Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

maandag 28 maart 2016

Kijkje in Comunita Brezzano, Italië

Aan het werk in de keuken
Momenteel zamelen we geld in voor project reparatie aan het dak van Casa Nuova, een van de huizen binnen de Christelijke therapeutische woongemeenschap Comunita Brezzano in Toscane, Italië.

De woongemeenschap bestaat uit drie huizen waar mensen met ernstige psychische of verslavingsproblemen ruimte geboden wordt om tot rust te komen, God te leren kennen en een andere kijk op het leven te krijgen.

Casa Nuova
Wij dragen het werk daar een warm hart toe omdat we persoonlijk hebben gezien hoe mensenlevens kunnen veranderen in deze omgeving. Ja, zo'n woongemeenschap is kleinschalig, er zijn meestal maar drie of vier mensen tegelijkertijd in therapie. Maar wij geloven dat elk mensenleven telt en de moeite waard is.

Het zijn met name dit soort initiatieven dat wij willen ondersteunen omdat ze vaak geen of weinig overheidssubsidie krijgen en juist mooie, positieve resultaten kennen.

Bijbelstudie
Mensen komen hier niet zomaar even langs, maar blijven vaak maanden. Door het werk in de open lucht en de vele gesprekken en gebeden komt er balans in het leven van de gasten.

Van 22-29 augustus 2016 willen wij trouwens weer op werkweek gaan in Comunita Brezzano en helpen met hout hakken voor de winter en andere klussen doen. Als je zin hebt om mee te gaan en je belangeloos in te zetten voor anderen (of iemand kent die dat zou willen), mail dan even naar janandmarja@gmail.com. Wel snel opgeven, want het aantal plaatsen is beperkt! Kosten: max. 250 euro + reis.

Er is inmiddels ruim 2,500 euro binnen, maar giften voor project reparatie Casa Nuova zijn nog steeds welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light en vergeet niet te vermelden BREZZANO.
Hieronder nog een filmpje van de Pesach viering in Comunita Brezzano, twee jaar geleden.


zaterdag 19 maart 2016

Groeten uit Winiarczykowka, Polen

Werkers en bewoners Winiarczukowka
Een van de leukste dingen van onze kleinschalige projecten is misschien wel de terugkoppeling. Vaak ontvangen wij foto's, e-mails, Facebook berichten en nieuwsbrieven met daarin de hartelijke groeten en woorden van dankbaarheid. Het is zo leuk om te zien dat giften goed besteed worden!

Herinneren jullie je project renovatie kamers Winiarczykowka, Polen nog? Ter nagedachtenis aan onze Amerikaanse vriend Rick Biddle (die in oktober 2015 overleed op de gezegende leeftijd van 88 jaar) maakten familie en vrienden van Rick ruim $500 over ten bate van Stichting Traveling Light

Frisse nieuwe kasten
We hebben die gift kunnen verdubbelen en 1.000 euro overgemaakt voor de renovatie van een aantal slaapkamers in het opvang- en rehabilitatiehuis dat Janusz & Bogusia Gornicki daar runnen. Een heel bijzonder huis, want er wordt warmte en een veilige plek geboden aan ouderen die alleen op de wereld staan.

Er kwamen nieuwe bedden, kasten en nachtkastjes, allemaal handgemaakt door een timmerman uit de buurt, waar trouwens ook een van de jongere mannen werkt die door het rehabilitatieprogramma is heen gegaan.

En kijk eens wat een mooie bordjes (klik op de foto's voor een vergroting) ze hebben gemaakt ter nagedachtenis aan Rick, die het werk van Teen Challenge (wereldwijd) een warm hart heeft toegedragen. Ook een mooi idee en tastbare herinnering trouwens als je bijvoorbeeld als kerk, school, bedrijf of familie een gift wilt schenken. Ze maken dan zo'n mooi bedankbordje voor je!
ter nagedachtenis aan Rick Biddle

Janusz & Bogusia hebben nog een hele waslijst met projecten in en om het huis uitstaan (uitbreiding moestuin, bouwen van een schuurtje, planken en industriële koelkast in de voorraadruimte, rolstoelbus, inrichten winkeltje etc. etc.). Die projecten kunnen alleen doorgang vinden dankzij donaties, want ze ontvangen geen overheidssubsidie.

Wat ons betreft: GIFTEN aan Traveling Light komen op de plaats van bestemming aan en worden ook echt voor het gekozen project gebruikt!

Algemene en gespecificeerde giften zijn altijd welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend). Wij doen altijd ons best om voor een betrouwbare terugkoppeling te zorgen!

maandag 7 maart 2016

Nieuws + acties

vele handen maken licht werk
Evenals in voorgaande jaren doen wij ook dit jaar weer mee met NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Wij gaan weer wilgen knotten in Papendrecht. Een zware, maar hele leuke klus die ervoor zorgt dat het landelijke karakter in en om Papendrecht blijft bestaan.

We verzamelen zaterdag 12 maart om 09.00 uur bij Kinderboerderij de Papenhoeve waar de vrijwilligers van Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard ons opwachten met koffie! Daar vandaan vertrekken we naar de knotlokatie (die daar vlakbij is). Kom je ook?

Het jaarverslag 2015 van Stichting Traveling Light staat nu op de website! Een prachtig overzicht van de projecten en een helder financieel verslag (99,5% van jullie giften is rechtstreeks naar de projecten gegaan! Dat is een applausje waard vinden wij.

Verder natuurlijk een woord van de voorzitter, een overzicht van de gemaakte reizen en een stukje visie voor 2016. Klik HIER voor het jaarverslag.

In aansluiting op de gebedsavonden (Prayer for the Nations) willen we in 2016 Actie L@ND starten. L@ND staat voor 'love a nation dearly'. Hou oprecht van een land.

We willen vragen of je als gezin, familie, huisgroep, gebedsgroep, kerk, bedrijf of vereniging een land in Europa wilt adopteren (om het zo maar te noemen). Stuur een mailtje naar Stichting Traveling Light en wij zorgen ervoor dat je een gebedskaart krijgt van het land waar je je voor in wilt zetten. Aan de hand van die kaart kun je specifiek gaan bidden voor dat land én voor een kleinschalig Christelijk initiatief aldaar.

Wij hopen dat er zo een netwerk van gebedsteams zal ontstaan waarin we met elkaar Europa als het ware bedekken met gericht gebed. Op deze manier kunnen we bovendien allemaal een hart voor missie krijgen! We komen overigens graag eens langs om een land+initiatief te presenteren.