Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

woensdag 29 november 2017

Bezoek aan Teen Challenge Zweden

Gotabro Bijbelschool Zweden
Het doel van Stichting Traveling Light is drievoudig, we bieden praktische hulp, financiële steun en geestelijke bemoediging aan christelijke organisaties en gemeenschappen in Europa en het Middellandse Zeegebied.

Zo waren wij twee weken geleden op uitnodiging in Zweden. We waren te gast op de Götabro Bijbelschool waar Teen Challenge ook een onderkomen heeft.
De Alderblad familie

We waren uitgenodigd om 1) het jonge team van Teen Challenge te bemoedigen, 2) een aantal lessen op de Bijbelschool te verzorgen en 3) te spreken tijdens de jaarlijkse Teen Challenge conferentie.

Directeur van Teen Challenge Zweden is Christian Alderblad. Hij geeft leiding aan een team vrijwilligers die in de nabijgelegen stad Örebro straatwerk doen (koffie en broodjes uitdelen aan daklozen en verslaafden en gesprekken aan gaan) en op scholen actief zijn.

Lesgeven op de Bijbelschool
De Bijbelschool is een volksschool gesubsidieerd door de overheid. Elk jaar schrijven zo'n vijftig jongelui zich in voor een jaar evangelisch onderwijs. Na afronding van de opleiding zet een aantal van hen zich een jaar vrijwillig in voor Teen Challenge.

Twee jaar geleden (tijdens de vluchtelingenstroom) opende de school haar deuren voor asielzoekers. Het mooie daarvan is dat een aantal vluchtelingen inmiddels ook de Bijbelschool volgt!

Teen Challenge kantoor Zweedse stijl :)
Geweldig om zes dagen door te brengen met al deze jonge mensen die een hart voor God hebben en ernaar verlangen positieve verandering in hun land te brengen. We hebben heel veel met elkaar gesproken, onze ervaringen gedeeld en uitgebreid tijd genomen om met en voor elkaar te bidden. Het is zo mooi om dan te zien dat God door de Heilige Geest persoonlijk spreekt tot iedereen... woorden van kennis en wijsheid en profetie.

Met en voor elkaar bidden
Toen we op zondagmiddag de week evalueerden bleek dat vrijwel iedereen de tijd van persoonlijk gebed als heel bijzonder en bemoedigend had ervaren. Voor ons was dat weer een bevestiging dat het nodig blijft om erop uit te gaan om ook gelovigen toe te rusten en bemoedigen en zo gehoor te geven aan de grote opdracht....

Maak alle volken tot Mijn leerlingen!

Tijdens de conferentie werd een collecte gehouden voor Traveling Light. We ontvingen een mooie gift die volledig ten goede komt aan het vervolgproject crisisopvanghuis Wit Rusland.
Tijdens de conferentie

We zijn dankbaar voor al onze internationale contacten en wat mooi dat we als Stichting ook in Zweden tot zegen mogen zijn!


(Eindejaars)giften zijn van harte welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

dinsdag 21 november 2017

Vervolgproject crisisopvanghuis Wit-Rusland

Levering van bouwmaterialen
De opbrengst van Twinkeltje over de maand oktober (700 euro) was bestemd voor het crisisopvanghuis voor vrouwen in Baranovichi, Wit-Rusland. We willen dat bedrag graag aanvullen tot zo'n 2,000 euro. Afgelopen zomer maakten we al een mooi bedrag over voor de renovatie en uitbreiding van het opvanghuis dat gevestigd is in een oude school.

Van dat geld zijn al veel bouwmaterialen aangeschaft en er is een begin gemaakt met het verleggen en aansluiten van leidingen naar de 2e etage. Het werk vertraagt soms een beetje, omdat er niet altijd voldoende mankracht aanwezig is. Hou daarbij in gedachten dat bouwwerkzaamheden altijd worden uitgevoerd door mannen die in een rehabilitatiecentrum zitten. Het werk is onderdeel van hun therapie. Als er voldoende bouwvakkers zijn, kan een werkteam worden gevormd.

Nieuwe shelter
In de afgelopen twee maanden is niet alleen voorbereidend werk voor de renovatie van de 2e etage gedaan, maar er is ook hard gewerkt aan een nieuwe shelter voor mannen. De shelter is een nachtopvang voor daklozen in een ander gedeelte van het gebouw. De shelter staat los van het rehabilitatieprogramma waar mannen en vrouwen soms wel een jaar verblijven.

De daklozen zijn vaak ouderen en die kunnen of willen niet meer door een rehabilitatieprogramma heen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze aan hun lot moeten worden overgelaten. Mission Return  wil ook aan hen de liefde van God uitdelen... op een praktische manier dus: onderdak, voedsel, kleding.

Nieuw klaslokaal
De ruimte waar zij tot voor kort tijdelijk werden opgevangen (de nood is groot) is inmiddels omgebouwd tot een klaslokaal voor degenen die wel in het programma zitten. De oude school wordt steeds meer een multifunctioneel gebouw en een zegen voor de stad. Vele mannen en vrouwen vinden hier hun rust en veiligheid. Zodra we meer foto's ontvangen van de bouwwerkzaamheden laten we ze zien op deze blog.

Als je een 'steentje' bij wilt dragen aan dit mooie werk en mee wilt helpen om vrouwen en mannen een warme plek te geven, maak dan je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend). Vergeet niet te vermelden: WIT RUSLAND.


PS: de meesten van jullie ontvangen deze blogberichten per email, maar als je tijd hebt en achter je lap- of desktop zit, kijk dan ook eens op onze BLOG voor een volledig overzicht van projecten en berichten!

dinsdag 14 november 2017

Project dinershow Amsterdam

Dinershow vorig jaar
Het is alweer een tijdje geleden dat we een project in Nederland sponsorden, terwijl er natuurlijk wel ontzettend veel leuke en mooie initiatieven zijn.

Onlangs kregen we weer eens een mailtje van Elaine Mackay van Victory Outreach in Amsterdam. We hebben haar in het verleden geholpen met diverse projecten en in december staat er weer iets bijzonders op het programma.

Victory Outreach is een internationale kerk met als missie het uitreiken naar kwetsbare mensen in de samenleving. Op zaterdag 23 december organiseert VO in samenwerking met stichting Game of Life een dinershow met als doel gebroken families en gezinnen uit de lagere sociale klasse tijdens de kerstperiode samen te brengen. Vorig jaar was het een groot succes.

Dit jaar worden 500 mensen verwacht
Tijdens de dinershow kunnen gasten kijken naar een indrukwekkend toneelstuk onder het genot van een chique driegangenmenu. Tijdens de show worden cadeaus weggegeven en aan het einde van de avond zal iedereen verblijd worden met een give-away. De organisatie verwacht dit jaar zo’n vijfhonderd gasten.... 

Elaine is, namens stichting Game of Life, op zoek naar vrijwilligers, donaties en financiële ondersteuning voor dit grote evenement. Stichting Traveling Light wordt altijd blij van initiatieven waarbij mensen bij elkaar worden gebracht en de liefde van Christus op een praktische manier wordt uitgedeeld.

Heeft u een hart voor Amsterdam en de mensen die Jezus nog niet kennen? Maak dan een gift over op rekening nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van AMSTERDAM. Wij zorgen ervoor dat het op de juiste plaats terecht komt.

woensdag 8 november 2017

Bezoek aan Teen Challenge, Polen

Broczyna centrum
Begin oktober waren wij te gast bij Teen Challenge in Polen op uitnodiging van director Zbyszek Urbaniak. We hebben een aantal dagen intensief met elkaar opgetrokken en hij heeft ons veel laten zien van het werk van Teen Challenge in Polen.

We bezochten het rehabilitatiehuis in Broczyna waar we de dagelijkse 'chapel service' hebben verzorgd en met de gasten konden bidden. Een jaar geleden zamelden we geld in om in alle kamers wastafels te kunnen installeren, fijn om te zien dat dat er keurig uit ziet.

We bezochten daarna het mannencentrum in Lekini waar Waldemar director is. Hij is zelf een graduate van het programma. Ja, bedenk je dat eens... eens een verslaafde en nu directeur van een heel groot centrum. Hij liet ons ook het administratieve gebouw van Teen Challenge zien, een oude melkfabriek met prachtige kantoorruimtes, een koffiehuis, de kerk en een maatschappelijk reintegratieprogramma. Dat is een klein atelier waar kunststof producten in elkaar worden gezet. Er zijn nog plannen om een jongereninloop te maken. 

Reintegratieproject Teen Challenge
Mooi om te zien en horen dat Teen Challenge goede contacten heeft met de overheid en ook goed bekend staat in de omgeving omdat ze zoveel mensen helpen hun leven weer op te bouwen en werk te vinden.

Over heel Polen verspreid heeft Teen Challenge 44 koffiehuizen. Dat zijn lokaties die één of meerdere malen per week open zijn en door vrijwilligers worden gerund, meestal in samenwerking met een lokale kerk. Het is vaak de eerste plek waar verslaafden het evangelie horen. 

Tijdens de koffiehuis conferentie
Ieder jaar wordt een nationale koffiehuis conferentie gehouden waar vrijwilligers bij elkaar komen voor onderwijs, bemoediging en ontmoeting. Aan ons was gevraagd een aantal spreekbeurten over het thema 'Geven' te verzorgen naar aanleiding van Marja's boek 'Grace of Giving' dat ook in het Pools is uitgegeven door Compassion.

Jan Jędrzejczak, de coordinator van alle koffiehuizen, is trouwens ook een Teen Challenge graduate. Zijn levensverhaal zouden we eigenlijk eens in een aparte blog moeten delen, zo bizar. Het was voor ons een hele bemoediging om al die verhalen vanuit het hele land te horen... hoe mensenlevens veranderen door geloof, hoop en liefde!

Warm welkom bij The Gate
Ook om te zien en ervaren dat de Christenen in Polen geloven dat hun land positief kan veranderen. We moesten er steeds weer aan denken, Ga, en maak alle volken tot mijn discipelen....

Na de conferentie brachten we een bezoek aan de prachtige studentenstad Wroclaw. Daar is vorig jaar het eerste jeugdcentrum The Gate geopend, naar een Nederlands concept.  The Gate bevindt zich in een oud pandje in de stad en wordt gerund door een groep jonge vrijwilligers. Wekelijks komen er tientallen studenten bij elkaar om te praten, muziek te maken en elkaar te ontmoeten.

Het evangelie staat daarbij centraal. In een stad met 120.000 studenten zijn de Christenen een 'alternatieve groep'... We hebben uren met elkaar doorgebracht, naar elkaar geluisterd, met elkaar gebeden en hen bemoedigd om licht te zijn in een donkere wereld.

Heerlijk om tijd door te brengen met jongelui die een hart hebben voor de toekomst van hun land.

We hebben erg genoten tijdens dit 'werkbezoek' als we het zo kunnen noemen. En we willen Zbyszek Urbaniak bij deze bedanken voor alle tijd en aandacht. Heel fijn om zo'n inspirerende rondleiding te krijgen.

Bezoek aan de oude stad Wroclaw
We zien heel veel vrucht van het werk van Teen Challenge. We zijn er meer dan ooit van overtuigd dat we gehoor geven aan de grote opdracht van Jezus om discipelen te maken bijvoorbeeld door programma's daartoe in heel Europa te steunen!

Giften daarvoor zijn altijd welkom op bankrekening NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend). Let op: er komen weer heel veel mooie projecten aan in november en december!

Voor alle zekerheid nog een keer... de reizen die wij maken vallen onder het kopje 'geestelijke bemoediging' en worden door onszelf bekostigd en niet betaald van jullie giften. Dat geld gaat echt allemaal naar de projecten!