Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

maandag 7 maart 2016

Nieuws + acties

vele handen maken licht werk
Evenals in voorgaande jaren doen wij ook dit jaar weer mee met NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Wij gaan weer wilgen knotten in Papendrecht. Een zware, maar hele leuke klus die ervoor zorgt dat het landelijke karakter in en om Papendrecht blijft bestaan.

We verzamelen zaterdag 12 maart om 09.00 uur bij Kinderboerderij de Papenhoeve waar de vrijwilligers van Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard ons opwachten met koffie! Daar vandaan vertrekken we naar de knotlokatie (die daar vlakbij is). Kom je ook?

Het jaarverslag 2015 van Stichting Traveling Light staat nu op de website! Een prachtig overzicht van de projecten en een helder financieel verslag (99,5% van jullie giften is rechtstreeks naar de projecten gegaan! Dat is een applausje waard vinden wij.

Verder natuurlijk een woord van de voorzitter, een overzicht van de gemaakte reizen en een stukje visie voor 2016. Klik HIER voor het jaarverslag.

In aansluiting op de gebedsavonden (Prayer for the Nations) willen we in 2016 Actie L@ND starten. L@ND staat voor 'love a nation dearly'. Hou oprecht van een land.

We willen vragen of je als gezin, familie, huisgroep, gebedsgroep, kerk, bedrijf of vereniging een land in Europa wilt adopteren (om het zo maar te noemen). Stuur een mailtje naar Stichting Traveling Light en wij zorgen ervoor dat je een gebedskaart krijgt van het land waar je je voor in wilt zetten. Aan de hand van die kaart kun je specifiek gaan bidden voor dat land én voor een kleinschalig Christelijk initiatief aldaar.

Wij hopen dat er zo een netwerk van gebedsteams zal ontstaan waarin we met elkaar Europa als het ware bedekken met gericht gebed. Op deze manier kunnen we bovendien allemaal een hart voor missie krijgen! We komen overigens graag eens langs om een land+initiatief te presenteren.

Geen opmerkingen: