Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zaterdag 30 mei 2020

Vervolgproject rehabilitatiecentrum, Libanon

Fysiek reizen we nog niet naar andere landen, maar via sociale media, nieuwsbrieven en email hebben we met tientallen mensen uit ons netwerk contact. Zo ook met Garo Margossian in Libanon.

Hij begon twee jaar geleden met de bouw van een drugs- en alcoholrehabilitatiecentrum in Beirut. Garo is de oprichter van de organisatie No For Drugs (NFD) op, een stichting die zich inzet om het drugsprobleem onder de aandacht te brengen. Er worden bewustwordingscampagnes gevoerd, gevangenissen bezocht en juridische hulp verleend.

NFD is aangesloten bij Global Teen Challenge en wij kennen Garo al jaren van de Teen Challenge conferenties die we met regelmaat bezoeken.

De bouw van het centrum gaat gefaseerd, iedere keer als er financiën beschikbaar zijn, wordt er weer gewerkt. Inmiddels is de buitenkant van stucwerk voorzien, er wordt gewerkt aan een terras en binnen aan vloeren, wanden en sanitaire ruimtes.

Het is mooi om te zien dat het werk door gaat en dat Garo steeds vol goede moed blijft en gelooft dat zijn lang gekoesterde wens om een Christelijk residentieel centrum voor drugs- en alcoholverslaafden te openen, werkelijkheid zal worden.

Wij weten dat er geen land is waar niet geworsteld word met verslavingsproblematieken en we weten ook dat een programma zoals dat van Teen Challenge grote impact op mensenlevens en de maatschappij kan hebben. We willen graag onderdeel zijn van de zegen die dit werk in Libanon brengt.
Gabriela, Adelina Grace en Garo

Stichting Traveling Light wil deze zomer nog een steentje bijdragen aan de bouw van dit centrum in Libanon. Hoe geweldig is het om vanuit Nederland te investeren in mensenlevens in het Midden Oosten?!

Als je mee wilt helpen, maak dan je gift over op op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) en vergeet niet te vermelden: LIBANON.

Geen opmerkingen: