Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

dinsdag 15 mei 2018

Gevangeniswerk Traveling Light

Cora Donk
Traveling Light bezoekt en ondersteunt kleinschalige hulpprojecten door heel Europa. Maar ook plaatselijk zijn we zeer actief, met name dankzij de opening van Twinkeltje in september 2016.

Twinkeltje heeft niet alleen een buurthuis functie, we organiseren er ook workshops, gebedsavonden, missieavonden, fietslessen en discipelschapstrainingen.

šŸ‘‰Maar wisten jullie dat we ook gevangeniswerk doen?

Bestuurslid Cora Donk runt niet alleen Twinkeltje, maar is ook betrokken bij gevangeniswerk in de penitentiaire inrichting in Dordrecht. Zij is daar vrijwilligster in het interkerkelijk team dat de kerkdiensten organiseert en sinds vorig jaar is zij betrokken bij het geven van de Alpha cursus.

De Alpha cursus bestaat uit circa 10 interactieve bijeenkomsten waarin je open kunt praten over de basis van het christelijk geloof.  De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!  Meer dan 24 miljoen mensen wereldwijd hebben Alpha gedaan. In Nederland waren dat er ruim 265.000. Alpha wordt gegeven in kerken, cafĆ©s, studentenverenigingen, jongerenclubs en gevangenissen.

Voor de afsluiting van de cursus die momenteel loopt heeft Cora een mooi kado voor alle deelnemers aangeschaft. De gevangenen mogen een inspirerend boek uitkiezen, waaronder 'Het kruis in de asfaltjungle',  'Ik zal nooit meer huilen' en 'Knock-out'.  EĆ©n voor Ć©Ć©n verhalen van mensen die persoonlijk ervaren hebben dat God een nieuw begin kan en wil geven!

Veranderde levens! Daar geloven wij in, daar gaan wij voor op pad!

Giften (groot & klein) voor de diverse projecten zijn altijd welkom op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

Geen opmerkingen: