Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

woensdag 28 april 2021

10 jaar Traveling Light

Hoera! Deze maand bestaat Stichting Traveling Light 10 jaar

We hadden in april 2011 eerlijk gezegd geen idee waar de oprichting van deze stichting allemaal toe zou leiden.

Het was een klein begin van een grote opdracht: ‘Ga de wereld in en maak discipelen van alle natiën.’

Wat hebben we ontzettend veel kunnen doen in die afgelopen jaren, ver weg en dicht bij! En dat allemaal dankzij jullie hulp! Om maar even een kleine opsomming te geven:

  • Contacten in meer dan dertig landen in Europa.
  • Meer dan een half miljoen euro aan giften ontvangen en dat bedrag is vrijwel volledig (alleen bankkosten gaan er vanaf) gebruikt om honderden projecten te ondersteunen.
  • Bemoedigingsbezoeken aan vele landen, steden, kerken, organisaties en rehab centra.
  • Twinkeltje Papendrecht, buurt- en koffiehuis waar Gods liefde tastbaar is.
  • Honderden gebedsavonden en bijeenkomsten.
  • Honderden spreekbeurten, seminars, lezingen, workshops etc. door heel Europa.
  • Gevangeniswerk
  • Alpha cursus

Het gevangeniswerk ligt helaas al een jaar stil, zo ook de internationale reizen. Maar we hebben daarom juist meer dicht bij huis kunnen doen. We hopen en vertrouwen erop dat u weet dat uw giften en gebeden een enorme impact hebben: op individuele personen, op gezinnen en families, op dorpen en steden en op landen.

Wij geloven in veranderde levens. Wij zijn zelf veranderd door een persoonlijke ervaring met de genade en liefde van de Here Jezus Christus. Wij willen dat doorgeven, en dat stopt niet bij de grenzen. Juist niet!

"Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” [Mattheus 5:16]

Giften overmaken kan altijd en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend).


Geen opmerkingen: