Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zondag 3 mei 2020

Ondersteuning kent geen begrenzing

In de eetzaal van het mannencentrum in Sered
De opbrengst van Twinkeltje over de maand maart ging naar het werk van Teen Challenge onder daklozen en verslaafden in Slowakije. Van de week hadden we director Patrik Hipp aan de lijn.

Op het moment dat de overheidsmaatregelen werden aangekondigd verbleven er 15 mannen in het centrum in Sered. Velen van hen kozen ervoor het programma vroegtijdig te beëindigen, ze wilden niet 'opgesloten' zitten zonder te weten voor hoelang.

Er bleven 7 mannen over en er mogen tijdens de lockdown ook geen nieuwe studenten worden aangenomen. 'Dat is best lastig voor de mannen,' aldus Patrik. 'Onderdeel van het programma is dat er steeds studenten komen en gaan, dat brengt verversing en als er nieuwe gasten komen zien degenen die er al maanden zitten hoe ver ze eigenlijk gevorderd zijn.'

De sfeer is verder goed en er wordt hard gewerkt in de groententuin, zoals op het filmpje hieronder te zien is. Patrik was blij met de gift en bedankt bij deze iedereen. Een hartelijke groet uit Slowakije.

Afgelopen week ontvingen we ook een nieuwsbrief van pastor Steve Telzerow uit Slovenië. Daarbij zat een documentaire over het werk van Teen Challenge aldaar die onlangs op televisie te zien was. Echt de moeite waard om naar te kijken.
Zoals jullie zien, de ondersteuning van Traveling Light kent geen begrenzingen 😁

Giften voor al onze bijzondere projecten zijn ALTIJD welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

Filmpje Teen Challenge Slowakije
👇


Geen opmerkingen: