Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

woensdag 2 mei 2018

Project Udruženje Restart, Servië

Preventielessen
In het verleden hebben we al eens hulp geboden aan Udruženje (stichting) Restart in Servië. Een organisatie die tot doel heeft daklozen en verslaafden van de straat te halen en hen te motiveren een rehabilitatieprogramma te volgen. 

Met een team van vrijwilligers zet initiatiefnemer Boris Štrbac zich in om mensen op weg te helpen een nieuwe leven te beginnen. Het team vrijwilligers gaat regelmatig in Novi Sad en Subotica de straat op om contact te leggen met daklozen en verslaafden. Ook geven ze preventie- en voorlichtingslessen op basisscholen.

Living Free training
Goede contacten met rehabilitatiecentra in Servië en omringende landen is daarbij een must. Eind vorig jaar nog werd door Teen Challenge Macedonië een 'Living Free' training georganiseerd waarbij deelnemers uit Albanië, Roemenië, Slovenië en Servië aanwezig waren.

Living Free is een cursus die gevolgd kan worden door mensen die niet naar een rehab willen, maar wel met verslavingsproblemen te maken hebben.

Volgens Boris is het grootste probleem momenteel om mensen die uit een rehab komen aan werk te helpen. Restart helpt daarbij zoveel mogelijk en is nu begonnen met inzamelen van geld om een bestelbus te kopen en dan een klusbedrijf te beginnen (naar voorbeeld van Teen Challenge Slovenië, daar hebben we ook bij geholpen). Daarnaast is de oude computerapparatuur in hun kantoor nodig aan vervanging toe.

Vrijwilligersteam voor het kantoor van Restart
We kregen een verzoek om bij te springen. Restart kan haar werk doen dankzij giften en een mooi team vrijwilligers. Wij weten hoe dat is!

Traveling Light wil graag zien dat al dat goede werk in Servië doorgaat. Er zijn diverse hulporganisaties aan het werk op het gebied van verslavingszorg en straatevangelisatie. Terugkeer in de maatschappij hoort daar zeker bij en van ideeën om werkgelegenheid te creëren worden wij natuurlijk blij.

Restart is een ministry van de  New Life in Christ  Church in Novi Sad. 

Je kunt (indirect) je licht laten schijnen in Servië door een gift over te maken op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light onder vermelding van RESTART.

Mocht je kunnen helpen met materiaal of een bestelbus, neem dan even contact op!

Geen opmerkingen: