zaterdag 19 augustus 2023

Vervolgproject Teen Challenge Libanon

Garo Margossian is al jaren betrokken bij preventiewerk en voorlichting over drugs- en alcoholverslaving. Hij is de oprichter van de organisatie No For Drugs (NFD), een stichting die zich inzet om het drugsprobleem in het land onder de aandacht te brengen.

NFD is aangesloten bij Teen Challenge en wij kennen Garo al jaren van de Teen Challenge conferenties. Er worden bewustwordingscampagnes gevoerd, gevangenissen bezocht en juridische hulp verleend. Samen met zijn vrouw Gabriela en dochter Adelina Grace wonen ze in Beirut.

Garo heeft visie voor een mannen- én vrouwencentrum waar mensen met verslavingsproblemen langere tijd kunnen verblijven. De bouw van het mannencentrum is zo goed als afgerond. Yeah!

Op dit moment wordt er een training gegeven voor stafleden en hopelijk kan het centrum binnenkort in gebruik worden genomen.

Er is inmiddels een generatorsysteem geplaatst en het huis is volledig ingericht, zelfs met een kleine kliniek voor medische behandelingen en detox.

Garo hoopt binnenkort te beginnen met de bouw van het vrouwenhuis. Op de artist impression kun je zien hoe het allemaal uiteindelijk moet worden. Er is nog flink wat werk aan de winkel en we zijn dankbaar dat Garo door de jaren heen vast heeft kunnen houden aan zijn droom.

Wij worden blij van mensen die zich niet laten tegenhouden, die een hart hebben voor hun land en zich inzetten om het werk dat God heeft voorbereid uit te voeren. We willen hem daarom opnieuw bemoedigen met een gift zodat hij weer bouwmaterialen kan bestellen.

Als je mee wilt helpen, maak dan je gift over op op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) en vergeet niet te vermelden: LIBANON.

Bekijk ook onderstaande video eens, dan krijg je een idee hoe het er allemaal uitziet. We bidden dat velen in Libanon de weg naar Jezus en ware vrijheid zullen vinden!


Geen opmerkingen: