Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

donderdag 9 juni 2016

Project Roma leiderschap, Bulgarije

Radko en zijn familie
Later deze maand zullen wij een internationale Roma conferentie bezoeken in Ohrid, Macedonië. Vorige jaar waren we daar ook en werden we zeer bemoedigd door het onderwijs en de training die we ontvingen van pastor Radko Kratsov uit Bulgarije.

Samen met zijn vrouw Nevin en in samenwerking met YWAM Sliven is hij actief op vele fronten binnen de Roma gemeenschap, die zich uitstrekt over heel zuid oost Europa.
Radko heeft het verlangen om genezing en ontwikkeling te brengen onder de Roma zigeuners.

Hij geeft leiderschapstrainingen in Bulgarije en omliggende landen en helpt Roma's een Bijbelse visie te ontwikkelen op elk gebied van het leven: relaties, werk, gezondheid, financiën etc.

Straatevangelisatie
Hij bemoedigt hen hun relatie met God verder uit te diepen en ontwikkelen en goede voorbeelden te zijn in hun dorpen en steden.

Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals kinderwerk en straatevangelisatie en pastor Radko zal ook tijdens de komende conferentie in Macedonië weer spreken en daar verheugen we ons nu al op!

Stichting Traveling Light wil mensen die initiatieven ontplooien in hun land, graag helpen. Ieder jaar volgen tientallen mensen de discipelschapstrainingen die pastor Radko orgeeft en zij worden vervolgens weer ingezet in hun straten en wijken. Zo verspreidt het goede nieuws zich lanzaam maar zeker.
Alleen al in Bulgarije wonen 1 miljoen Roma's

Vanuit west Europa en de USA zijn er uiteraard ook organisaties die specifiek onder de Roma bevolking werken. Zij verlenen humanitaire hulp en geven onderwijs.

Pastor Radko richt zich in zijn werk met YWAM allereerst op de geestelijke ontwikkeling van de Roma bevolking.  Hij weet uit eigen ervaring dat het ontvangen van Gods liefde het begin is van een nieuw leven... voor iedereen!

Groepsfoto Roma conferentie vorig jaar
Als je ook mee wilt helpen om een positieve verandering te brengen onder de Roma bevolking in Bulgarije, maak dan je gift over op NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light onder vermelding van: ROMA BULGARIJE.

Hartelijk dank!

Geen opmerkingen: