Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

woensdag 8 juli 2015

Project KOE voor Teen Challenge, Moldavië

Rehabilitatiehuis in Falesti, Moldavië
Eerder dit jaar schonken we een mooi bedrag voor het werk van Johannes en Charlotte Petersen in Moldavië en wel specifiek voor de afbouw van het opvanghuis voor meisjes en vrouwen uit de sex-industrie (update volgt nog).

Het echtpaar uit Denemarken woont en werkt al twintig jaar in Moldavië  onder de allerarmsten. Ze hebben in de afgelopen jaren kinderwerk opgezet, een kerkelijke gemeente gesticht, humanitaire hulp in gang gezet en ook een Teen Challenge rehabilitatiehuis voor drugs- en alcoholverslaafden geopend.
Jura met één van de melkkoeien

Deze boerderij is te vinden in Falesti en de dagelijkse leiding is in handen van Jura (zie de foto hiernaast). Omdat dit soort christelijke hulpverlening afhankelijk is van giften, wordt zoveel mogelijk gestreeft naar zelfvoorziening. Bijvoorbeeld door zelf groente te verbouwen en dieren te houden.

De Teen Challenge zorgboerderij in Falesti heeft momenteel 2 melkkoeien (waarvan 1 Friese), een stier en 2 kalveren. De oudste koe zal binnenkort met pensioen gaan. Verder zijn er varkens, ganzen, eenden en kippen. Op de drie hectare grond rondom het huis hebben de mannen allerlei fruitbomen geplant, maar ook tomaten en alfalfa.

Kleine dierentuin :)
Met de aanschaf van 1 of 2 nieuwe Friese melkkoeien is het mogelijk extra inkomen binnen te halen waardoor het centrum bijna zelfstandig kan opereren. Een goede melkkoe kan veertig liter melk per dag geven en de verkoop daarvan brengt uiteraard weer geld in het laadje.

Traveling Light wil hen graag helpen om in elk geval 1 melkkoe te kunnen kopen. De prijs voor een Friese melkkoe die al gewend is aan de condities in Moldavië is ongeveer 2,300 euro. Nou, dat moet lukken, toch?!

Nieuw leven voor gebrokenen van hart
Dit is nou echt weer zo'n praktisch, kleinschalig project dat direct gevolgen heeft voor de mannen die in de zorgboerderij wonen. Het werken met de dieren en op het land is onderdeel van de therapie en bereidt hen voor op een gezond en productief leven in de maatschappij. God houdt van deze mensen en wij ook! Ieder mensenleven telt!

Maak je gift over op rekening nummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van MELKKOE.

Geen opmerkingen: