Geen opmerkingen: