Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

vrijdag 18 augustus 2017

Project Teen Challenge Armenië

De Mkrtchyan familie
De leukste dingen die we op deze blog doen, zijn 1) het voorstellen van de mensen die achter de projecten zitten, 2) nieuwe initiatieven steunen en 3) kennis maken met een 'nieuw' land. Pak er even een bak koffie bij en lees mee.....

Op de foto hiernaast zien jullie Gagik & Lusine Mkrtchyan en hun kinderen. Zij wonen in Armenië en hebben daar de leiding over het Teen Challenge rehabilitatiecentrum voor verslaafden. Het werk werd in 2014 opgezet door Doug & Anna Boyle (die ook achter het werk van Teen Challenge in Kazachstan en Georgië zitten).

Leven in gemeenschap
Het is werkelijk fantastisch wat Gagik & Lusine doen om Gods liefde bekend te maken aan mensen die geen hoop meer hebben. Gagik vertelt:

'God doet wonderen. Artush, onze administratieve man, kwam bijna dood in het programma door drugs- en alcoholgebruik. Hij leefde een crimineel leven, zijn vader zat in de mafia. Hij moest een gevangenisstraf uitzitten voor moord. God heeft zijn leven op wonderbaarlijke wijze veranderd in het programma. Hij is nu een nederig dienaar van God.'

karate klas
In het Teen Challenge centrum wordt veel tijd besteed aan gebed en Bijbelstudie, maar ook aan sport. Bovendien zijn er ook allerlei werkprojecten als onderdeel van de therapie. Metselen, bouwen, timmeren, sjouwen en graven, het helpt de mannen om hun kracht op een goede manier in te zetten.

Met heel weinig middelen wordt ontzettend veel gedaan! Ze organiseren bijvoorbeeld sportevenmenten en wedstrijden en  proberen daar zoveel mogelijk jongelui bij te betrekken. Voetbal, karate, judo... noem maar op. Gagik & Lusine geven ook Alpha cursussen aan die jonge gasten, die vaak als hooligans op straat rondhangen.

Zegen voor het werk van Teen Challenge
Het Teen Challenge team heeft goede connecties met de lokale kerken (verschillende denominaties) en het is voor hen van groot belang dat de zegen van de lokale bischoppen mee te krijgen, zoals op de foto hiernaast te zien is.

De Mkrtchyan familie bezoekt ook regelmatig behoeftige families in de regio. Ze bieden gebed en voedselpakketten aan.

'We kunnen nog veel meer mannen in het centrum opnemen',  aldus Gagik, 'maar het ontbreekt ons aan voldoende financiële middelen om dat allemaal te bekostigen.' Zoals de meeste Teen Challenge programma's in oost Europa zijn ze volledig afhankelijk van giften. 

Arme families bezoeken
Traveling Light wil hen graag helpen met een algemene gift voor het werk dat zij doen onder verslaafden, armen en jongeren. Er is zoveel nodig, alleen al voor eten, onderdak, vervoer en evangelisatiematerialen, dat iedere vorm van hulp en elk bedrag welkom is. Willen jullie ook meebidden dat het lukt om een bezoek in te plannen?

Armenië is een prachtig land, het eerste land dat in 301 AD het Christendom als staatsgodsdienst aannam. Een land met een rijke historie. Helpen jullie mee om ook daar mensen een toekomst te geven?

Giften voor dit project zijn van harte welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van ARMENIE.

zaterdag 12 augustus 2017

Activiteiten en projectnieuws

A.s. donderdagavond 17 augustus organiseren we weer een missieavond in Twinkeltje, deze keer staat Oekraïne centraal. We hebben gasten uit Kiev op bezoek, namelijk Sergey & Mariana Glushko. Zij zijn de directors van Teen Challenge Oekraïne en ze zullen het een en ander vertellen over het werk onder verslaafden en daklozen.

Het is voor ons heel bijzonder dat ze op bezoek komen, want het allereerste project van Stichting Traveling Light in 2011 kwam er door een bijzondere ontmoeting met dit lieve stel!

Mariana & Sergey
Om 19:30 uur is er inloop met koffie en thee. We nodigen jullie van harte uit voor een inspirerende, leerzame en gezellige avond. Er is gelegenheid om vragen te stellen, er zullen foto's getoond worden, we zullen met elkaar bidden en uiteraard houden we een collecte om het werk in Oekraïne te zegenen!

Ook de opbrengst in Twinkeltje over de maand augustus zal naar Teen Challenge Oekraine gaan.


Samenkomst in The Bridge
We ontvingen een nieuwsbrief van Jordan & Vesna Stoilovi uit Macedonië. Ze zijn ontzettend blij met de financiële hulp die ze van ons kregen. De nieuwe locatie van koffiehuis The Bridge is inmiddels geopend en het ziet er echt fantastisch uit. 

Fris interieur
Er is nu ook een vast programma op verschillende dagen in de week: vrouwenontmoeting, bijbelstudie, kinderclub etc. We zijn heel dankbaar dat het buurtwerk in deze stad (waar 85% van de bevolking islamitisch is) eindelijk vruchten gaat afwerpen, er komen steeds meer mensen die belangstelling hebben voor de Bijbel en die God graag beter willen leren kennen.

Nogmaals: HARTELIJK DANK namens Jordan & Vesna en hun team.


Superblije matroos
Van havenevangelist Guus Peters kregen we ook weer mooie foto's en berichten. Hij heeft al heel veel Fillipijnse zeelui blij kunnen maken met christelijke lektuur, films én Tagalog Bijbels! Dankzij jullie giften dus. 

Geweldig dat we Guus steeds weer kunnen helpen om zijn missie uit te voeren... zoveel mogelijk zeelui bekend maken met het evangelie van Jezus Christus.


Afgelopen juni hebben we Twinkeltje op een dinsdagavond voor het eerst geopend als 'healing room'. Dat wil zeggen dat iedereen die gebed nodig heeft voor genezing, herstel of bevrijding welkom is om binnen te lopen. De naam die we voor die avonden hebben bedacht is Re-store... een leuke woordspeling in het Engels :)

Dinsdag 22 augustus zetten we de deur daar weer voor open (Korenbloemstraat 20, Papendrecht). Er zijn lieve mensen aanwezig om met je te bidden.


Dan nog even over de actuele projecten, we hebben 5.000 euro kunnen schenken voor de uitbreiding van het vrouwenhuis in Wit-Rusland. In het najaar zullen we hen nog helpen met een 2e fase, de inrichting.

Voor project herstart Teen Challenge Kroatië is al ruim 1.000 euro binnen, dus dat gaat ook heel goed. Dank jullie wel voor de giften die zonder onderbreking binnen blijven komen. Het is geweldig wat we met elkaar kunnen doen om zoveel projecten te ondersteunen en mensen door heel Europa te helpen.

Giften zijn altijd van harte welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

vrijdag 4 augustus 2017

Project herstart Teen Challenge, Kroatië

Aan de koffie met team Teen Challenge Kroatië
Wij verheugen ons in het feit dat we contacten hebben kunnen leggen in Kroatië. De meesten zullen dat land als vakantieland kennen, het is er immers prachtig!

Maar grote steden, zoals bijvoorbeeld Split, hebben een groeiend alcohol- en drugsprobleem. Daarom zijn wij blij dat er binnenkort een Teen Challenge koffiehuis geopend gaat worden.

Teen Challenge Kroatië heeft een lange geschiedenis. In de jaren negentig werd een mannen- en vrouwencentrum voor verslaafden gerund. Juist in die jaren van transitie vlak na de oorlog leek een verslavingsepidemie rond te gaan. Jonge mensen worstelden met een vrijheid die ze niet kenden. 

Kroatië in Europa
Gelukkig hebben vele jongeren in die tijd de weg naar de ware vrijheid (Jezus) gevonden met behulp van Teen Challenge. Door allerlei omstandigheden moesten de centra hun deuren sluiten en de laatste tien jaren stond het werk onder verslaafden op non-actief.

Eind 2016 besloten Hrvoje Sorić en Ico Matulić het straatwerk nieuw leven in te blazen, beiden zijn ervaringsdeskundigen zoals dat heet. Hrvoje [in het midden op de foto] was 15 jaar lang een heroineverslaafde voor hij door God werd vrijgezet en ook Ico [rechts op de foto] was in zijn jonge jaren verslaafd aan heroine.

Straatwerk in Croatië
Zij kennen de scene, ze kennen de gevaren en zij weten als geen ander hoe groot de nood is in het hart van een verslaafde. In samenwerking met de lokale evangelische kerken en een team van, inmiddels, tien vrijwilligers geven zij voorlichting en houden gesprekken met mensen op straat.

De bedoeling is om in het najaar een lokatie te huren waar zij een koffiehuis kunnen beginnen. Ico's vrouw Jagoda is als sociaal werker voor de overheid ook een essentieel onderdeel van het team.

Koffiehuislokatie
Momenteel wordt hard gewerkt aan de vertaling in het Kroatisch van het Living Free curriculum. Een serie groepslessen die wereldwijd wordt gebruikt om mensen vrij te zetten van o.a. verslavingen en andere levensbeheersende problemen. Het team wil in het najaar met een eerste groep mensen aan de slag. Op weg naar vrijheid!

We schreven het al vaker... we worden er blij van als we mensen ontmoeten die gehoor geven aan Gods roep om de wereld in te gaan en discipelen te maken van de volken. Om zich uit te strekken naar mensen in nood. We komen ze gelukkig overal tegen. We  willen hen graag steunen en het werk van Teen Challenge Kroatië op gang helpen. Er is ruim 2.200 euro nodig voor het vertaal- en drukwerk van de groepslessen. 

Giften zijn daarvoor van harte welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend). Vergeet niet te vermelden: KROATIE en wellicht kun je nu ook gericht bidden voor dat land!