Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

woensdag 12 december 2018

Sponsoring TeenChallenge koffiehuisconferentie, Oekraïne

Koffiehuis team Kiev
Zoals beloofd ook een berichtje over het Teen Challenge koffiehuiswerk in Oekraïne. Wat is koffiehuiswerk precies? Het is onderdeel, of eigenlijk de basis, van het werk dat Teen Challenge wereldwijd onder daklozen en verslaafden doet.

Om mensen te bereiken die in grote nood zijn, moeten we de wereld in 😏. Teams van Teen Challenge vrijwilligers gaan overal ter wereld de straat op om in gesprek te gaan met daklozen, verslaafden en prostituees. Vaak worden dan uitnodigingen gegeven om eens naar een 'koffiehuis' te komen, dat kan in een kerk, een winkel, een bedrijfspand of huis zijn.

Het zijn plaatsen waar een support groep bij elkaar komt. Er vinden gesprekken plaats, er wordt met mensen gebeden en er worden getuigenissen van Gods liefde gedeeld. Heel vaak is een koffiehuis de eerste plek waar mensen in aanraking komen met het evangelie en voor velen is het een opstapje om naar een drugs- en alcoholrehabilitatiecentrum te gaan.

Van 19-22 december zal de jaarlijkse koffiehuisconferentie van Teen Challenge Oekraïne plaatsvinden in VinnitsaZe vieren hun 10-jarig bestaan! Het is geweldig wat er gebeurt in de circa 30 locaties die er door het hele land zijn. Er zijn voor deze conferentie ook koffiehuismedewerkers uit Wit-Rusland en Moldavië uitgenodigd.

Koffiehuislocaties in Oekraine
Door jaarlijks bij elkaar te komen worden medewerkers bemoedigd, opgebouwd en geinspireerd. Zo belangrijk! We willen hen helpen met de kosten voor de conferentie. Het kost 25 euro per persoon om deel te nemen. Sommigen komen van heel ver en alleen de reis al is kostbaar.

Als je het op je hart hebt om te helpen het goede nieuws in Oekraïne te verspreiden, investeer dan nu! 

Maak je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van KOFFIEHUIS.

Hartelijk dank!

Geen opmerkingen: