zaterdag 19 maart 2016

Groeten uit Winiarczykowka, Polen

Werkers en bewoners Winiarczukowka
Een van de leukste dingen van onze kleinschalige projecten is misschien wel de terugkoppeling. Vaak ontvangen wij foto's, e-mails, Facebook berichten en nieuwsbrieven met daarin de hartelijke groeten en woorden van dankbaarheid. Het is zo leuk om te zien dat giften goed besteed worden!

Herinneren jullie je project renovatie kamers Winiarczykowka, Polen nog? Ter nagedachtenis aan onze Amerikaanse vriend Rick Biddle (die in oktober 2015 overleed op de gezegende leeftijd van 88 jaar) maakten familie en vrienden van Rick ruim $500 over ten bate van Stichting Traveling Light

Frisse nieuwe kasten
We hebben die gift kunnen verdubbelen en 1.000 euro overgemaakt voor de renovatie van een aantal slaapkamers in het opvang- en rehabilitatiehuis dat Janusz & Bogusia Gornicki daar runnen. Een heel bijzonder huis, want er wordt warmte en een veilige plek geboden aan ouderen die alleen op de wereld staan.

Er kwamen nieuwe bedden, kasten en nachtkastjes, allemaal handgemaakt door een timmerman uit de buurt, waar trouwens ook een van de jongere mannen werkt die door het rehabilitatieprogramma is heen gegaan.

En kijk eens wat een mooie bordjes (klik op de foto's voor een vergroting) ze hebben gemaakt ter nagedachtenis aan Rick, die het werk van Teen Challenge (wereldwijd) een warm hart heeft toegedragen. Ook een mooi idee en tastbare herinnering trouwens als je bijvoorbeeld als kerk, school, bedrijf of familie een gift wilt schenken. Ze maken dan zo'n mooi bedankbordje voor je!
ter nagedachtenis aan Rick Biddle

Janusz & Bogusia hebben nog een hele waslijst met projecten in en om het huis uitstaan (uitbreiding moestuin, bouwen van een schuurtje, planken en industriële koelkast in de voorraadruimte, rolstoelbus, inrichten winkeltje etc. etc.). Die projecten kunnen alleen doorgang vinden dankzij donaties, want ze ontvangen geen overheidssubsidie.

Wat ons betreft: GIFTEN aan Traveling Light komen op de plaats van bestemming aan en worden ook echt voor het gekozen project gebruikt!

Algemene en gespecificeerde giften zijn altijd welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend). Wij doen altijd ons best om voor een betrouwbare terugkoppeling te zorgen!

Geen opmerkingen: