Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zaterdag 20 juni 2020

Project uitbreiding Bijbelschool Georgië

We schreven al een aantal malen op onze blog over het werk van CIC Mission in Georgië.

Het trainingscentrum (een Bijbelschool én praktijkvakschool ineen) zit vol met (nieuwe) gelovigen uit (met name) Iran en Azerbejan en er wordt momenteel gewerkt aan uitbreiding met onder andere een woon-/slaapzaal voor vrouwen.

De farm van CIC Mission biedt werkgelegenheid aan studenten en aan mensen uit het dorp en voorziet gedeeltelijk in inkomen om de school te kunnen runnen. Er wordt hard gewerkt en mensen in de omgeving zien dat ook! Zie ook ons bericht van vorig jaar over de farm.

Reza en Tamarika Nadirashvili wonen met hun dochtertje Sara Elizabeth vlakbij het centrum. Reza (oprichter van CIC Mission) leerden wij jaren geleden kennen tijdens een bezoek aan Georgië.

Voor de uitbreiding van de school (en met name voor de vrouwenslaapzaal) wordt op dit moment geld ingezameld. Er is een bedrag nodig voor de bouw van de slaapzaal en voor de inrichting (bedden. tafels, stoelen, wasmachine, verlichting en verwarming). We hebben een hele gespecificeerde lijst, maar we gaan er vanuit dat jullie begrijpen dat er een aardig bedrag nodig is.

Enkele jaren geleden stuurden wij nog een gift voor de bouw van een koeienstal en aankoop van goede melkkoeien uit Nederland. Het is hoog tijd dat we er weer eens een kijkje gaan nemen :)

De missie van CIC Mission sluit naadloos aan bij die van Traveling Light: Ga, en maak discipelen van alle volken. Het is hun verlangen om aan alle mensen met een Iraanse en Perzische achtergrond het Goede Nieuws te vertellen en zo de grote opdracht te vervullen.

Je kunt (indirect) meehelpen om de volkeren te bereiken door het werk van CIC Mission te ondersteunen.

Maak je gift over op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) o.v.v. CIC MISSION.

zaterdag 6 juni 2020

Groeien in tijd van krimp

De Schor, Bosch 6, Papendrecht
In een tijd waarin mensen veelal denken in beperkingen en onmogelijkheden (dit kan niet, dat mag niet etc.) zien wij dat God Zijn eigen plan trekt en Zijn zegeningen onverhinderd uitstort. We worden daar heel blij van!

De maand mei bracht een geweldig bedrag op in Twinkeltje, zeker ook dankzij de hulp van vrijwilligster Chantal de Jong die in haar Atelier Café De Schor in Papendrecht leuke vintage en retro spulletjes verkocht ten bate van Traveling Light. Er werd in totaal 1.600 euro bijeengebracht voor het kinderwerk van Sokrat & Lena Apostolovski onder Roma's in Macedonië.

Er bleven zoveel leuke spullen binnen komen dat Chantal en Cora een ruimte in De Schor hebben ingericht als vintage shop. Elke vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur is de winkel open. De opbrengst is altijd voor Traveling Light. Hoe geweldig is dat! In een tijd van krimp breiden wij uit 😁

Ga dus op vrijdag eens gezellig langs bij Chantal! Op zaterdag is ons eigen Twinkeltje uiteraard open van 12:00-17:00 uur, zoals vanouds. Iedere maand kiezen we een mooi project uit waar de opbrengst (van 2 winkels nu) naartoe gaat. 👉Voor juni is dat werk onder daklozen en verslaafden van Teen Challenge in Georgië.

We hebben inmiddels ook 3.500 euro kunnen schenken aan stichting Embrace voor het werk van Michael en Janet van Boxtel onder daklozen en verslaafden in Hongarije. Zoals jullie op de foto kunnen zien gaat Michael heerlijk onverstoorbaar door met muziek maken en zingen tijdens de uitgifte van voedelpakketten.

Vanaf 1 juni zijn we met de regels in acht nemend ook weer van start gegaan met onze gebedsbijeenkomsten: 
  • 1e vrijdagmiddag van de maand: faciliteren van Lunchgebed Papendrecht
  • 1e vrijdagavond van de maand: Regio gebed Alblasserwaard
  • 2e vrijdagavond van de maand: Re-Store (healing room)
  • 3e vrijdagavond van de maand: Prayer for the Nations
Voor het huidige project, de bouw van een christelijk drugs- en alcoholrehabilitatiecentrum in Libanon, komen ook al veel giften binnen. Hartelijk dank daarvoor. We zouden graag een gift van 4.000 euro willen zaaien!

Giften voor al onze bijzondere projecten zijn ALTIJD welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).