Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

donderdag 8 maart 2018

Project knoflook, Georgië

Nieuwjaarslunch in het trainingscentrum
Op 1 januari van dit jaar brachten wij een bezoek aan het Iraanse trainingscentrum en de farm van CICMission (bekijk die website eens!) in Georgië.

We hebben dit project al meerdere malen gesteund met giften voor diverse zaken: de bouw van het trainingscentrum (de Bijbelschool), de koop van een aantal koeien en de bouw van een huisje op de farm bijvoorbeeld.

De Bijbelschool is inmiddels klaar en wordt volop gebruikt, met name door (nieuwe) gelovigen uit Iran en Azerbejan. Het ziet er prachtig uit! Het is ook de plek waar de printmachine staat waar onder andere Marja's boek Grace of Giving in het Farsi wordt gedrukt en uitgegeven en waar ook een vertaling in de Azeri taal zal worden gemaakt.

CICMission uitgeverij
Pastor Reza is de oprichter van CIC Mission en hij wil zoveel mogelijk Iraanse en Perzische mensen met het goede nieuws bereiken, maar hen ook op economisch en maatschappelijk vlak kansen geven. De farm biedt werkgelegenheid in de omgeving en moet uiteindelijk ook inkomen genereren om het trainingscentrum te kunnen runnen.

Op de farm staat inmiddels een schuur waar melkkoeien en fokstieren worden houden. Reza was onlangs in Nederland om meer te leren over melkkoeien en alles wat daar bij komt kijken. Er is inmiddels ook een huisje gebouwd waar de werkers wonen die zich hebben aangemeld bij de Bijbelschool en er is weer een aantal hectare knoflook geplant.

Oogst vorig jaar
Het is voor de aanstaande knoflookoogst dat CICMission nu hulp vraagt. Georgië kan knoflook exporteren naar alle Europese landen omdat ze een free-trade verdag kennen. Een mooie kans! Daarvoor is wel het een en ander nodig: speciale onderdelen voor de tractor, een droogvloer, verpakkingsmaterialen en diverse machines.

Wij hebben gezien wat een prachtig werk daar wordt verricht. Inmiddels is er ook een creatief project opgezet voor de vrouwen uit het dorp: 'Work of her hands', maar daarover later meer. Hopelijk begrijpen jullie dat we niet alles op internet kunnen vermelden (locatie en gezichten). 

Het motto van CICMission sluit naadloos aan bij dat van Traveling Light: Ga, en maak discipelen van alle natiën.

Je kunt (indirect) meehelpen om de grote opdracht in die regio te vervullen door project KNOFLOOK te ondersteunen. Maak je gift over op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light en vermeld duidelijk KNOFLOOK.

Geen opmerkingen: