Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

donderdag 25 februari 2021

Project updates

Het is altijd leuk om enthousiaste berichten en foto's te krijgen over de projecten die we recentelijk hebben ondersteund. Goed om te zien hoe giften worden besteed!

We delen het graag met jullie... en vertel het vooral verder šŸ˜€

In oktober vorig jaar ging de opbrengst van Twinkeltje naar Teen Challenge Winiarczykowka in Polen.

Janusz en Bogusia Gornicki runnen daar een opvangcentrum voor ouderen in een voormalige grenspost. Ze waren op zoek naar een project voor de winter waar de mannen (voor zover het hun gezondheid toelaat) aan zouden kunnen werken.

Onze gift werd gebruikt voor de bouw van een geitenstal. Geweldig om te zien met hoeveel enthousiasme er gewerkt is. Inmiddels hebben ze zes geiten in de stal en er komen ongetwijfeld kleintjes bij dit voorjaar!

De hartelijke groeten van de bewoners en staf en enorm veel dank voor de mooie gift.


In december schonken we ook een gift aan Pilgrims International voor het rondbrengen van voedsel- en brandstofpakketten onder de armen in Moldaviƫ.


Onze vrienden van Teen Challenge en Pilgrims hebben de pakketten rondgebracht met hun 51 jaar oude Steyer truck. Ze hebben zo'n 500 woningen bezocht en mensen blij gemaakt!

Hartelijk dank voor jullie bijdragen.


In december schonken we ook een mooi bedrag aan stichting Passage to Life in Griekenland voor hun straatwerk in Athene. Het geld is gebruikt voor het bouwen van een grote tent op het dak van hun gebouw, zodat ze gewoon door kunnen gaan met samenkomsten ondanks alle restricties die er gelden.

Heel fijn dat we daar ook hebben kunnen helpen! Nogmaals hartelijk dank.

šŸ‘‰Inmiddels hebben we ook al 7.000 euro kunnen schenken voor het vrouwenhuis in OekraĆÆne en 2.500 euro voor de opening van een koffiehuis in Radovish, MacedoniĆ«.

Is het niet bemoedigend dat onze ondersteuning gewoon doorgaat?!

Alle giften, groot en klein, zijn altijd welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van het land of project dat je wilt ondersteunen.

Geen opmerkingen: