Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zondag 30 december 2018

Mooie afsluiting 2018

Abundant Bread of Salvation
Lieve mensen, wat hebben we een mooi jaar achter de rug; veel landen bezocht en projecten gesteund. Begin volgend jaar komen we uiteraard met een financieel verslag van onze penningmeester  en een kort overzicht van alle activiteiten... nog even geduld.

We hebben deze maand 1,500 euro kunnen schenken aan het werk van Brian Slater in Israel. Met zijn organisatie Abundant Bread of Salvation runt hij een voedselbank in Netanya, bezoekt hij weeshuizen en organiseert hij uitstapjes en bijeenkomsten voor Holocaust overlevenden. Hartelijk dank voor jullie giften.

We hebben, dankzij jullie steun, zojuist ook 1,500 euro over kunnen maken voor het jongerenwerk van the Gate in Wroclaw, Polen.

Tijdens de koffiehuis conferentie deze maand
We hebben ook 1,500 euro kunnen schenken voor het koffiehuiswerk in Oekraïne. Het is ons gebed dat ze ook in het komende jaar weer vele mensen zullen bereiken met de boodschap van hoop en leven!

De opbrengst in Twinkeltje over de maand december was ruim 900 euro, dat gaat allemaal naar het werk van Radko Kratsov (Roma Ministry International) in Bulgarije.

We zijn heel dankbaar als we terugkijken op 2018 en we gaan vol goede moed het nieuwe jaar tegemoet. We hopen dan ook weer op jullie steun en gebeden.

Fijne jaarwisseling en een gezegend Nieuwjaar!

woensdag 19 december 2018

Project bus voor Church Novi Sad, Servië

Church Novi Sad
Zoals we reeds eerder op deze blog schreven, is er ook nog mooi en bemoedigend nieuws te melden uit Servië.

Het werk van Teen Challenge heeft daar door de jaren heen veel vrucht voortgebracht; veel verslaafden hebben er vrijheid en nieuw leven gevonden.

Overleg met Euromission
Vaak hebben deze mensen een groot hart 💗voor evangelisatie (het goede nieuws brengen aan een wereld in nood), opvang en rehabilitatie. Het is geweldig om te zien dat uit een bepaald werk weer nieuwe initiatieven ontstaan, dat mensen zich geinspireerd voelen om op hun beurt ook weer andere mensen te bereiken met de goede boodschap. Dat is geen concurrentie, maar netwerkversterking. In Servië worden nieuwe kerken geplant en bedieningen opgestart.

Vrouwenontbijt
Zo zijn wij, via Teen Challenge conferenties, al een tijdje in contact met een groep mensen die een gemeente hebben gesticht; Church Novi Sad. Zij komen vooralsnog bij elkaar in een kantoor van Eus Serbia, een evangelische studentenorganisatie.

Ze komen een aantal keren per week bij elkaar, organiseren vrouwenontbijten in de wijk, kijken om naar verslaafden en daklozen, bezoeken andere gemeenten en conferenties, evangeliseren in eigen land en omringende landen, delen hun levensverhalen en geven worship concerten... muziek is hun gift!

Omdat ze meestal als team onderweg zijn, is er behoefte aan een personenbusje, waarin ook alle instrumenten passen :) In samenwerking met de Noorse organisatie Euromission (die hen al langer ondersteunt en bemoedigt) willen wij hen helpen om een goed busje aan te schaffen.

Wil jij zien dat het goede nieuws zich verder verspreid in Servië, waar nog niet eens 1% van de bevolking evangelisch Christen is? Heb je, net als wij en Jezus, een hart voor landen en volken?

Maak dan een gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van: SERVIE. Bekijk ook dit filmpje eens om een indruk te krijgen!

woensdag 12 december 2018

Sponsoring TeenChallenge koffiehuisconferentie, Oekraïne

Koffiehuis team Kiev
Zoals beloofd ook een berichtje over het Teen Challenge koffiehuiswerk in Oekraïne. Wat is koffiehuiswerk precies? Het is onderdeel, of eigenlijk de basis, van het werk dat Teen Challenge wereldwijd onder daklozen en verslaafden doet.

Om mensen te bereiken die in grote nood zijn, moeten we de wereld in 😏. Teams van Teen Challenge vrijwilligers gaan overal ter wereld de straat op om in gesprek te gaan met daklozen, verslaafden en prostituees. Vaak worden dan uitnodigingen gegeven om eens naar een 'koffiehuis' te komen, dat kan in een kerk, een winkel, een bedrijfspand of huis zijn.

Het zijn plaatsen waar een support groep bij elkaar komt. Er vinden gesprekken plaats, er wordt met mensen gebeden en er worden getuigenissen van Gods liefde gedeeld. Heel vaak is een koffiehuis de eerste plek waar mensen in aanraking komen met het evangelie en voor velen is het een opstapje om naar een drugs- en alcoholrehabilitatiecentrum te gaan.

Van 19-22 december zal de jaarlijkse koffiehuisconferentie van Teen Challenge Oekraïne plaatsvinden in VinnitsaZe vieren hun 10-jarig bestaan! Het is geweldig wat er gebeurt in de circa 30 locaties die er door het hele land zijn. Er zijn voor deze conferentie ook koffiehuismedewerkers uit Wit-Rusland en Moldavië uitgenodigd.

Koffiehuislocaties in Oekraine
Door jaarlijks bij elkaar te komen worden medewerkers bemoedigd, opgebouwd en geinspireerd. Zo belangrijk! We willen hen helpen met de kosten voor de conferentie. Het kost 25 euro per persoon om deel te nemen. Sommigen komen van heel ver en alleen de reis al is kostbaar.

Als je het op je hart hebt om te helpen het goede nieuws in Oekraïne te verspreiden, investeer dan nu! 

Maak je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van KOFFIEHUIS.

Hartelijk dank!

woensdag 5 december 2018

Vervolgproject jongerenwerk The Gate, Polen

The Gate in Wroclaw
Zoals beloofd een update over het jongerenwerk van The Gate in studentenstad Wroclaw, Polen.

Wroclaw is een van de grootste academische steden in Polen met meer dan 120.000 studenten verdeeld over de dertien grootste scholen van de stad.  De technische universiteit alleen al telt zo'n 33.000 studenten!

The Gate is het plaatselijke jongerenwerk van Teen Challenge en wordt gerund door jongeren uit lokale kerken. Onder de studenten staat The Gate bekend als een ‘alternatieve club’ omdat er geen alcohol wordt geschonken en er ruimte is voor persoonlijke aandacht en gesprekken.

The Gate club hebben wij een aantal keren bezocht. Het is een leuke lokatie waar workshops en thema avonden, open podium avonden en mini concerten  worden georganiseerd. Wekelijks komt er een groeiende groep studenten bij elkaar. Voor sommigen is een bezoek aan The Gate de eerste kennismaking met het Christelijk geloof.

Tijdens een 'Movement' afgelopen zomer
De jongeren van The Gate organiseren ook bijeenkomsten op de campus van de universiteiten en zijn actief tijdens festivals en themaweken. Een aantal keren per jaar orgaiseren zij een 'Movement', met name rond Kerst en Pasen.

In zo'n week zijn er allerlei activiteiten zoals evangelisatieacties, concerten en workshops. De bedoeling is altijd om in gesprek te gaan met studenten over God en de Bijbel.

Dit najaar zijn ze ook begonnen met drugs- en alcoholpreventiewerk op middelbare scholen. We willen hen graag bemoedigen met een gift voor geplande activiteiten in 2019. Er is een hele generatie die bijzonder openstaat voor een ontmoeting met en een aanraking van God.

Als je een hart 💖voor jongeren in Europa hebt, dan is dit je kans om te investeren in de toekomst van Europa. Polen heeft ons gebed nodig, niet onze kritiek! Maak je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van THE GATE.