Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

donderdag 31 oktober 2019

Project rehabilitatiecentrum Albanië

Het opknappen is begonnen
Blerina & Gesi Hysenaj
We hebben in de loop van de jaren meerdere berichten geschreven over het werk van Orges (Gesi) & Blerina Hysenaj onder daklozen en verslaafden in Albanië. Gesi is director van Teen Challenge Albanië.

Hij bezoekt methadonklinieken, heeft een aantal koffiehuizen opgestart waar verslaafden terecht kunnen voor een gesprek, voor koffie en een aanraking met Gods liefde.

Hij geeft Bijbelstudies en trainingen en was al een tijd serieus op zoek naar een gebouw of huis waar een rehabilitatiecentrum van gemaakt kan worden waar mannen/vrouwen minstens een jaar een programma kunnen volgen.

Prachtige locatie voor een TC mannenhuis
En ja hoor, eindelijk is het zo ver! Sinds kort is hij met een aantal vrijwilligers hard aan het werk om een huis op te knappen dat goed als centrum kan dienen. Teen Challenge huurt het huis met een lease van voorlopig 5 jaar.

👉Het opknappen van een oud en vervallen huis is een mooie parallel met de verwoeste mensenlevens die langzaam maar zeker hersteld worden door God.

Rigoreuze verbouwing :)
Op de foto's is wel te zien hoe hard er gewerkt wordt om dit huis bewoonbaar te maken. Giften (groot en klein) zijn in dit opstartstadium van harte welkom om het huis winterklaar te maken en in te richten.

Zo mooi wordt het!
Het Teen Challenge huis wordt het eerste christelijke residentiële centrum voor mensen met drugs- en alcoholverslaving in Albanië!

We vinden het ontzettend spannend dat op niet al te lange termijn een mannenhuis geopend gaat worden, eindelijk! Een verhoord gebed. Er is geld nodig voor de verbouwing, maar ook voor bedden, meubels, verlichting, verwarming... nou ja, noem het maar op.

Als je een hart hebt voor Albanië en indirect mee wilt helpen om hoop te brengen aan de hopelozen... maak dan je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van ALBANIE.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!


dinsdag 22 oktober 2019

Projectondersteuning PLUS

Dikke stammen worden gespleten
In een vorig blogje schreven we over de vele projecten die we de laatste maanden hebben ondersteund. Maar als stichting Traveling Light doen we zoveel meer dan alleen fondsen werven!

Om nog maar eens even terug te gaan naar eind augustus... Voor de zesde keer vertrokken wij naar Italië voor een werkweek in therapeutische woongemeenschap Comunita Brezzano. Hout hakken, zagen en stapelen voor de koude wintermaanden. Het is niet alleen leuk werk, maar ook heel nuttig. De avonden brachten we door op het door druiven overdekte terras, waar we met elkaar het weekthema 'de stem van de Herder' bespraken.

Bijbelstudie in het mannencentrum
In september zijn we op bezoek geweest bij Teen Challenge in Almaty, Kazachstan. Daarover zullen we later nog wel meer vertellen, want uit dat bezoek zijn enkele projecten voortgekomen die we wellicht kunnen ondersteunen.

We verbleven in het jongenshuis. We bezochten het rehab centrum voor mannen waar Jan de Bijbelstudie verzorgde en het huis voor vrouwen en kinderen waar we heel persoonlijk met de aanwezige vrouwen hebben gebeden. Op zondag spraken we samen in een kerk en verder hebben we natuurlijk ook aardig wat van de mooie omgeving gezien.

Gezellige drukte tijdens de Israelavond
In september organiseerden we weer een Missieavond in Twinkeltje, ditmaal met gasten uit de USA; Jeroen & Robin Honingh. Zij doen drie maanden per jaar vrijwilligerswerk in Israël en beleven veel avonturen. We konden elkaar enorm bemoedigen!

Ook de Israelavond in Twinkeltje was wederom een succes, veel belangstellenden kwamen langs om te shoppen en voor een gezellige ontmoeting aan tafel!

Bezoek aan Lissabon tijdens de trainingsweek
Van 10-17 oktober volgde bestuurslid Cora Donk een Rehab Training bij Europe Teen Challenge in Fanhoes, Portugal. Tijdens de training kwamen alle ins en outs van Christelijke verslavingszorg aan bod. Er waren deelnemers uit diverse Europese landen aanwezig, dus de schoolweek was tevens een mooie netwerkgelegenheid.

En alsof dat allemaal niet genoeg is 😁
  • In september zijn de Alpha cursussen in de gevangenis weer van start gegaan. Cora en Krijn zijn daarbij betrokken.
  • Zaterdag 2 november a.s. organiseren we een WORSHIP avond in de kelder van Atelier Café De Schor, Bosch 6 te Papendrecht. Vanaf 19:30 uur is er inloop met koffie en thee.
Giften (groot & klein) voor de projecten die we ondersteunen zijn altijd van harte welkom op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

donderdag 10 oktober 2019

Project dagbesteding ouderen, Moldavië

Carmen heeft een hart voor  ouderen
Het gebeurt wel vaker dat mensen Traveling Light weten te vinden via een Google zoekopdracht. Zo ontvingen we van de zomer een mailtje van Carmen Ullersma. Zij komt uit Nederland, maar woont en werkt al jaren in Oekraïne en Moldavië.

Ondersteuningsorganisatie
Of wij interesse hadden om de realisering van een dagopvang voor ouderen in Moldavië te ondersteunen...

Een afspraak was snel gemaakt. Carmen was onlangs in Nederland omdat haar ouders 50 jaar getrouwd waren, en zo zaten we op een zonnige middag bij elkaar voor een eerste kennismaking.

Carmen komt uit een gezin waarin missie en zending het hart van het dagelijks leven is; liefde voor landen en volken werd haar met de paplepel ingegoten. "Ik wil me inzetten om op een levende en tastbare manier de geboden die Jezus het grootste noemde tot uitdrukking te brengen: ‘Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, geheel uw ziel, met geheel uw verstand en al uw krachten’, en ‘heb uw naaste lief als uzelf’", aldus Carmen.

Gebouw voor de dagopvang
Carmen is afgestudeerd HBO-Verpleegkundige en heeft Theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In de zomer van 2009 heeft ze de Harvest School van Iris Ministries in Pemba, Mozambique gevolgd. Sinds oktober 2013 werkt ze in Moldavië.

Daar kwam ze in contact met een gepensioneerde verpleegkundige, Liuba, die al jaren vrijwilligerswerk doet in het dorp Costești en dit bekostigt van haar eigen pensioentje. Het idee om een dagopvang voor ouderen te beginnen werd geboren. "Tijdens mijn werk in de dorpen onder de armste mensen heb ik ontdekt dat er een tekort is aan opvang voor bejaarden. In Moldavie is het leven niet makkelijk voor ouderen die in de dorpen leven."

Dit wordt de multifunctionele ruimte
In de dorpen rondom Costești (een dorp in het Rîșcani district) hebben ouderen geen stromend water in huis. Dat betekent dat ze ook geen douche, toilet of wasmachine hebben. In het dagcentrum wordt de gelegenheid gegeven om te kunnen douchen, kleding te wassen in een wasmachine en er zullen ook maaltijden verzorgd gaan worden. "We willen de ouderen en kinderen uit Costești met elkaar in contact brengen en een paar keer in de week samen creatieve activiteiten laten doen in het dagcentrum."

Carmen heeft goed contact met de burgemeester die ook een hart voor de zaak heeft.  Het project wordt gedragen door de lokale bevolking. Liuba vangt na schooltijd kinderen op in de lokale bibliotheek, en verzorgt daar allerlei creatieve activiteiten. Als het dagcentrum af is willen ze dit gaan combineren!
Jongeren van de PKN West Maas en Waal hielpen deze zomer

Carmen is steeds op zoek naar mensen die het project willen steunen. Gelukkig zijn er een aantal kerken in Nederland die achter haar werk staan.  Voor de aanschaf en installatie van het verwarmingssysteem zocht ze echter nog een sponsor 😁

Waarschijnlijk wordt het een grote pelletkachel die een ketel verwarmd waar radiatoren op aangesloten zijn. Het zal allemaal plaatselijk worden gekocht en geinstalleerd. Naar schatting kost zo'n systeem ruim 6,000 euro, inclusief montage (dan snap je ook waarom de meeste mensen geen verwarming hebben!).

Wij hebben toegezegd in elk geval met een groot deel van dat bedrag op de proppen te komen, zodat het centrum nog voor de winter in gebruik genomen kan worden. Het is trouwens de bedoeling de ouderen die afgelegen wonen met een busje (daar worden ook nog sponsoren voor gezocht) op te halen.

Als je een hart hebt voor ouderen, maak dan je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) o.v.v. DAGOPVANG MOLDAVIE.

zondag 6 oktober 2019

Projectnieuwtjes

Hier komt de nieuwe keuken
We hebben de laatste maanden veel projecten ondersteund, dus hier even een update zodat jullie weten waar je giften naartoe zijn gegaan:

De opbrengst van Twinkeltje over de maand september was 1,000 euro en dat hebben we geschonken aan Teen Challenge Oekraïne en wel als aanvulling op het project aanbouw keuken in Berdichev, (wij waren er begin juli op bezoek).

Er is daar van de zomer hard gewerkt aan de nieuwe keuken, een verlenging van het bestaande huis, zoals jullie op de foto kunnen zien. Deze gift helpt weer om de keuken zoveel mogelijk af te maken voor de winter.

Bezoek aan vrouwenhuis in Slienava
We hebben ook een gift van 4,000 euro over kunnen maken naar Teen Challenge Litouwen voor de afbouw van het vrouwenhuis in Slienava. Met dat geld kunnen ze verder met bouwwerkzaamheden aan de binnenkant: vloeren, wanden, kamers, electra, sanitair etc. (wij waren er eind juli op bezoek).

Het is nog een fikse klus, maar we hebben er het volle vertrouwen in dat het gaat lukken voor de winter, en dat ontbrekende fondsen nog via andere kanalen zullen binnenomen bij Teen Challenge in Litouwen.

Stichting Traveling Light was een van de eerste partijen die een gift (10,000 euro!) stuurde naar Teen Challenge België voor de aankoop een gebouw dat inmiddels al als rehabilitatiecentrum in gebruik is genomen. We kunnen mededelen dat Teen Challenge het gebouw gaat kopen!

Met de fondsenwervingsactie werd tot en met 20 september 150,000 euro opgehaald. Nog niet het hele benodigde bedrag, maar voldoende om de koop te sluiten blijkbaar. Hartelijk dank iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Mannenhuis in Falesti, Moldavië
En, ja ja nog meer, we hebben ook 3,000 euro kunnen schenken aan het vervolgproject Teen Challenge mannenhuis in Falesti,  Moldavië. Daar is afgelopen week weer een ploeg uit Tsjechië aangekomen om mee te helpen met de verbouwing.

Jullie moeten allemaal de hartelijke groeten hebben van de mannen!

De ondersteuning van al deze bijzondere projecten is alleen mogelijk dankzij jullie giften, die overigens altijd welkom zijn, en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).