dinsdag 17 oktober 2023

Project ondersteuning Israël

Veel mensen vragen hoe ze Israël kunnen steunen in hun strijd tegen de Hamas.

Uiteraard is gebed een heel belangrijk punt. Gebed voor een snel einde aan deze verschrikkelijke situatie. Verder is het heel belangrijk dat we als Christenen onze informatie niet uit seculiere nieuwsbronnen halen, maar uit betrouwbare bronnen.

Wij raden aan om nieuws en achtergrondinformatie te bekijken en lezen via bijvoorbeeld:
En zo zijn er nog veel meer nieuwsbronnen die de zaak vanuit Bijbels perspectief belichten.

Wij hebben uiteraard contact met onze vriend Brian Slater in Israel. Hij gaat gewoon door met zijn werk in de voedselbank in Netanya via zijn organisatie Abundant Bread of Salvation. Hij kan wel extra hulp gebruiken, want er worden heel veel voedselpakketten uitgedeeld.

Wij hebben ook contact met vrienden die voedselpakketten uitdelen aan burgers in schuilkelders in het zuiden, waaronder veel Oekraïners die een jaar geleden de oorlog in hun eigen land ontvlucht zijn. Ze doen wat ze kunnen, ook zij kunnen gebed en financiële hulp gebruiken.

Giften, groot en klein, zijn van harte welkom. Maak een bedrag over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van Israel.

Geen opmerkingen: