Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

dinsdag 12 december 2017

Project Pilgrim House, Moldavië

Veilige plek voor meisjes
Het jaar loopt ten einde en december is een maand waarin we vaak meerdere projecten hebben lopen. De opbrengst van Twinkeltje zal in elk geval naar het meisjeshuis in Moldavië gaan. 

Dus als jullie het op je hart hebben daar een gift voor te geven, graag! We vertellen er even iets meer over....

Charlotte & Johannes
In oktober 2015 werd Pilgrim House, zoals het meisjeshuis officieel heet, geopend. Die naam is afgeleid van Pilgrim International, een stichting opgericht door Johannes & Charlotte Petersen. Zij wonen en werken al meer dan twintig jaar als zendelingen in Moldavië en komen oorspronkelijk uit Denemarken.

Zij hebben hoop voor het armste land van Europa en geven naast humanitaire hulp (voedselpaketten en zorg voor de allerarmsten) ook hulp aan vrouwen en meisjes die uit de mensenhandel komen.

Pilgrim House
Ze hebben kerken gesticht, kinderclubs opgericht en een Teen Challenge rehabilitatiecentrum.

Onze Weissenseeactie 2015 bracht indertijd een mooi bedrag in het laadje voor de afbouw van Pilgrim House in Riscani. Het is geweldig om te zien en horen dat meisjes en jonge vrouwen hier veilig kunnen wonen. Sommigen zijn achtergelaten aan de kant van de weg door hun ouders (die vaak verslaafd aan alcohol zijn) en anderen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel, verkrachting en ontvoering. Charlotte schrijft:

HOME!
'Gelukkig zien we ook dat moeders van die meisjes naar ons rehab centrum komen en echt aan hun leven willen werken. Het mooiste is als er na verloop van tijd hereniging plaats kan vinden. Hele gezinnen kunnen zo veranderen!'

Verjaardagsfeest in Pilgrim House
Voor hun werk zijn Johannes en Charlotte afhankelijk van giften en wij willen hen graag bemoedigen om toch vooral door te gaan, ook al voelt het misschien weleens als een druppel op de gloeiende plaat in een land waar zoveel ellende en uitzichtloosheid is.

Elk mensenleven telt en Traveling Light helpt graag mee om Gods liefde ook in Moldavië zichtbaar en tastbaar te maken. Eindejaarsgiften zijn daartoe van harte welkom op rekening NL91RABO0118582275 ten name van Stichting Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van: MOLDAVIE.

Aan het eind van de maand tellen we de opbrengst van Twinkeltje en alle giften bij elkaar op. We rekenen erop dat we een flink bedrag naar hen over kunnen maken; een mooi begin van een nieuw jaar!

HARTELIJK DANK ALVAST!

Geen opmerkingen: