Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

woensdag 30 mei 2018

Project vrouwenhuis Slienava, Litouwen

Teen Challenge vrouwenhuis Slienava
Het is altijd weer leuk om een 'nieuw' land te introduceren op deze blog. Nou ja... nieuw, Litouwen is niet nieuw natuurlijk, maar het is de eerste keer dat we er een project gaan ondersteunen.

We hebben al jaren contact met de mensen van Teen Challenge in Litouwen, we zijn er alleen nog niet op bezoek geweest (dat gaan we zeker nog doen!).

Sinds 2001 is Teen Challenge actief in Litouwen. Er zijn inmiddels drie drugs- en alcohol rehabilitatiecentra, twee voor mannen en een huis voor vrouwen.

Rasa Pakėnienė.
Het vrouwenhuis bevindt zich in Slievana, vlakbij Kaunas. Het centrum heeft vijftien bedden en vrouwen kunnen er veilig wonen en herstellen, samen met hun kinderen! De dagelijkse leiding is in handen van Rasa Pakėnienė.

We ontvingen (al enige tijd geleden) een verzoek om financiële hulp. Het dak van het huis is namelijk kapot en water komt op diverse plekken naar binnen. Het dak is zo oud dat reparatie eigenlijk niet praktisch is; het hele dak zal vervangen moeten worden.

Vervangen betekent ook gelijk isoleren, zodat het 's winters binnen warm blijft en zomers koel. Geen overbodige luxe lijkt ons. Het dakoppervlak is 200 m2.

Vrouwenhuis in Slievana
Dit betekent een grote klus waar veel geld (offerte: 12.000 euro) voor nodig is. Uiteraard willen wij graag helpen om ervoor te zorgen dat vrouwen en kinderen er voor de winter warm en droog bij zitten!

Met elkaar moet het mogelijk zijn om in elk geval een gedeelte van het benodigde bedrag bij elkaar te brengen zodat een start gemaakt kan worden met de aankoop van materialen.

Als je mee wilt helpen om de vrouwen en kinderen in Litouwen een dak boven het hoofd te geven, maak dan je gift over op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van LITOUWEN.

maandag 21 mei 2018

Reis- en projectnieuws

Bestuursvergadering Europe Teen Challenge
We hebben onlangs, samen met Jim & Lynda Hayes, weer een bemoedigingsreis door Europa gemaakt. We hebben een paar mooie bezoekjes afgelegd onderweg naar Krakow, Polen, waar dit jaar de Europa Teen Challenge conferentie plaatsvond. We vertellen jullie binnenkort graag wat meer over die reis. Hou deze blog dus in de gaten!

"Laat zo uw licht schijnen voor de mensen..." [Matteus 5:16] staat er op onze website. Iedereen die al wat langer meeleest op deze blog weet dat we dat lokaal, regionaal, landelijk en internationaal doen door bijvoorbeeld een helpende (technische) hand te bieden, geld voor een nieuwe wasmachine in een opvanghuis in te zamelen of door gericht gebed en een bemoedigend woord te delen. Al een aantal jaren organiseren wij Regio Gebed Alblasserwaard. We komen elke eerste vrijdagavond van de maand bij elkaar in Twinkeltje en bidden voor eenheid en een geestelijke opwekking in de Alblasserwaard.

We vinden het dan ook heel passend om het Slingelandfestival dat van 22 t/m 24 juni a.s. in Goudriaan wordt georganiseerd te sponsoren. Het festival wordt jaarlijks georganiseerd door Hart voor de Waardeen interkerkelijke organisatie die het Evangelie van God op verstaanbare wijze wil doorgegeven en ruimte biedt om relaties te bouwen. 

We kunnen ons helemaal vinden in het doel van het festival: het creëren van verbinding tussen de vele christenen in de polder, waarbij ze aangemoedigd te worden van betekenis te zijn in hun omgeving. Op die manier kan het 💓van God getoond en gedeeld worden in de Alblasserwaard.

Ver weg en dichtbij, laten we initiatieven die Jezus Christus centraal stellen steunen en elkaar zo bemoedigen! Giften voor het Slingelandfestival zijn van harte welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend). Zet er bij: FESTIVAL.
  • We hebben inmiddels 3,000 euro over kunnen maken voor project dorpskeuken Navazi in Georgië. Zodra we foto's/nieuws hebben plaatsen we dat op deze blog.
  • Het volgende project is hulp aan het vrouwenhuis van Teen Challenge in Litouwen.
  • A.s. vrijdag 25 mei organiseren we een Israelavond in Twinkeltje. Kom gezellig langs om te shoppen,  bij te praten en van hapjes en drankjes te genieten. De deur staat open tussen 19:00-21:30 uur. Korenbloemstraat 20 te Papedrecnt. Tot dan!

dinsdag 15 mei 2018

Gevangeniswerk Traveling Light

Cora Donk
Traveling Light bezoekt en ondersteunt kleinschalige hulpprojecten door heel Europa. Maar ook plaatselijk zijn we zeer actief, met name dankzij de opening van Twinkeltje in september 2016.

Twinkeltje heeft niet alleen een buurthuis functie, we organiseren er ook workshops, gebedsavonden, missieavonden, fietslessen en discipelschapstrainingen.

👉Maar wisten jullie dat we ook gevangeniswerk doen?

Bestuurslid Cora Donk runt niet alleen Twinkeltje, maar is ook betrokken bij gevangeniswerk in de penitentiaire inrichting in Dordrecht. Zij is daar vrijwilligster in het interkerkelijk team dat de kerkdiensten organiseert en sinds vorig jaar is zij betrokken bij het geven van de Alpha cursus.

De Alpha cursus bestaat uit circa 10 interactieve bijeenkomsten waarin je open kunt praten over de basis van het christelijk geloof.  De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!  Meer dan 24 miljoen mensen wereldwijd hebben Alpha gedaan. In Nederland waren dat er ruim 265.000. Alpha wordt gegeven in kerken, cafés, studentenverenigingen, jongerenclubs en gevangenissen.

Voor de afsluiting van de cursus die momenteel loopt heeft Cora een mooi kado voor alle deelnemers aangeschaft. De gevangenen mogen een inspirerend boek uitkiezen, waaronder 'Het kruis in de asfaltjungle',  'Ik zal nooit meer huilen' en 'Knock-out'.  Eén voor één verhalen van mensen die persoonlijk ervaren hebben dat God een nieuw begin kan en wil geven!

Veranderde levens! Daar geloven wij in, daar gaan wij voor op pad!

Giften (groot & klein) voor de diverse projecten zijn altijd welkom op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

woensdag 2 mei 2018

Project Udruženje Restart, Servië

Preventielessen
In het verleden hebben we al eens hulp geboden aan Udruženje (stichting) Restart in Servië. Een organisatie die tot doel heeft daklozen en verslaafden van de straat te halen en hen te motiveren een rehabilitatieprogramma te volgen. 

Met een team van vrijwilligers zet initiatiefnemer Boris Štrbac zich in om mensen op weg te helpen een nieuwe leven te beginnen. Het team vrijwilligers gaat regelmatig in Novi Sad en Subotica de straat op om contact te leggen met daklozen en verslaafden. Ook geven ze preventie- en voorlichtingslessen op basisscholen.

Living Free training
Goede contacten met rehabilitatiecentra in Servië en omringende landen is daarbij een must. Eind vorig jaar nog werd door Teen Challenge Macedonië een 'Living Free' training georganiseerd waarbij deelnemers uit Albanië, Roemenië, Slovenië en Servië aanwezig waren.

Living Free is een cursus die gevolgd kan worden door mensen die niet naar een rehab willen, maar wel met verslavingsproblemen te maken hebben.

Volgens Boris is het grootste probleem momenteel om mensen die uit een rehab komen aan werk te helpen. Restart helpt daarbij zoveel mogelijk en is nu begonnen met inzamelen van geld om een bestelbus te kopen en dan een klusbedrijf te beginnen (naar voorbeeld van Teen Challenge Slovenië, daar hebben we ook bij geholpen). Daarnaast is de oude computerapparatuur in hun kantoor nodig aan vervanging toe.

Vrijwilligersteam voor het kantoor van Restart
We kregen een verzoek om bij te springen. Restart kan haar werk doen dankzij giften en een mooi team vrijwilligers. Wij weten hoe dat is!

Traveling Light wil graag zien dat al dat goede werk in Servië doorgaat. Er zijn diverse hulporganisaties aan het werk op het gebied van verslavingszorg en straatevangelisatie. Terugkeer in de maatschappij hoort daar zeker bij en van ideeën om werkgelegenheid te creëren worden wij natuurlijk blij.

Restart is een ministry van de  New Life in Christ  Church in Novi Sad. 

Je kunt (indirect) je licht laten schijnen in Servië door een gift over te maken op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light onder vermelding van RESTART.

Mocht je kunnen helpen met materiaal of een bestelbus, neem dan even contact op!