Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

woensdag 19 december 2018

Project bus voor Church Novi Sad, Servië

Church Novi Sad
Zoals we reeds eerder op deze blog schreven, is er ook nog mooi en bemoedigend nieuws te melden uit Servië.

Het werk van Teen Challenge heeft daar door de jaren heen veel vrucht voortgebracht; veel verslaafden hebben er vrijheid en nieuw leven gevonden.

Overleg met Euromission
Vaak hebben deze mensen een groot hart 💗voor evangelisatie (het goede nieuws brengen aan een wereld in nood), opvang en rehabilitatie. Het is geweldig om te zien dat uit een bepaald werk weer nieuwe initiatieven ontstaan, dat mensen zich geinspireerd voelen om op hun beurt ook weer andere mensen te bereiken met de goede boodschap. Dat is geen concurrentie, maar netwerkversterking. In Servië worden nieuwe kerken geplant en bedieningen opgestart.

Vrouwenontbijt
Zo zijn wij, via Teen Challenge conferenties, al een tijdje in contact met een groep mensen die een gemeente hebben gesticht; Church Novi Sad. Zij komen vooralsnog bij elkaar in een kantoor van Eus Serbia, een evangelische studentenorganisatie.

Ze komen een aantal keren per week bij elkaar, organiseren vrouwenontbijten in de wijk, kijken om naar verslaafden en daklozen, bezoeken andere gemeenten en conferenties, evangeliseren in eigen land en omringende landen, delen hun levensverhalen en geven worship concerten... muziek is hun gift!

Omdat ze meestal als team onderweg zijn, is er behoefte aan een personenbusje, waarin ook alle instrumenten passen :) In samenwerking met de Noorse organisatie Euromission (die hen al langer ondersteunt en bemoedigt) willen wij hen helpen om een goed busje aan te schaffen.

Wil jij zien dat het goede nieuws zich verder verspreid in Servië, waar nog niet eens 1% van de bevolking evangelisch Christen is? Heb je, net als wij en Jezus, een hart voor landen en volken?

Maak dan een gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van: SERVIE. Bekijk ook dit filmpje eens om een indruk te krijgen!

Geen opmerkingen: