Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

vrijdag 4 augustus 2017

Project herstart Teen Challenge, Kroatië

Aan de koffie met team Teen Challenge Kroatië
Wij verheugen ons in het feit dat we contacten hebben kunnen leggen in Kroatië. De meesten zullen dat land als vakantieland kennen, het is er immers prachtig!

Maar grote steden, zoals bijvoorbeeld Split, hebben een groeiend alcohol- en drugsprobleem. Daarom zijn wij blij dat er binnenkort een Teen Challenge koffiehuis geopend gaat worden.

Teen Challenge Kroatië heeft een lange geschiedenis. In de jaren negentig werd een mannen- en vrouwencentrum voor verslaafden gerund. Juist in die jaren van transitie vlak na de oorlog leek een verslavingsepidemie rond te gaan. Jonge mensen worstelden met een vrijheid die ze niet kenden. 

Kroatië in Europa
Gelukkig hebben vele jongeren in die tijd de weg naar de ware vrijheid (Jezus) gevonden met behulp van Teen Challenge. Door allerlei omstandigheden moesten de centra hun deuren sluiten en de laatste tien jaren stond het werk onder verslaafden op non-actief.

Eind 2016 besloten Hrvoje Sorić en Ico Matulić het straatwerk nieuw leven in te blazen, beiden zijn ervaringsdeskundigen zoals dat heet. Hrvoje [in het midden op de foto] was 15 jaar lang een heroineverslaafde voor hij door God werd vrijgezet en ook Ico [rechts op de foto] was in zijn jonge jaren verslaafd aan heroine.

Straatwerk in Croatië
Zij kennen de scene, ze kennen de gevaren en zij weten als geen ander hoe groot de nood is in het hart van een verslaafde. In samenwerking met de lokale evangelische kerken en een team van, inmiddels, tien vrijwilligers geven zij voorlichting en houden gesprekken met mensen op straat.

De bedoeling is om in het najaar een lokatie te huren waar zij een koffiehuis kunnen beginnen. Ico's vrouw Jagoda is als sociaal werker voor de overheid ook een essentieel onderdeel van het team.

Koffiehuislokatie
Momenteel wordt hard gewerkt aan de vertaling in het Kroatisch van het Living Free curriculum. Een serie groepslessen die wereldwijd wordt gebruikt om mensen vrij te zetten van o.a. verslavingen en andere levensbeheersende problemen. Het team wil in het najaar met een eerste groep mensen aan de slag. Op weg naar vrijheid!

We schreven het al vaker... we worden er blij van als we mensen ontmoeten die gehoor geven aan Gods roep om de wereld in te gaan en discipelen te maken van de volken. Om zich uit te strekken naar mensen in nood. We komen ze gelukkig overal tegen. We  willen hen graag steunen en het werk van Teen Challenge Kroatië op gang helpen. Er is ruim 2.200 euro nodig voor het vertaal- en drukwerk van de groepslessen. 

Giften zijn daarvoor van harte welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend). Vergeet niet te vermelden: KROATIE en wellicht kun je nu ook gericht bidden voor dat land!

Geen opmerkingen: