Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zaterdag 5 januari 2019

Weissensee actie 2019

vlnr: Henk Vlot, Henk Swijnenburg, Krijn Donk
Januari is altijd een spannende maand voor Traveling Light, we hebben dan onze grootste fondsenwervingsactie van het jaar! Op dinsdag 29 januari a.s. zal het Traveling Light schaatsteam in Oostenrijk de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee schaatsen.

Ons schaatsteam is al maanden in training voor de toertocht van 200 km. Vanaf oktober trainen de heren een aantal malen per week op de ijsbaan in Breda.

Krijn Donk (Papendrecht), Henk Swijnenburg (Bleskensgraaf), Henk Vlot (Oud Alblas) en Adrie Swijnenburg (support & verzorging) willen met hun sportieve prestatie deze keer geld ophalen voor een mooi bouwproject: uitbreiding van het Teen Challenge mannenhuis in Falesti, Moldavië.

De boerderij in Falesti (waar wij afgelopen oktober nog op bezoek waren) is een christelijk opvang- en rehabilitatiehuis voor mannen en jongens met verslavings en andere levensbedreigende problemen. Zij kunnen daar wonen, werken en bovenal een ontmoeting hebben met de levende God en een nieuw leven aanvangen!

Wij hebben hen in het verleden al eerder bemoedigd met giften voor de aanschaf van een melkkoe, het bouwen van een zuivelkeuken en met bezoekjes.

Omdat dit soort christelijke hulpverlening afhankelijk is van giften, wordt zoveel mogelijk gestreefd naar zelfvoorziening. Bijvoorbeeld door zelf groente te verbouwen en dieren te houden.

Teen Challenge mannenhuis in Falesti
Op de foto zie je in de achtergrond nog een huis staan, dat is een rehab huis voor vrouwen. Moldavië kampt met grote aantallen alcohol- en drugsverslaafden en er is dan ook dringend behoefte aan uitbreiding van het aantal bedden.

Het is de bedoeling een tweede verdieping op het bestaande huis te bouwen. Die klus zal  door de mannen in het programma zelf worden uitgevoerd met hulp van een team mannen van Teen Challenge in Tsjechië.

Voor de mannen uit het programma in Tsjechië (die vaak een achtergrond in de bouw hebben) zal het hun eerste missieproject zijn... op reis gaan om anderen te helpen! Hoe mooi is dat? Met elkaar de handen ineen slaan, wat dat betreft wordt het een prachtig samenwerkingsproject.

Slaapzaal
We vertrouwen er ook dit jaar weer op dat er een mooi bedrag zal binnenkomen aan sponsoring. Een bedrag dat volledig ten goede zal komen aan project Teen Challenge Falesti.

Jullie kunnen Krijn, Henk en Henk als team of individueel sponsoren:
  • met een bedrag per kilometer,
  • met een bedrag voor het halen van de finish,
  • met een algemeen bedrag, of
  • met een eigen idee (bijv. voor het verbeteren van een pr of de tijd van vorig jaar)

Met het Teen Challenge team voor de kerk in Falesti
Als je besluit om mee te doen, stuur dan een mail met een opgave van het bedrag dat je wilt geven naar krijncora@kpnmail.nl.

Direct een gift overmaken mag natuurlijk altijd 😁 Bankrekening NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light onder vermelding van: WEISSENSEE (giften zijn belastingaftrekbaar en gaan volledig naar het beoogde project).

Wat ons betreft mag het in alle opzichten een record worden!

We zien met belangstelling uit naar jullie hartverwarmende reacties en we wensen het schaatsteam heel veel succes en doorzettingsvermogen toe.

Geen opmerkingen: