Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

dinsdag 30 juli 2013

Project sponsoring conferentie Teen Challenge, Oekraine

Thema voor de conferentie 2013
De 500 euro voor project Code Red in Amsterdam is bijna binnen, dus delen we alvast het volgende project met jullie.

Evenals vorig jaar (weten jullie nog dat Jan z'n haar liet knippen en we 2,500 euro ophaalden?) willen we graag de jaarlijkse Teen Challenge conferentie in de Oekraine sponsoren, die ditmaal van 22-24 augustus in Kiev wordt gehouden. Misschien is het goed even wat over het nut en doel van zo'n conferentie uit te leggen.

Het werken met de armen, daklozen en verslaafden is geen reguliere baan en ook geen gemakkelijk werk, maar gelukkig wel dankbaar werk. Veel mensen die in de Oekraine bij dit soort werk betrokken zijn, zaten in het verleden zelf in die boot en worden dan ook wel ervaringsdeskundigen genoemd. Hoe gedreven, gepassioneerd en enthousiast ze ook zijn in hun werk, er komen altijd momenten van tegenslag en ontmoediging. Regelmatige training en het bijwonen van conferenties is daarom eigenlijk een 'must'.

Gebed tijdens de conferentie 2012
Het thema voor de komende conferentie is Vrijheid in Christus en de hoofdsprekers zijn Stephan Barendse (directeur van De Spetse Hoeve en Teen Challenge Nederland) en wij zelf (Jan en Marja Verschoor-Meijers). Er worden mensen verwacht vanuit de Oekraine en diverse omliggende landen, zoals Kazachstan, Georgië en Rusland. We zullen praktisch onderwijs geven uit de Bijbel, over wat vrijheid nu precies inhoudt en vooral over hoe we het vast kunnen houden. Daarbij komen mentale, emotionele, sociale, fysieke en geestelijke aspecten aan de orde.

Blije en dankbare gezichten vorig jaar!
We vergeten wel eens dat we in Nederland erg verwend zijn met een ruime keuze aan goed geestelijk onderwijs, confe-renties, seminars, boeken, preken, studies... noem maar op. In andere landen smachten ze daar naar! We zijn heel blij dat we dat door mogen geven aan mensen in de Oekraine!

Het kost 35 euro per persoon om aan de conferentie deel te nemen. Vele werkers / vrijwilligers hebben daar niet voldoende financiën voor of hebben het geld nodig om de reis naar Kiev te maken. Als jij iemand wilt helpen om naar deze conferentie toe te gaan kan dat al met een gift van 35 euro (alle andere bedragen zijn natuurlijk ook welkom!).  We hopen voor zo'n 30 mensen de kosten te kunnen betalen, dat komt neer op ongeveer 1.000 euro! Wat denken jullie ervan, gaat dat lukken?

PS: als je op de foto's klikt worden ze groter


zaterdag 27 juli 2013

HOERA, de 2,500 euro voor het gebedshuis Slowakije is binnen!

 De mannen van Teen Challenge Slowakije hard aan het werk
HOERA! Dankzij een snelle actie op Facebook kwam afgelopen woensdag ook het laatste bedrag binnen voor vervolgproject bouw gebedshuis Slowakije. In een aantal weken tijd is het schitterende bedrag van 2,500 euro binnen-gekomen voor dit mooie project. Heel hartelijk dank voor jullie snelle reacties en enorme vrijgevigheid.

Zoals op de foto te zien is, gaat de bouw van de kapel op het terrein van het mannen rehabilitatiehuis gestaag door. Wat heerlijk dat zij kunnen werken aan een fysiek gebedshuis terwijl God ook aan hun zielen werkt. Hij vergeeft hun wandaden, verzacht hun harten en geneest wonden uit het verleden. Dit gebedshuis wordt een levend monument van Gods liefde voor de mensen in diepe nood. Hij is in staat elke mens, hoe diep die ook gezonken is, een nieuwe toekomst te geven. Wat een eer om daar aan bij te mogen dragen met een financiële gift, door regelmatig contact te onderhouden en op bezoek te gaan (we zijn er al 2x geweest). Zodra we nieuwe foto's hebben zullen we die op deze blog delen.

Voor ons allemaal geldt: Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers [Psalm 127:1]

Actueel op dit moment is nog project Code Red in Amsterdam waar we 500 euro aan willen schenken. Elaine MacKay mailde ons, namens stichting Victory Home, deze week met het o.a. volgende: "Ik zie echt de getrouwheid en gunst van de Heer. We blijven bidden voor meer doorbraak ook in de financiele sponsoring... Ondertussen zijn wij bijna dagelijks op straat om uit te reiken naar onze doelgroep. Ook hier zien wij een enorme openheid van harten, veel van de vrouwen (prostituees) geven hun leven [aan de Heer] tijdens het evangeliseren. We zien de wanhoop en leegte in de blikken...
Wil je alvast heel hartelijk bedanken voor jullie inzet voor ons project, we waarderen het enorm..." Kleine en grote giften voor dit praktisch en liefdevol evangelisatieproject op de wallen in Amsterdam zijn welkom op rekening 1185 82 275 t.n.v. St. Traveling Light.

We zullen maar gelijk van de gelegenheid gebruik maken om alvast een aantal volgende projecten aan te kondigen, we hebben genoeg op stapel staan voor een paar spannende maanden!
  • Sponsoring van de jaarlijkse Teen Challenge conferentie in Kiev, Oekraine. Voor een bedrag van 30 euro kan je al iemand (uit de Oekraine, Wit Rusland, Kazachstan of Georgië) in staat stellen om deel te nemen aan deze inspirerende, leerzame en opbouwende conferentie.
  • Aanschaf zitgrasmaaier (zie foto) voor zorgboerderij De Spetse Hoeve, Groningen, kosten: 1,000 euro.
  • En een heel bijzonder project voor Teen Challenge Polen.

woensdag 17 juli 2013

Nieuws en gebedspunten

In het vrouwenopvanghuis: bemoediging zonder woorden
Ook in de vakantietijd heeft Traveling Light nieuwtjes genoeg! We komen net terug van een bezoek aan Polen. We waren daar op uitnodiging aanwezig bij de viering van het 25-jarig bestaan van het werk van Teen Challenge aldaar. We bezochten twee locaties: het rehabilitatie-centrum voor mannen in Lekini en het vrouwenhuis in Broczynie. Geweldig wat daar gebeurt. We zullen er binnen kort meer over schrijven, want er komt een mooi praktisch project uit voort. Willen jullie meebidden voor een toenemend aantal supporters, zodat we meer kleinschalige projecten kunnen aannemen?

Casa Shalom
Van Maria Meier in Italië kregen we een leuke brief als dank voor de gift van 5,000 euro. We citeren: 'We willen jullie allemaal danken uit de grond van ons hart voor jullie vrijgevigheid en liefde naar ons toe - juist omdat we elkaar niet eens persoonlijk kennen. Maar Jan en Marja hebben ons sociale werk in Toscane goed beschreven, dus we hoeven daar niets aan toe te voegen.... Wat we wel willen zeggen is dat jullie giften ons enorm hebben geholpen om twee projecten uit te voeren, projecten die van belang zijn voor onze inkomstenstroom: het opknappen van de jamkeuken en Casa Shalom...'. In de eerste week van September gaan we met een groep van vijf jonge vrijwilligers naar Toscane om Maria te helpen met allerlei klussen op het land. We zullen dan in Casa Shalom verblijven en veel foto's maken! Bidden jullie mee voor een goed verloop van deze reis?

Artist impression van de binnenkant gebedshuis
De bouw van het gebedshuis in Sered, Slowakije gaat gestaag door, evenals de giften die hiervoor binnen komen. Nog maar 500 euro te gaan, dan hebben we ons doel van 2,500 euro bereikt. Fantastisch zoals jullie daarop reageren, hartelijk dank. Hier zien jullie een impressie van de binnenkant van de kapel, zo gaat de dakconstructie er van binnen uitzien. Het is zo bijzonder dat we vanuit Nederland dit werkproject kunnen steunen, al het werk wordt gedaan door voormalig verslaafden. Willen jullie meebidden dat de mannen die hier tot geloof komen hun licht zullen laten schijnen in alle uithoeken van hun land?

En ja, dan is er, dichter bij huis, nog Project Code Red in Amsterdam. We willen de actie van Victory Home en Victory Outreach om misbruikte, mishandelde, dakloze en verslaafde vrouwen te bereiken met de liefde van God, steunen met een gift van 500 euro. Ook daarvoor zijn jullie giften van harte welkom.

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op een na belangrijkste is dit: Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze [Marcus 12:30-31]

Rabobank 1185 82 275 ten name van Stichting Traveling Light. Alle giften zijn belastingaftrekbaar.

dinsdag 9 juli 2013

Project Code Red, Amsterdam

Naast het vervolgproject bouw gebedshuis Sered, Slowakije (waar in een paar dagen al meer dan 1,000 euro voor binnen is gekomen!) willen we jullie aandacht vragen voor project Code Red in Amsterdam.

Code Red in zes wereldsteden
Project Code Red is een tweedaags internationaal evangelisatie event van Victory Outreach, waarin zij zich specifiek richten op vrouwen (daklozen, verslaafden, prosti-tuees) in zes wereldsteden: Tijuana, Chicago, Oakland, Capetown, Vancouver en Amsterdam. In Nederland ligt de organisatie bij Victory Outreach Amsterdam en Victory Home, een zorginstelling die in 1985 is ontstaan door het vrijwilligersinitiatief van een aantal christenen en is uitgegroeid tot een erkend professioneel zorgcentrum.

Tijdens dit evenement zullen vrouwen uit heel Europa samenkomen in Amsterdam om uit te reiken naar de vrouwelijke daklozen, verslaafden en andere vrouwen die slachtoffer zijn van misbruik en mishandeling. Door middel van dit evenement wil Victory Home de vrouwen laten zien dat er mensen zijn die daadwerkelijk geven om wie ze zijn en de nare omstandigheden waarin zij leven.

Op 5 en 6 augustus zullen er op verschillende locaties in Amsterdam mobiele schoonheids- kapsalons opgezet worden waar de vrouwen van top tot teen verzorgd zullen worden. In de middag kunnen vrouwen genieten van een uitgebreide lunch en in de avond van een chique diner. Tijdens dit diner zal er een voorstelling/theaterstuk worden voorgedragen door Stichting Game of Life. Tevens krijgen de vrouwen aan het einde het evenement een presentje mee in de vorm van een verassingstas. Indien de vrouwen er voor kiezen het roer in hun leven om te gooien is Victory Home in staat hen professionele hulp en verblijfplaats te bieden om volwaardig terug te keren in de maatschappij.

Wij vinden het een heel mooi en liefdevol initiatief en willen Victory Home graag helpen met een gift van 500 euro. Helpen jullie mee? Project Code Red wordt georganiseerd door vrijwilligers en kan alleen plaatsvinden als er voldoende giften binnenkomen. Er is geld nodig voor eten en drinken, voor huur van de diverse lokaties, voor presentjes, voor make-up etc. etc. Als je een hart hebt voor hulp aan mishandelde en onderdukte vrouwen, maak dan je gift over op bankrekening 1185 82 275 t.n.v. St. Traveling Light o.v.v. Code Red

Wellicht kun je deze blog post in je kerk/gemeente/organisatie/gezin of club laten zien en voorstellen om ook geld in te zamelen voor Code Red in Amsterdam!
Voor meer informatie over het event kun je bellen of mailen met Elaine Mackay van Victory Home, email: e.mackay@voamsterdam.net

dinsdag 2 juli 2013

Vervolgproject bouw gebedshuis Sered, Slowakije

Beton storten
Aan het eind van 2012 kondigden wij het project bouw gebedshuis Sered, Slowakije aan. We schonken toen 2,500 euro aan Teen Challenge Slowakije zodat ze een start konden maken met de bouw van deze kapel op het terrein van het mannen rehabilitatiehuis. Toen de bouwvergunning eenmaal binnen was, en de sneeuw verdwenen, werd een start gemaakt met dit bouwproject.

De mannen van Teen Challenge Slowakije
Het bijzondere aan dit bouwproject is dat al het werk verricht wordt door mannen die in het centrum zitten.

Mannen die voorheen een nutteloos, doelloos en destructief leven leidden als gevolg van verslavingen, criminaliteit en psychische problemen. Nu werken ze met hun handen aan de bouw van een gebedshuis wat tot zegen zal zijn voor henzelf, all toekomstige mannen in het centrum en de buurtbewoners (die steeds nieuwsgierig komen kijken)! Een stilteplek waar ze hun hart kunnnen uitstorten voor de Heer, een plek waar ze kunnen bidden, nadenken, zingen en misschien gewoon stil zijn...

Lijmen van gipsblokken
Het is geweldig bemoedigend om te zien hoe hard het werk vordert. De grootste klus was natuurlijk het (met de hand!) uitgraven van de 80cm diepe fundatie en het storten van een betonnen vloer. Ook het ijzervlechten deden de mannen zelf. We zijn echt trots op ze. Voor velen is dit de eerste keer dat ze constructief aan iets werken en het geeft hen een geweldig gevoel van dienstbaarheid en trots... kijk, dit hebben we met onze eigen handen gemaakt. Wat een bewijs van het feit dat met God alle dingen mogelijk zijn. Ja, ex drugs verslaafden die een kerkje bouwen. Laten we bidden dat hun licht over heel Slowakije zal schijnen.

De muren worden gebouwd
Teen Challenge Slowakije beheert haar financiën op een goede manier. Traveling Light ontving een keurig overzicht van alle materialen (met bonnen) die aangeschaft werden voor het bedrag dat we hen schonken begin dit jaar. Het lijkt ons leuk (en nuttig) om hen nogmaals te steunen met een gift van 2,500 euro. Dat geld zal dan weer gebruikt worden voor de aanschaf van bouwmaterialen, en dan met name voor de dakconstructie

We vinden het echt geweldig dat we vanuit Nederland mee mogen helpen aan de bouw en realisatie van de David Wilkerson Kapel in Slowakije!

Als je dergelijke bouwprojecten een warm hart toedraagt, stort dan je (bouwvak)gift op Rabobank nummer 1185 82 275 ten name van St. Traveling Light. Je gift is uiteraard belastingaftrekbaar.

Via deze Facebooklink zijn meer foto's te zien.