Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

donderdag 22 augustus 2019

Missieavond en #charleroichallenge

Afgelopen zaterdag is Twinkeltje weer open gegaan na een zomerstop van vier weken. Jullie zijn weer allemaal van harte welkom op zaterdagmiddag voor een gezellig praatje en lekker koffie. Op de 1e, 2e en 3e vrijdagavond van de maand organiseren we gebedsavonden, altijd zeer bemoedigend en opbouwend.

Om alvast in de agenda te zetten: woensdag 18 september organiseren we weer een Missieavond, ditmaal met gasten uit de USA; Jeroen & Robin Honingh. Zij doen drie maanden per jaar vrijwilligerswerk in Israël en beleven veel avonturen. Vorig jaar waren ze ook in Twinkeltje te gast. Iedereen is van harte welkom, deur is open vanaf 19:30 uur. We houden een collecte voor hun werk.

Vorige week schreven we over Teen Challenge in België en de mogelijkheid die zij hebben om een prachtig rehabilitatiecentrum te kopen. We bedachten er afgelopen weekend nog een leuke actie bij, de #charleroichallenge.

Als tien mensen ieder honderd euro zouden schenken voor dinsdagavond 20 augustus 18:00 uur, zou Jan die inzet verdubbelen. We brachten het onder de aandacht op Facebook en in no-time meldden zich gulle gevers. We hebben met deze snelle actie dus 1,000 euro opgehaald waar Jan nog eens 1,000 euro bovenop doet.

We daagden mensen uit om ook een #charleroichallenge te beginnen... tien mensen zoeken die ieder honderd euro willen geven en dan dat bedrag verdubbelen. Broeder Erik Slobben (die ook het koffiehuis van Teen Challenge in Charleroi bezocht heeft) ging de uitdaging aan. We zijn benieuwd!

Giften zijn nog steeds welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van BELGIE. 

woensdag 14 augustus 2019

Project gebouw Teen Challenge België

Frédéric & Natacha
We krijgen vanuit heel Europa verzoeken tot ondersteuning binnen. Soms gaat het om fondsenwerving voor een nieuwe keuken of een dakreparatie van een zorgboerderij, soms is het de vraag of we op bezoek willen komen.

Van onze zuiderburen kregen we vorige maand een interessant bericht. Frédéric en Natacha Hensgens van Teen Challenge België runnen al jaren een koffiehuis in Charleroi en sinds 2016 ook het vrouwenopvanghuis Sela

Wij hebben hen meerdere keren bezocht, vorig jaar december waren we nog op bezoek tijdens het open huis van Maison Sela!

Open huis Maison Sela
Nu doet de mogelijkheid zich voor om het gebouw van stichting Betel te kopen. Betel is een werelwijde organisatie (vergelijkbaar met Teen Challenge) die zich inzet om gebroken levens te herstellen. Ze hebben opvangcentra over de hele wereld.

Betel biedt hun residentiële centrum in Charleroi nu te koop aan tegen een zeer gunstige prijs. Zij gaan hun werkzaamheden namelijk verplaatsen naar Frankrijk waar weinig of geen christelijke verslaafdenhulp is. 

Het is een prachtig gebouw (we hebben het gezien) met ruimte voor zeker 35 bedden. De waarde is circa € 445.000 maar het wordt aan Teen Challenge aangeboden voor € 236.000. Een investeringskans die ze met beide handen willen aangrijpen.

Het mooie van dit gebouw is dat alles 'up to code' is zoals dat heet: de brandveiligheid, kamerindeling en sanitaire voorzieningen. Een schitterend centrum voor de uitbreiding van het werk van Teen Challenge onder daklozen en verslaafden in Franssprekend België.

De uitdaging is nu om voor eind september dat bedrag bij elkaar te krijgen 😁Er is een grote fondsenwervingsactie gestart om de koop van het gebouw mogelijk te maken. Wij hebben aangeboden om de actie ook in Nederland uit te zetten via deze blog en sociale media.

We bidden dat Frédéric & Natacha met de hulp van vele anderen  het geld voor dit mooie gebouw kunnen ophalen. Elk bedrag (groot of klein) is welkom.

Als je wilt investeren in het werk van Teen Challenge in België, maak dan je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van BELGIE. 

woensdag 7 augustus 2019

Project Teen Callenge Macedonië

Jonathan (vooraan) en Valentina (in blauw)
Degenen die al langer onze blogberichten lezen, weten dat we diverse contacten hebben en projecten ondersteunen in Macedonië.

Teen Challenge heeft daar ook activiteiten. Helaas is er geen rehabilitatiecentrum, maar Jonathan & Valentina Vlaisavljevic helpen  mensen met levensbedreigende problemen en sturen ze soms door naar TC centra in de omringende landen.

Afgelopen juni nam Traveling Light voor de achtste keer deel aan de Balkan conferentie My Brother's Keeper. De conferentie werd in Macedonië gehouden en daar had Jan  gelegenheid om bij te praten met Jonathan.

Living Free training volbracht :)
Hij geeft nog steeds volop Living Free trainingen in de verschillende Balkan landen. De groepstrainingen en discipelschapscursussen zijn op de Bijbel gebaseerd en erop gericht mensen te helpen levensbeheersende zaken te voorkomen en/of te overwinnen.

De bedoeling is om deelnemers op te leiden zodat ze zelf de training kunnen geven in hun kerk of organisatie. Traveling Light hielp al eerder met giften voor het vertalen van Living Free materiaal voor Croatië en Albanië.

We hopen uiteraard dat er zowel in Macedonië als in Albanië en andere Balkanlanden TC rehab centra geopend zullen worden in de nabije toekomst. De nood is hoog en gebed daarvoor zal zeker helpen.

Living Free training
Jonathan vertelde ook nog dat er binnenkort een mogelijkheid is om gevangeniswerk in Servië te gaan doen. 'Living Free', een bijzonder onderwerp als je letterlijk in de gevangenis zit. Maar het zal mensen zeker voorbereiden op een gezonde terugkeer in de maatschappij en dat is wat 'rehabilitatie' eigenlijk betekent.

In oktober organiseert Europe Teen Challenge een 'rehabiltatietraining' in Portugal waarin al de ins-and-outs van het werken met verslaafden aan bod zullen komen. Diverse mensen uit de Balkans zullen daar aan deelnemen. Cora zal daar overigens namens Traveling Light naar toegaan. Het is investeren in de toekomst.

TC Macedonië vraagt om financiële steun voor 1) het verder vertalen van Living Free trainingmateriaal, 2) voor de reiskosten naar de training in Portugal en 3) voor renovatiekosten ten behoeve van hun kantoor (in verband met waterschade na een overstroming).

Giften zijn daarvoor van harte welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend). Vergeet niet te vermelden: MACEDONIE.