Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zaterdag 6 juni 2020

Groeien in tijd van krimp

De Schor, Bosch 6, Papendrecht
In een tijd waarin mensen veelal denken in beperkingen en onmogelijkheden (dit kan niet, dat mag niet etc.) zien wij dat God Zijn eigen plan trekt en Zijn zegeningen onverhinderd uitstort. We worden daar heel blij van!

De maand mei bracht een geweldig bedrag op in Twinkeltje, zeker ook dankzij de hulp van vrijwilligster Chantal de Jong die in haar Atelier CafĆ© De Schor in Papendrecht leuke vintage en retro spulletjes verkocht ten bate van Traveling Light. Er werd in totaal 1.600 euro bijeengebracht voor het kinderwerk van Sokrat & Lena Apostolovski onder Roma's in MacedoniĆ«.

Er bleven zoveel leuke spullen binnen komen dat Chantal en Cora een ruimte in De Schor hebben ingericht als vintage shop. Elke vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur is de winkel open. De opbrengst is altijd voor Traveling Light. Hoe geweldig is dat! In een tijd van krimp breiden wij uit šŸ˜

Ga dus op vrijdag eens gezellig langs bij Chantal! Op zaterdag is ons eigen Twinkeltje uiteraard open van 12:00-17:00 uur, zoals vanouds. Iedere maand kiezen we een mooi project uit waar de opbrengst (van 2 winkels nu) naartoe gaat. šŸ‘‰Voor juni is dat werk onder daklozen en verslaafden van Teen Challenge in GeorgiĆ«.

We hebben inmiddels ook 3.500 euro kunnen schenken aan stichting Embrace voor het werk van Michael en Janet van Boxtel onder daklozen en verslaafden in Hongarije. Zoals jullie op de foto kunnen zien gaat Michael heerlijk onverstoorbaar door met muziek maken en zingen tijdens de uitgifte van voedelpakketten.

Vanaf 1 juni zijn we met de regels in acht nemend ook weer van start gegaan met onze gebedsbijeenkomsten: 
  • 1e vrijdagmiddag van de maand: faciliteren van Lunchgebed Papendrecht
  • 1e vrijdagavond van de maand: Regio gebed Alblasserwaard
  • 2e vrijdagavond van de maand: Re-Store (healing room)
  • 3e vrijdagavond van de maand: Prayer for the Nations
Voor het huidige project, de bouw van een christelijk drugs- en alcoholrehabilitatiecentrum in Libanon, komen ook al veel giften binnen. Hartelijk dank daarvoor. We zouden graag een gift van 4.000 euro willen zaaien!

Giften voor al onze bijzondere projecten zijn ALTIJD welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

Geen opmerkingen: