Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

woensdag 10 maart 2021

Project waterinstallatie Teen Challenge Life House, Heerhugowaard

In januari waren wij op bezoek bij Stephan & Marianne Barendse van Teen Challenge Nederland. Sinds 2014 maken zij gebruik van het prachtige pand dat nu bekend staat als Life Center.

In het Life Center worden mensen opgevangen die levensbeheersende problemen hebben gepaard gaande met een huisvestingsvraagstuk (dakloos, in gewoon Nederlands).

Het centrum heeft 17 kamers waaronder ook staf- en gastenkamers. In maart 2020 heeft Teen Challenge het gebouw kunnen kopen!

Als eigenaar van het pand is Teen Challenge nu dus ook verantwoordelijk voor de veiligheid in het pand. Daar worden, zeker als er sprake is van meerdere bewoners, strenge eisen aan gesteld. Inmiddels is de brandveiligheid op peil gebracht. 

Helaas is gebleken dat de waterinstallatie niet voldoet aan de legionella preventie eisen (pfff). Gelukkig is er tot op heden nooit legionella geconstateerd (dit wordt regelmatig gecontroleerd).

Er is besloten om de verwarmingsinstallatie te verduurzamen in plaats van leidingen om te leggen. Dit levert ook direct een energiebesparing op. Hiervoor zijn gelukkig al sponsors gevonden.

Er is nog wel een bedrag van ongeveer 7.000 euro nodig voor het vervangen van leidingen en buizen. Dit zijn kosten die buiten de normale dagelijkse kosten vallen, dat zal duidelijk zijn. Uiteraard willen we meehelpen om (een deel van) dat bedrag bij elkaar te brengen. 

Als je ook mee wilt doen, maak dan een gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van TC Nederland.

Als je belangstelling hebt voor het werk van Teen Challenge Nederland, laat dat dan even weten, dan kunnen we wel een bezoekje regelen. 

 Kijk ook eens hier: #asfaltjungle challenge


Geen opmerkingen: