Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

woensdag 7 augustus 2019

Project Teen Callenge Macedonië

Jonathan (vooraan) en Valentina (in blauw)
Degenen die al langer onze blogberichten lezen, weten dat we diverse contacten hebben en projecten ondersteunen in Macedonië.

Teen Challenge heeft daar ook activiteiten. Helaas is er geen rehabilitatiecentrum, maar Jonathan & Valentina Vlaisavljevic helpen  mensen met levensbedreigende problemen en sturen ze soms door naar TC centra in de omringende landen.

Afgelopen juni nam Traveling Light voor de achtste keer deel aan de Balkan conferentie My Brother's Keeper. De conferentie werd in Macedonië gehouden en daar had Jan  gelegenheid om bij te praten met Jonathan.

Living Free training volbracht :)
Hij geeft nog steeds volop Living Free trainingen in de verschillende Balkan landen. De groepstrainingen en discipelschapscursussen zijn op de Bijbel gebaseerd en erop gericht mensen te helpen levensbeheersende zaken te voorkomen en/of te overwinnen.

De bedoeling is om deelnemers op te leiden zodat ze zelf de training kunnen geven in hun kerk of organisatie. Traveling Light hielp al eerder met giften voor het vertalen van Living Free materiaal voor Croatië en Albanië.

We hopen uiteraard dat er zowel in Macedonië als in Albanië en andere Balkanlanden TC rehab centra geopend zullen worden in de nabije toekomst. De nood is hoog en gebed daarvoor zal zeker helpen.

Living Free training
Jonathan vertelde ook nog dat er binnenkort een mogelijkheid is om gevangeniswerk in Servië te gaan doen. 'Living Free', een bijzonder onderwerp als je letterlijk in de gevangenis zit. Maar het zal mensen zeker voorbereiden op een gezonde terugkeer in de maatschappij en dat is wat 'rehabilitatie' eigenlijk betekent.

In oktober organiseert Europe Teen Challenge een 'rehabiltatietraining' in Portugal waarin al de ins-and-outs van het werken met verslaafden aan bod zullen komen. Diverse mensen uit de Balkans zullen daar aan deelnemen. Cora zal daar overigens namens Traveling Light naar toegaan. Het is investeren in de toekomst.

TC Macedonië vraagt om financiële steun voor 1) het verder vertalen van Living Free trainingmateriaal, 2) voor de reiskosten naar de training in Portugal en 3) voor renovatiekosten ten behoeve van hun kantoor (in verband met waterschade na een overstroming).

Giften zijn daarvoor van harte welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend). Vergeet niet te vermelden: MACEDONIE.

Geen opmerkingen: