Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zaterdag 24 maart 2018

Projectnieuws

Teen Challenge Life Center
Van de week brachten wij een bezoek aan het Teen Challenge Life Center in Heerhugowaard. Life Center is een lokaal zorgnetwerk met als doel een (t)huis bieden voor de stad. Uitgangspunt daarbij is inwoners stimuleren tot een actieve en gezonde deelname aan de maatschappij.

Life Center is een mooi voorbeeld van samenwerking op gebied van zorg, welzijn en geestelijke gezonheid. Er is Life Care (zorgpunt en praktijkruimten), Life House (opvang en begeleiding van mensen die tussen wal en schip vallen), Life Café (Ontmoetingsplek en buurthuis) en sinds kort Life Store (2e hands winkel). Directeur Stephan Barendse was vorig jaar op bezoek in ons Twinkeltje en was onder de indruk van de mogelijkheden die een laagdrempelige ontmoetingsplaats biedt. Fijn dat we ook hierin een inspiratie voor anderen mogen zijn!
Nieuwe kachel


Begin januari haalden wij geld op voor project kachel hostel Biaogardzie in Polen. We ontvingen een email en foto's van Jan and Małgorzata Kwiatkowscy, de directors van het huis. Zij schrijven:

"Heel veel dank !!! Winter en vrieskou zijn niet erg meer!!!

Dank jullie wel voor de hulp bij het aanschaffen van de nieuwe kachel. De nieuwe kachel doet het prima en geeft ons warmte én vreugde. De tweede kachel is ook geinstalleerd, dus we zijn allemaal heel blij en zeer aangeraakt door jullie betrokkenheid en jullie wil om te helpen.

Voor veel van onze bewoners is dat een getuigenis dat God's liefde zich openbaart door mensen."


Mannen rehab Berdichev, Oekraine
Vorig jaar stuurden we ook tweemaal een gift voor de uitbreiding van het mannenhuis in Berdichev, Oekraine.

Het is echt de moeite waard om te zien hoe de nieuwe aanbouw eruit ziet. De Davidsster in het plafond is echt iets om jaloers op te zijn :)

Er worden veel bijeenkomsten gehouden en trainingen gegeven. Wat een prachtige ruimte om te wonen en leren en samen te komen, vooral als je bedenkt dat de mannen veelal op straat hebben geleefd.

Teen Challenge studenten in Berdichev
We vinden het geweldig om te zien hoe de giften worden besteed en om dat ook met jullie te delen!

Jullie zijn altijd welkom in Twinkeltje, maar in het bijzonder op:

  • Donderdagavond 5 april: Missieavond Hongarije
  • Vrijdagavond 20 april: Prayer for the Nations
  • Vrijdagavond 25 mei: Israelavond

Giften voor al die mooie projecten die we ondersteunen zijn altijd welkom op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light.

zaterdag 17 maart 2018

Missieavond en reizen

Zondagmorgen in de chapel, Sered
Tussen de berichten op deze blog in, gebeurt er natuurlijk van alles en nog wat. We zitten zelden stil :)

Afgelopen weekend waren we (Jan en Marja) in Slowakije. We hadden een uitnodiging ontvangen om de presentatie van de Slowaakse editie van Marja's boek 'Grace of Giving' in Bratislava bij te wonen. 

Uiteraard maakten we van de gelegenheid gebruik om op bezoek te gaan bij het Teen Challenge rehabilitatiecentrum in Sered. In de David Wilkerson chapel deelden we met de mannen in het programma principes over het geven van je hele wezen aan God, daar kwamen wel reacties op los. We hadden ook ruim de tijd om met en voor elk van de mannen te bidden.

We hadden van te voren gebeden dat ons bezoek tot zegen en bemoediging zou zijn, en dat was het zeker!

Zoals de meesten van jullie inmiddels wel weten organiseren we ook allerlei activiteiten en bijeenkomsten in Twinkeltje. Zo houden we op donderdag 5 april a.s. een Missieavond Hongarije.

Michel en Janet van Boxtel, van Stichting Embrace, komen dan op bezoek en zullen vertellen over hun werk onder de allerarmsten in Hongarije en hoe het is om als jong gezin te emigeren met een duidelijke roeping. Het belooft een inspirerende avond te worden.

Vanaf 19:30 uur is er inloop met koffie/thee en wat lekkers. We zien uit naar jullie komst!

Door missieavonden te organiseren bieden we jullie een kijkje achter de schermen van projecten die we ondersteunen. Mooi om te weten waar je geld heen gaat, mooi om elkaar te ontmoeten en bemoedigen.


Giften voor al die mooie projecten die we ondersteunen zijn altijd welkom op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light.

donderdag 8 maart 2018

Project knoflook, Georgië

Nieuwjaarslunch in het trainingscentrum
Op 1 januari van dit jaar brachten wij een bezoek aan het Iraanse trainingscentrum en de farm van CICMission (bekijk die website eens!) in Georgië.

We hebben dit project al meerdere malen gesteund met giften voor diverse zaken: de bouw van het trainingscentrum (de Bijbelschool), de koop van een aantal koeien en de bouw van een huisje op de farm bijvoorbeeld.

De Bijbelschool is inmiddels klaar en wordt volop gebruikt, met name door (nieuwe) gelovigen uit Iran en Azerbejan. Het ziet er prachtig uit! Het is ook de plek waar de printmachine staat waar onder andere Marja's boek Grace of Giving in het Farsi wordt gedrukt en uitgegeven en waar ook een vertaling in de Azeri taal zal worden gemaakt.

CICMission uitgeverij
Pastor Reza is de oprichter van CIC Mission en hij wil zoveel mogelijk Iraanse en Perzische mensen met het goede nieuws bereiken, maar hen ook op economisch en maatschappelijk vlak kansen geven. De farm biedt werkgelegenheid in de omgeving en moet uiteindelijk ook inkomen genereren om het trainingscentrum te kunnen runnen.

Op de farm staat inmiddels een schuur waar melkkoeien en fokstieren worden houden. Reza was onlangs in Nederland om meer te leren over melkkoeien en alles wat daar bij komt kijken. Er is inmiddels ook een huisje gebouwd waar de werkers wonen die zich hebben aangemeld bij de Bijbelschool en er is weer een aantal hectare knoflook geplant.

Oogst vorig jaar
Het is voor de aanstaande knoflookoogst dat CICMission nu hulp vraagt. Georgië kan knoflook exporteren naar alle Europese landen omdat ze een free-trade verdag kennen. Een mooie kans! Daarvoor is wel het een en ander nodig: speciale onderdelen voor de tractor, een droogvloer, verpakkingsmaterialen en diverse machines.

Wij hebben gezien wat een prachtig werk daar wordt verricht. Inmiddels is er ook een creatief project opgezet voor de vrouwen uit het dorp: 'Work of her hands', maar daarover later meer. Hopelijk begrijpen jullie dat we niet alles op internet kunnen vermelden (locatie en gezichten). 

Het motto van CICMission sluit naadloos aan bij dat van Traveling Light: Ga, en maak discipelen van alle natiën.

Je kunt (indirect) meehelpen om de grote opdracht in die regio te vervullen door project KNOFLOOK te ondersteunen. Maak je gift over op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light en vermeld duidelijk KNOFLOOK.