Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

vrijdag 21 juli 2017

Project uitbreiding vrouwenhuis, Wit-Rusland (3)

Mijn naam is Sergey. Ik ben 39 jaar oud en geboren in Wit-Rusland (een van de landen in de voormalige Sovjet-Unie) in een orthodoxe familie waar ik eigenlijk nooit over God gehoord heb. Toen de vrijheid naar ons land kwam, kreeg ik soms christelijke boekjes in mijn handen.

Het was interessant voor mij om over God te lezen. Op een dag bekeek ik een film op tv en een van de helden in die film las een passage uit de Bijbel - de Bergrede. Toen ik de woorden hoorde "maar Ik zeg tegen jou, hou van je vijanden en bid voor degenen die je vervolgen" verschenen er tranen in mijn ogen - ik kon dergelijke liefde in deze wereld niet zien! Ik nam me voor hier meer over te vinden en lezen (ik had nog nooit een Bijbel in bezit gehad).

Ik kreeg het Evangelie van Johannes en de Openbaring van Johannes in bezit en begon te lezen. Thuis beleed ik mijn zonden voor de Heer. Ik begon regelmatig te bidden en mezelf als christen te beschouwen. Maar ik was alleen en vertelde niemand over mijn geloof. Soms las ik de woorden 'broeders en zusters' in  folders die ik had en ik bad het gebed van de Heer "onze Vader in de hemel ..." en merkte op dat er geschreven staat "onze Vader ...", niet "mijn Vader ..." en ik begreep dat er andere christenen zouden moeten zijn met wie ik kon bidden. Ik wilde er met de orthodoxe priester over praten maar ik besloot dat het beter was te bidden en te vragen: 'Heer, waar zijn mijn broers en zussen?'

crisisopvang voor vrouwen
Enkele dagen later liep ik langs een kleine christelijke bibliotheek in het centrum van onze stad en op dat moment sprak de man uit deze bibliotheek mij aan en gaf me een boekje. Ik zei dat ik het al had. Hij bood mij een ander boekje aan  en ik zei dat ik dat ook al had gelezen. Toen zei hij "kijk, je zal niet gered worden door boeken". Eenmaal thuis bedacht ik me dat deze man mij christelijke literatuur had aangeboden en dat hij misschien de broeder was die ik zocht? De volgende dag raakte ik weer in gesprek met hem en hij nodigde me uit voor een kerkdienst.

Ik ging mee en aan het einde van de dienst gaf ik mijn leven aan Jezus. Toen ik uit de kerk kwam wist ik dat ik had gevonden waar ik naar zocht. Ik heb nooit spijt gehad dat ik mijn leven aan Jezus heb gegeven. Na enige tijd vertelde de Heer me dat hij mij zou sturen naar mensen die door de wereld afgewezen worden. En ja, een paar jaar later werd ik geroepen om te werken met daklozen en verslaafden.

renovatie 2e verdieping is hard nodig
De Heer heeft mij gezegend met een lieve vrouw en 4 kinderen. Ik loof Hem voor alles wat Hij in mijn leven heeft gedaan en voor alles wat Hij in de toekomst nog gaat doen!

Sergey is coördinator in het vrouwenhuis en ook onze tolk en gids. Dankzij hem kunnen we goede contacten onderhouden met onze vrienden in Wit Rusland. De barometer voor project uitbreiding/renovatie vrouwenhuis staat al bijna op 4,000 euro. Yeah!!

Giften zijn nog steeds welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend). Vergeet niet te vermelden: WIT RUSLAND

Geen opmerkingen: