Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

dinsdag 20 april 2021

Project uitbreiding Teen Challenge, Albanië

Begin vorig jaar werd het Teen Challenge rehabilitatiecentrum voor drugs- en alcoholverslaafden in Albanië offciëel geopend. Er verblijven inmiddels vijf mannen in het centrum!

Orges Hysenaj, de director en oprichter van Teen Challenge Albanië, overziet een aantal koffiehuizen in het land, waar daklozen en verslaafden vaak voor het eerst in aanraking komen met de Bijbel en Gods liefde.

Vandaaruit kunnen zij zich melden om het residentiële programma te gaan volgen, als ze er echt klaar voor zijn om een nieuw leven te beginnen.

Er zijn nog meer mannen die aan hebben gegeven een nieuw leven te willen opbouwen, dus eigenlijk is het alweer tijd voor uitbreiding van het aantal bedden.

Er is een kleine ruimte die omgebouwd kan worden tot extra douche en toiletruime en er moet een kamer bijkomen zodat er in totaal tien studenten kunnen wonen.

Momenteel worden giften ingezameld voor die verbouwing en voor de aankoop van twee zonnepanelen waarmee in elk geval in warm water kan worden voorzien. Er is begroot dat dit ongeveer 3.500 euro gaat kosten.

Helpen jullie weer mee? Als je een hart hebt voor Albanië en indirect mee wilt helpen om hoop te brengen aan de hopelozen...

Maak dan je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van ALBANIE.

Op ons YouTube kanaal hebben we onlangs een gebed voor Albanië gezet, dit kunnen jullie ook als inspiratie gebruiken om voor het land te bidden! 

👉En vergeet niet om je te abonneren op ons kanaal.

Geen opmerkingen: