Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

vrijdag 28 juli 2017

Verslagje zomerkamp Oekraine

Onze lieve, briljante tolken
Jullie hebben nog een verslagje tegoed van ons bezoek aan Oekraine eerder deze maand. We waren uitgenodigd om deel te nemen aan het zomerkamp dat jaarlijks wordt georganiseerd door Teen Challenge en de Joods Messiaanse gemeente Yahad uit Berdichev.

Zo'n 250 mannen en vrouwen uit diverse rehabilitatiecentra waren aanwezig, een aantal buitenlandse gasten (waaronder wij) en vijf bijzondere dames: onze tolken

Etenstjd
Het kamp werd gehouden net buiten het dorp Raygorodok (Zhytomyr regio), zo'n 20 minuten rijden vanaf Berdichev. We hebben zo'n geweldige tijd met elkaar gehad, eigenlijk is dat niet te beschrijven, het zou een documentaire waard zijn.

Het kamp wordt speciaal georganiseerd voor gasten die momenteel in drugs- en alcoholrehab zitten, daar net uit zijn of er nog naar toe zouden moeten. Deze mensen zijn zo hongerig voor Gods waarheid, liefde en genade.

Enthousiast publiek
Iedere ochtend begonnen we met aardappelen schillen, daarna was er een tijd van muziek en dans en daarna ontbijt. Iedere ochtend konden de gasten kiezen welke lezing/workshop ze wilden volgen. Wij hebben op drie verschillende dagen les gegeven over de volgende thema's: Gods wil en Zijn plan voor je leven, relatie met de Heilige Geest en nieuw leven, oude gewoontes. We kregen ontzetten veel dankbare en enthousiaste reacties op ons eenvoudige, praktische onderwijs.
Gebedsbediening

's Middags was er tijd voor sport, spel en creativiteit. 's Avonds was er ook steeds een ander programma, maar altijd veel muziek en dansen. De hele dag door, tot 's avonds heel laat, hadden we de gelegenheid om te bidden met mensen en te luisteren naar hun verhalen en vragen.

Groeten uit het vrouwenhuis
In gebed kregen we heel veel woorden van kennis, wijsheid en profetie voor hen, het was geweldig! Als je ziet hoe mensen daardoor bemoedigd en opgebouwd worden, dan weet je gewoon: dit is de bedoeling. Dit wil de Heilige Geest doen door mensen heen!

We hadden gelukkig ook de gelegenheid om samen met Sergey Romanenko het vrouwenhuis te bezoeken dat mede dankzij Traveling Light in 2014 aangekocht kon worden. 

Groeten uit het mannenhuis
We kregen ook een rondleiding door het mannenhuis, waar druk verbouwd wordt (ook dankzij jullie giften).

We bezochten later nog een klein Joods museum en het Karmelietenklooster in Berdichev.

Boeken uitdelen
Onze vrienden Henk & Adrie Swijnenburg waren in diezelfde tijd ook in Oekraine (met hun auto) en zij brachten een grote doos boeken (Russische editie van Marja's boek Grace of Giving) naar het kamp.

We hebben heel veel boeken uit mogen delen. Inmiddels hebben we via FB en email al veel dankbare berichtjes ontvangen van mensen met wie we hebben gebeden of die het boek aan het lezen zijn.

Wedergeboorte vieren!
De dankbaarheid die we heel de week hebben ervaren is echt hartverwarmend. Het is vrucht van de investeringen die we samen met jullie maken. Zonder jullie giften en gebeden zou Traveling Light niet kunnen bestaan.

De man naast Marja (op de foto hiernaast) ging in op Jan's uitnodiging om zijn leven aan Jezus te geven. Met die beslissing stapte hij uit een leven van verslaving, dakloosheid, criminaliteit en hopeloosheid. Al was de hele reis alleen voor hem geweest, dan was het zeer de moeite waard!

Lieve mensen, we zijn heel blij dat we GOED nieuws uit Oekraine mogen delen. Levens veranderen, de gemeente groeit, mensen hebben hoop voor hun land. Onze bemoediging en gebeden zijn van vitaal belang!

[Klik op de foto's voor een vergroting]

Giften zijn ALTIJD van harte welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

PS:
- De stand voor project uitbreiding vrouwenhuis Wit Rusland is bijna 5,000 euro!
- Het volgende project is voor Teen Challenge in Croatië
- Daarnaast vragen we binnenkort ook aandacht voor een trip van Brian Slater uit Israel.

vrijdag 21 juli 2017

Project uitbreiding vrouwenhuis, Wit-Rusland (3)

Mijn naam is Sergey. Ik ben 39 jaar oud en geboren in Wit-Rusland (een van de landen in de voormalige Sovjet-Unie) in een orthodoxe familie waar ik eigenlijk nooit over God gehoord heb. Toen de vrijheid naar ons land kwam, kreeg ik soms christelijke boekjes in mijn handen.

Het was interessant voor mij om over God te lezen. Op een dag bekeek ik een film op tv en een van de helden in die film las een passage uit de Bijbel - de Bergrede. Toen ik de woorden hoorde "maar Ik zeg tegen jou, hou van je vijanden en bid voor degenen die je vervolgen" verschenen er tranen in mijn ogen - ik kon dergelijke liefde in deze wereld niet zien! Ik nam me voor hier meer over te vinden en lezen (ik had nog nooit een Bijbel in bezit gehad).

Ik kreeg het Evangelie van Johannes en de Openbaring van Johannes in bezit en begon te lezen. Thuis beleed ik mijn zonden voor de Heer. Ik begon regelmatig te bidden en mezelf als christen te beschouwen. Maar ik was alleen en vertelde niemand over mijn geloof. Soms las ik de woorden 'broeders en zusters' in  folders die ik had en ik bad het gebed van de Heer "onze Vader in de hemel ..." en merkte op dat er geschreven staat "onze Vader ...", niet "mijn Vader ..." en ik begreep dat er andere christenen zouden moeten zijn met wie ik kon bidden. Ik wilde er met de orthodoxe priester over praten maar ik besloot dat het beter was te bidden en te vragen: 'Heer, waar zijn mijn broers en zussen?'

crisisopvang voor vrouwen
Enkele dagen later liep ik langs een kleine christelijke bibliotheek in het centrum van onze stad en op dat moment sprak de man uit deze bibliotheek mij aan en gaf me een boekje. Ik zei dat ik het al had. Hij bood mij een ander boekje aan  en ik zei dat ik dat ook al had gelezen. Toen zei hij "kijk, je zal niet gered worden door boeken". Eenmaal thuis bedacht ik me dat deze man mij christelijke literatuur had aangeboden en dat hij misschien de broeder was die ik zocht? De volgende dag raakte ik weer in gesprek met hem en hij nodigde me uit voor een kerkdienst.

Ik ging mee en aan het einde van de dienst gaf ik mijn leven aan Jezus. Toen ik uit de kerk kwam wist ik dat ik had gevonden waar ik naar zocht. Ik heb nooit spijt gehad dat ik mijn leven aan Jezus heb gegeven. Na enige tijd vertelde de Heer me dat hij mij zou sturen naar mensen die door de wereld afgewezen worden. En ja, een paar jaar later werd ik geroepen om te werken met daklozen en verslaafden.

renovatie 2e verdieping is hard nodig
De Heer heeft mij gezegend met een lieve vrouw en 4 kinderen. Ik loof Hem voor alles wat Hij in mijn leven heeft gedaan en voor alles wat Hij in de toekomst nog gaat doen!

Sergey is coördinator in het vrouwenhuis en ook onze tolk en gids. Dankzij hem kunnen we goede contacten onderhouden met onze vrienden in Wit Rusland. De barometer voor project uitbreiding/renovatie vrouwenhuis staat al bijna op 4,000 euro. Yeah!!

Giften zijn nog steeds welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend). Vergeet niet te vermelden: WIT RUSLAND

maandag 10 juli 2017

Activiteiten en projectnieuws

foto: Oles Sh
We zijn net terug uit Oekraïne en wat een bijzondere week hebben we achter de rug. Zo'n 250 mannen en vrouwen uit diverse rehabilitatiecentra waren aanwezig tijdens het jaarlijkse zomerkamp dat wordt georganiseerd door Teen Challenge en de Joods Messiaanse gemeente uit Berdichev.

Traveling Light heeft het hele gebeuren met een mooie gift van 3,000 euro kunnen sponsoren. We zullen binnenkort wat uitgebreider schrijven over de belevenissen aldaar. We kregen de gelegenheid om over een aantal thema's les te geven. We hebben daarnaast met heel veel mensen gebeden en woorden van kennis, wijsheid en profetie kunnen delen. Het was geweldig! Hartelijk dank voor jullie gebeden en giften.

Onze hard werkende vrijwilligers
De maand juni in Twinkeltje was rustig maar wel heel waardevol door alle mooie gesprekken die we hebben mogen voeren. Op de valreep (30 juni) hebben een aantal van onze lieve vrijwilligers een cateringklus geklaard en daarvoor ontvingen we een mooie donatie.

Mede daardoor hebben we 1,000 euro kunnen schenken voor het werk van Radko & Nevin Kratsov onder de Roma's in Bulgarije. De maand juli is Twinkeltje wegens vakantie gesloten.

Bijbelstudie tijdens de werkweek in Italië
Van 28 augustus tot en met 4 september a.s. organiseren we weer een werkweek in Toscane. Er is nog plaats voor maximaal 2 personen. neem even contact op als je mee wilt.

Onze agenda voor de 2e helft van 2017 is HIER te lezen. Kijk ook eens op onze mooie website en deel al dat leuke nieuws met een ander. De ondersteuning van al die bijzondere projecten is alleen mogelijk dankzij jullie.

FIJNE VAKANTIE!

PS: Giften zijn altijd van harte welkom op rek. nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light.