dinsdag 16 mei 2023

Vervolgproject Issacar in Rivoli (TO) Italië

In Oktober 2021 plaatsten we een bericht over het bouwproject van Christian Evangelical Community Issacar (net buiten Torino in Noord Italië) op onze blog.

Deze kerk biedt al jaren onderdak en hulp aan daklozen en ontheemden. Diverse ruimtes in de kerk worden gebruikt voor het bereiden en uitdelen van maaltijden en voor noodopvang.

Afgelopen november waren wij op een conferentie in Noord Italië, een mooie gelegenheid om gelijk een bezoek te brengen aan Pastor Filippo Felice en ook de voortgang van het bouwproject te bekijken.

De huidige kerk bevindt zich in een gehuurd industrieel pand. De gemeente Rivoli heeft hen een stuk grond geschonken waar met de hulp van vrijwilligers en donaties een mooi eigen gebouw wordt neergezet.

De bouw vordert gestaag. Iedere keer als er geld is, kunnen er weer materialen worden ingekocht (die overigens steeds duurder worden, net als overal).

Naast een ruimte voor samenkomsten komen er kleine appartementen voor daklozen, een communty keuken, een ruimte voor kinderopvang, moestuinen en ateliers voor diverse werkprojecten. Een echt multifunctioneel gebouw dus!

Traveling Light wil opnieuw een steentje bijdragen aan dit mooie project. We hebben gezien en gehoord hoe hard velen in Noord Italië financieel en economisch getroffen zijn en juichen het toe dat Issacar omziet naar hen die het alleen niet meer redden.

Het mooie is dat ze in hun werk ook kunnen rekenen op steun van een aantal andere kerken in de omgeving.

Als je mee wilt helpen, stuur dan een gift naar rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van ISSACAR.

Geen opmerkingen: